Friday, 31 August 2007

Benlöning? (A ruff-ward?)

Vi möts av (r)apporten att en hund har blivit testamenterad 12 miljoner amerikanska dollar och man blir knappt förvånad. Hur många hundben räcker det till månntro? Det kommer inte att bli 12 miljoner dollar i pris i Klurendrejeriet® 2008 det vet vi redan nu, men vi kan i alla fall råda bot på den hundfria statusen i pågående Klurendrejeriet® mini med denna ledtråd:
Will I have to pay tax?

We are faced with the news that the Queen of Mean Leona Helmsley has she is asking for
Trouble (her pet Maltese, that is) to spend 12 million US dollars following the will of the late hotel billionaire. On what one might ask: bones? a diamond leash? stocks in Confuse-A-Cat Ltd? Anyway, we know that the total value of prizes in Klurendrejeriet® 2008 will not be anywhere near 12 million US dollars, but we can at least end the non-dog status if Klurendrejeriet® mini here and now (clue given above).

Thursday, 30 August 2007

Translation of comment (part 10)

Här följer en svensk översättning på kommentarerna som kan läsas i original här:

Jonas sa: "Homonym är den språkterm du borde använda eller . Jag ber om ursäkt om detta har diskuterats på denna blogg."

Mr. Klur sa: "Ja, denna typ av likhet ligger under vad man normalt kallar homonymi. Det finns däremot många olika typer av homonymi vilket förklarar varför en förklaring av den aktuella typen gavs. De ord som diskuteras i bloggmeddelandet skulle lingvistiskt sett ofta kallas heteronymer eller heterofoner, eftersom termen homonym är aningen tvetydigt. Tack för meddelandet! Och för framtida kommentarer: det finns ingen anledning att be om ursäkt för någon avgiven kommentar på denna blogg!"

Above is a Swedish translation of the comments originally posted
here.

Wednesday, 29 August 2007

Swedish 101 (part 2)

Detta är andra delen i Klurbloggens kurs i svenska. Håller du inte med? Svara då med en kommentar!

There are many words in Swedish that are spelled the same way, but mean completely different things based solely on the fact that they are pronounced differently (as if they had a grave/acute accent), a so-called pitch accent. An excellent example is the pair anden (the duck) and anden (the ghost), and another is planet (planet) and planet (the airplane). The latter one can be distinguished using grammar rules, whereas the former is harder to see though context should make it obivous. To complicate matters, there are a few words that make use of the accents, for instance ide (lair) and idé (idea), but it would be wrong to write out accents for words that should not have any (except in the strict way of showing pronunciation).
En en or two ...?

Even one of the words for one, en, has a pitch accent friend in the word en (jupiper tree). And to make it even more odd, this word is an n-genus word, which makes a juniper tree be an excellent way of practicing both of the Swedish 101 rules featured on Klurbloggen so far: en en!

Tuesday, 28 August 2007

Flashback! (part 6)

Med det pågående världsmästerskapet i åtanke passar det väl bra att minnas denna fråga från Klurendrejeriet® 2006:

4. PAKETLÖSNING
De tre paketen i vår bild är i själva verket en julklapp som ska "läggas ihop" och knytas med svart band, så att den blir lätt att hitta. Anteckna den första bokstaven i julklappens namn.
Tips: Om du inte kan svaret själv, kan kanske Roine i Dala-Gusnor eller Carolina i Växjö hjälpa dig.

Is it a three-in-one deal?


With the current World Championship in mind, it is appropriate to remember this question from Klurendrejeriet® 2006:

4. PACKAGE DEAL
The three boxes in our picture is really a Christmas gift that should be ”added up” and tied with a black string, making it easy to find. Write down the first letter in the name of the present.
Hint: If you don’t know the answer, maybe Polly Sewage or Carolina in Växjö can help you.

Monday, 27 August 2007

900 unika besök/unique visits!

Klurbloggen har upplevt några hektiska veckor, med nya och gamla besökare från hela Sverige men även andra delar av världen. Den niohundrade unika besökaren passerade idag det virtuella vändkorset. Välkommen!

Klurbloggen passerar 900!


Klurbloggen has experienced a few hectic weeks the past, with new and old visitors from all over Sweden but also other parts of the world. The 900th unique visitor just passed through the virtual turnstile on the site. Welcome!


Sunday, 26 August 2007

Hur hittar jag ...? (How do I find ...?)

Ett flertal läsare av Klurbloggen har på andra forum undrat hur man hittar svaren till de aktuella frågorna (i Klurendrejeriet® mini). Detta är förstås en naturlig fråga, men det är ju även där idéen bakom tävlingen ligger: det gäller att hitta svaren själv! Däremot kan vi som så många gånger förr erbjuda länken till själva tävlingen: Klurendrejeriet® mini

How? That is the question!A few readers of Klurbloggen has asked on other forums where and how one finds the answers to the current questions (in Klurendrejeriet® mini). As natural as this request is, but therein lies the idea of the contest itself: you are supposed to find the answers yourself! We can, however, offer you the links to the contest as we have done in the past: Klurendrejeriet® mini

Saturday, 25 August 2007

Translation of comment (part 9)

Här följer en engelsk översättning på kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of a comment originally posted
here:

Harald Cederlund said: "Another way [of anger management] I can recommend is to go a round with Kalle in the
Egg Game. It is said that there is still plenty of time - but when exactly should the answers be given to the organizers?" [additional comments in square brackets and link supplied by Klurbloggen]

Friday, 24 August 2007

800!

Det må vara ett ISO-värde på en s.k. snabb film ämnad för normalkonsumenter, men på Klurbloggen är det för närvarande antalet unika besökare. De allra flesta av dessa har laddat ner Klurendrejeriet® mini som innehåller tre gåtlika frågor som väntar på att bli lösta. Svaren skall skickas in till Ultunesaren före 13 oktober, 2007. Detta är samma slutdatum som tidningens övriga tävlingar (också öppna för allmänheten).DJ 1: "... question on everybody's lips..."
DJ 2: "On their chapped lips."


It may be the toll-free area code in the USA and a few other countries, but on Klurbloggen it is currently the number of unique visitors. Many have proceeded to download the contest Klurendrejeriet® mini, where three riddled questions wait to be solved. Answers should sent to Ultunesaren before October 13, 2007, just like the other contests the student magazine hosts (bilingual and open to everyone).

Thursday, 23 August 2007

Gratis ledtråd! (Free clue!)

Eftersom besökarantalet har skjutit i höjden den senaste tiden, välkomnar vi alla nya läsare av Klurbloggen med en helt ny ledtråd! Den här gången är hjälpen avsedd för till den sista frågan i Klurendrejeriet® mini som bär titeln: 3. HANDUPPSTRECKNING
Brukar jag verkligen slå volter?
I am Sven and I am Swedish!


Since the number of visitors have increased drastically the past couple of days, we welcome all new readers of Klurbloggen with an entirely new clue. This time, the hint is given for the last question in Klurendrejeriet® mini entitled: 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE

Wednesday, 22 August 2007

Att hantera ilska (Anger management)

Är du frustrerad över att du inte har löst någon gåta i Klurendrejeriet® mini än? Det är ännu ingen fara på taket, men här kommer lite tips på hur man skall tänka för att hantera ilskan:

i) läs gåtan noggrant och se om det ringer någon klocka [dock ej Big Ben, eftersom den renoveras för
närvarande - se bild nedan],
ii) skriv ner alla tankar du kan koppla till titeln, texten, bilderna och de ledtrådar som ges där,
iii) kolla igenom Klurbloggen för extra ledtrådar [regelbundna sammanställningar ges den första i varje månad för minitävlingen, hittills
maj/juni och juli],
iv) gå in på Ultunesarens
hemsida och kolla in vad som efterfrågats i tidigare versioner av tävlingen eller försök lösa någon av exemplen givna under titeln Flashback! [fullständiga lösningar finns på hemsidan, medan alla Flashback!-meddelanden försöker återskapa stämningen från tidigare jular] och
v) fråga dina mentala bollplank om de har kommit någonvart och resonera er fram (för du löser väl inte ensam?)!
vi) slit inte ut dig - de stora priserna kommer ju först i Klurendrejeriet® 2008 (medan vinnarna i denna tävling får nöja sig med något mycket mindre)!One of the faces of the Clock Tower,
housing the toll-free Big Ben.Are you still frustrated that you have not been able to solve any of the questions in
Klurendrejeriet® mini yet? There is still plenty of time, but here are a few hints on how to proceed and thus manage the anger:

i) read the question carefully and check to see if there are any bells ringing [it will not be Big Ben, however, since it is currently being
restored - see above],
ii) write down all thoughts you can tie to the title, text, pictures and the clues given,
iii) check Klurbloggen for extra clues [recaps are offered regularly on the first of every month, so far
May/June and July]
iv) go to the
homepage of Ultunesaren and see what has been used before in previous versions of the contest or try to solve any of the Flashback! posts [complete solutions are available on the homepage, whereas the Flashback! posts have none to try to recapture the mood of X-Mases past], and
v) ask your bounce people if they have reached any conclusions and try to reason your way to a solution (because you are not doing this by yourself, are you?)!

vi) do not overdo it - the really nice prizes will be offered in Klurendrejeriet® 2008 (and the winners in this version will receive only minor ones)

Tuesday, 21 August 2007

700!

Antalet unika besökare på Klurbloggen har nu passerat 700 (sedan återuppstarten 16 maj). De senaste nya svenska kommunerna med besökare är Östersund, Tyresö och Stenungsund.

The number of unique visitors on Klurbloggen has now passed 700 (since the restart 16 May). The latest new international visitors came from the Czech Republic, Greece and Spain.

Monday, 20 August 2007

Vad är detta? (What is this?)

Klurendrejeriet® är en tävling där det gäller att svara på frågor av ett något mera kryptiskt slag. Frågorna är ofta ställda som gåtor, men kombineras vanligtvis med bildelement eller förklarande text. I en och samma version av Klurendrejeriet® finns det en röd tråd eller tema som håller ihop många av tävlingens frågor (detta gäller ej Klurendrejeriet® mini som pågår just nu). Tävlingen har funnits sedan 2005 och har hittills arrangerats i samarbete med Ultuna studentkårs tidning, Ultunesaren. För Klurendrejeriet® 2007 vann tävlingen priset Bästa illustration bland Uppsalas studenttidningar.That's the name of the game!

Klurendrejeriet® is a contest where the object is to answer questions formulated in a cryptic way. The questions are often posed as riddles, but is usually supplemented with pictures or further explaining text. In a collective set of Klurendrejeriet® there are is a main theme that binds many of the contest's questions together (except for Klurendrejeriet® mini which runs right now). The contest has existed since 2005 (and has been offered as an English translation since 2006), and has been published in cooperation with the magazine of the Ultuna Student Union, Ultunesaren. Klurendrejeriet® 2007 was awarded Best Illustration among the student magazines in Uppsala, Sweden.

Sunday, 19 August 2007

Mindre än ett år (Less than a year)

För att visa att vi verkligen arbetar med färska gåtor, kan vi meddela att materialet till den sista frågan i Klurendrejeriet® mini (3. HANDUPPSTRECKNING) är mindre än ett år gammalt.
Snart dags för tårta i parti och minut?
Is it party time yet?Just to show that we are working with really fresh questions, we can reveal that the material for the last question in Klurendrejeriet® mini (3. HAND IN HAND, LINE BY LINE) is less than one year old.

Saturday, 18 August 2007

Enkätlöst! (No survey!)

Blogger har fortfarande inte löst problemet med den svårbackade enkättjänsten, så vi avvaktar ett tag till innan omröstningar sker på det viset igen. Om du vill rösta på nuvarande omröstning, gör du det här.

Blogger has still not worked out all the quirks with the survey add-on, which means that we will wait a bit longer before using it again. If you want to cast your vote on the current election, you can do so here and here for your next Swedish lesson.

Friday, 17 August 2007

Automatiserade meddelanden! (Bot ads!)

Klurbloggen har under den senaste tiden blivit attackerad av automatiskt genererade meddelanden från minst en s.k. bot (förmodligen inte Anna här nedan). Dessa meddelande har inte accepterats av oss och därmed tagits bort. Om du vet att du har skrivit ett meddelande som inte syns, vänligen skicka det igen till bloggen.
Was it a girl?
Var det en tjej?


Klurbloggen was recently attacked by automatically generated messages from at least one so-called bot (probably not Anna, see above). These messages were not accepted by us and were therefore removed. If you know that you have written a message that cannot be seen, please resend it to the blog.

Thursday, 16 August 2007

Sponsor

Som vi rapporterat tidigare här på Klurbloggen håller årets sponsorer för Klurendrejeriet® 2008 att så sakteliga kristallisera. Några kontrakt är redan skrivna, några håller på att förhandlas fram och några är fortfarande under uppbyggnad. Vi återkommer med mer information förhoppningsvis inom kort.

As previously reported, the sponsors for Klurendrejeriet® 2008 are steadily getting there. Some contracts have already been written, some are still negotiated and a few are still works in progress. We hope to have more information to relay shortly.

Wednesday, 15 August 2007

Och Höör sen! (Who was Höör?)

Skånes kommuner slåss verkligen om vilken som vill vara den främsta besökaren på Klurbloggen. Det senaste tillskottet är en flitig besökare från Höörs kommun.
Har du höört den om ...?

The municipalities in Scania (southernmost Sweden) are really at it being the foremost visiting one on Klurbloggen. The latest addition is the municipality of Höör, a city which could/should/would be transcribed as Hoeoer in English ...

Tuesday, 14 August 2007

Omröstning och svenskakurs (Vote and Swedish 101)

Du har väl inte glömt bort att lägga din röst på den fråga du vill ha hjälp med? Det finns fortfarande gott om tid att göra det här.

You have voted, right? If that is not the case, you can still do so here. Also, being a non-native Swedish speaker, you can also suggest something that you wish to have explained in terms of grammar, culture or general knowledge. For that input, you can leave your comment here.

Monday, 13 August 2007

600 besökare/visitors!

Så var det dags igen - Klurbloggen har nyligen passerat 600 unika besökare (sedan återupptagandet 19 maj). För er som missat tidigare meddelanden angående denna sidas besökare kan vi meddela att de till bor (eller åtminstone använder en server) i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Finland, Danmark, o.s.v., ja kort sagt halva världen.

Here we go again - Klurbloggen recently passed 600 visitors (since the reignition on 19 May). If any of you have missed the previous announcements, we can gladly inform you that the visitors mainly come from Sweden, Germany, Britain, USA, Finland, Denmark, etc., well, you get the picture: half the entire world.

Sunday, 12 August 2007

Flashback-nyhet 3! (Flashback news 3!)

Titelfiguren från fråga 8 i Klurendrejeriet® 2006, Mattias' favoritföremål, har varit ute och rört på sig igen. För att detta skulle kunna ske var dock ingen tvekan: is saknas ej! Har du inte löst frågan? Försök då, så tillhandahåller vi länken till nyheten om Mattias om cirka en vecka.

Mattias' vän/pal?


The title character from question 8 in
Klurendrejeriet® 2006, Mattias' favourite things, has recently been on the move again, so he is missing out on the break he was looking forward to. If you have not solved the question yet, give it a try and we will supply the link to the news about Mattias in about a week.

Saturday, 11 August 2007

Arbetsvanor (Work habits)

En titt på Klurbloggens nättrafik sett till vilka timmar som de centraleuropeiska besökarna tittar in ger samma resultat som nyligen rapporterats i svensk media. Är möjligen Klurendrejeriet® mini en bidragande orsak till detta?

A closer look at the visiting times for Klurbloggen's Central European visitors, give similar results as what was recently noted in Swedish media (link in Swedish only), which lists the findings of an American study stating that two hours of "working" is in reality "not working". Let's hope that they are correct, right?

Friday, 10 August 2007

Swedish 101 (part 2)?

Detta är ett meddelande till alla icke-svensktalande deltagare i Klurendrejeriet® mini.

This post is directed especially to all non-Swedish participants of Klurendrejeriet® mini. What would you like to have explained in terms of the Swedish language? Your comments to this post will be the foundation of the next installment of Swedish 101 (coming soon to a blog near you).

Thursday, 9 August 2007

Ny ledtråd? (New clue?)

Klurbloggen har fortfarande inte hört om Blogger uppdaterat deras enkätmodul, så vi håller röstningen på klassiskt manér istället. Veckans omröstningsfråga är enkel (omröstningen stänger fredag 17 augusti, 12:oo svensk tid): Hur många frågor har du löst hittills i Klurendrejeriet® mini?

a) Inte en enda! Kan man få hjälp med allihopa?
b) En har jag klarat av, men behöver ändå mer information!
c) Jag har tagit två stycken, men kan man få en ledtråd ändå?
d) Hjälp? Tja, jag antar att jag alltid kan dubbelkolla mina lösningar ...

Ultunesaren - the home of Klurendrejeriet®


Klurbloggen has still not heard from Blogger if the automated survey module has been fixed, and until then we will keep any voting procedure in the simple classic fashion. This week's survey question will be equally simple (voting ends on Friday 17 August, CET): How many questions have you solved so far in Klurendrejeriet® mini?

a) Not a single one! Is it possible to get help for all of them?
b) I have solved one, but I still need more information!
c) I have taken two, but can I get a clue anyway?
d) Help? Well, I guess I could always double-check my solutions ...

Wednesday, 8 August 2007

Klurendrejeriet for dummies (part 5)

Här följer en engelsk översättning av den sista delen av Klurendrejeriet för dummies som gavs ut på svenska (och återfinns längst ner på denna blogg) i samband med Klurendrejeriet® mini förra året.

Follow my advice and you will succeed!


Here is the English translation of the suggestions given in Klurendrejeriet® mini last year, titled:


Klurendrejeriet for dummies
"5. TAKE IT EASY! There is little to be gained by rushing - unless one is after the time-limited final seat - so do not forget to relax while you solve. Before you know it, the answer pops up on tv, in a magazine or spontaneously by itself in your head. Make sure to write down this impulse before it goes away! People solving riddles in Klurendrejeriet® are always on their toes, even in their when not solving actively. Sleep is just a relaxed state with closed eyes."

Note: There is no time-limited final seat in Klurendrejeriet® mini, but your answers need to be sent in by 13 October. This was the last part of Klurendrejeriet för dummies to be translated. You can find the Swedish original on the bottom on the blog and the four first parts by clicking on the label dummies just below this text.

Tuesday, 7 August 2007

Flashback-nyheterna (The Flashback News)

Letar du fortfarande efter länkarna till den första och andra Flashback-nyheten som tillkännnagavs här på Klurbloggen för en tid sedan? Här är de: den rödvita logotypen och det världskända begreppet (båda från Klurendrejeriet® 2007).
Kryddstarkt nog? Spicy enough for ya'?

Are you still browsing the web for the links to the
first and second Flashback news that were announced here on Klurbloggen some time ago? Here they are: the red-and-white logotype and the world famous concept (both from Klurendrejeriet® 2007).

Monday, 6 August 2007

Besöksuppdatering! (Web update!)

Antalet besökare på Klurbloggen har ökat markant den senaste tiden och till alla andra länder och områden med invånare som besökt bloggen kan vi nu lägga Estland, republiken Makedonien, Egypten och den delvis självständiga ön Isle of Man! Över 500 unika besökare har besökt sidan sedan nystarten 19 maj.Flag parade!

The number of visitors has increased rapidly the last couple of days and to all the other countries with inhabitants that have visited the homepage, we can now proudly add Estonia, the Republic of Macedonia, Egypt and the somewhat independent territory Isle of Man! Over 500 unique visitors have been here since the restart 19 May.

Sunday, 5 August 2007

In the Words of the Master (Mästarens ord)

Here is another non-Swedish clue to one of the questions in Klurendrejeriet® mini, in an attempt to reduce the ethnocentric bias of the contest (in spite of the fact that it always will remain Swedish in character)! The clue is given in the style of a "prophecy" from the Seer of Seers (or Prognosticator of Prognosticators):

C'est vrai, il est plus que mille!

Här ovan återfinns ytterligare en icke-svensk ledtråd till en av frågorna i Klurendrejeriet® mini i ett försök att minska det etnocentriska jävet i tävlingen (trots att den alltid kommer att fortsätta vara av en tydlig svensk karaktär). Ledtråden ges i form av en "profetia" från Siarnas siare (eller Spåmännens spåmän).

Saturday, 4 August 2007

English clue delayed (Försening)

Due to a malfunction, the promised English clue for Friday is delayed until Sunday. We apologize for any inconvenience this may caused.

Den utlovade engelska ledtråden skjuts fram till på söndag. Vi ber om överseende med detta.

Friday, 3 August 2007

Vad ni tror ... (What you believe...)

Omröstningen om vad ni läsare tror att Klurendrejeriet® 2008 kommer att handla om har nu stängt. De tio röstande fördelade sig på detta sätt:

Radio & tv: inga röster
Resor & äventyr: 3 röster
Spel & dobbel: 1 röst
Stor & liten: 5 röster
Något annat: 1 röst

Bland de svenska rösterna var Resor & äventyr favorit (två av fyra röster), medan de engelskspråkiga föredrog Stor & liten (fyra av sex röster). Eftersom temat för tävlingen har varit bestämt sedan ett par månader till påverkar varken denna enkät eller något annat de kommande frågorna. Ni som röstat får veta vad temat blir i slutet av november här på Klurbloggen.Kommer storleken att ha betydelse?
Will size matter in 2008?The blog reader survey guessing the theme for Klurendrejeriet® 2008 has now closed. The ten votes cast were distributed in the following manner:

Radio & tv: no votes
Travel & adventure: 3 votes
Games & betting: 1 vote
Large & small: 5 votes
Something else: 1 vote

Among the voters in the Swedish part, Travel & adventure was the most popular one (two of four votes), while the English-speaking voters preferred Large & small (four of six votes). Since the theme has been set for a few months already, neither this survey nor anything else affects the upcoming questions. If you voted and would like to know the answer, you should watch this space at Klurbloggen in the end of November.

Thursday, 2 August 2007

Swedish 101

Detta är en lektion i svenska för icke-svenska deltagare i Klurendrejeriet® mini, främst avsedd för att hjälpa till där språkförbistring sätter käppar i hjulet.

One equals the other?


The Swedish language may have many quirks and traps one can fall into, but no other is as clear as the number one. There are two separate words for one in Swedish, en and ett corresponding to the two main grammatical genders the language has. The former one is called n-genus (also reale or utrum) as it uses the suffix -n, whereas the latter one is called t-genus (also neutrum) with suffixes -t. When learning Swedish, one normally learns the genus of the word at the same time. There are a few very fuzzy rules though these are really not worth remembering. To complicate matters slightly, the plural form of t-genus words is oftentimes -n (if it is not a null plural), but that is different lesson entirely!

Let us put this new Swedish knowledge to the test! In a Swedish rebus, such as the one in question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS in Klurendrejeriet® mini, it is impossible even for a native Swedish speaker to know beforehand if it should be read en or ett. Once reached, however, the correct answer only yields one solution and the other turns into gobbledygook. Hopefully this can shed some light on the problem non-Swedish participants might have with Swedish.

Wednesday, 1 August 2007

Månadssammanfattning juli (Monthly recap July)

Här följer juli månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini sedan den senaste sammanfattningen (1 juli):

Tävlingen: Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK: 1, 12, 25 och 27 juli
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE: 1, 12 och 31 juli
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING: 1, 12 och 30 juli


Here is the July recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini since the last one (1 July) - in case you have missed any - listed in order of appearance:

The contest: Klurendrejeriet® mini (2007) [English translation]
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS: 1 (recap), 12, 25, and 27 July
Clues to 2. ETT TU, BRUTE: 1, 12 and 31 July
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE: 1, 12 and 30 July

Translation of comment (part 8)

Här följer en svensk översättning på kommentaren som kan läsas i original här.

Non-Swede sa: "Hej! Det här är rena svenskan för mig. Kommer det att komma några mer 'internationella' ledtrådar?"

Above is the Swedish translation of a comment originally posted
here.