Wednesday, 31 October 2007

Flashback-nyhet 5! (Flashback news 5!)

Klurbloggen har tidigare förklarat att den svenska bokstaven ö också betyder en omfluten landmassa och nu har tidningen National Geographic gjort en lista på de mest bevarade öarna i runtom i världen. Norden står sig väl i konkurrensen med Färöarna på första plats, Lofoten på tredje och Island på nionde. Réunion från Klurendrejeriet® 2007 (fråga F. SANT ELLER FALSKT?) hittar vi på 44:e plats, medan jumbopositionen delas av Ibiza och St. Thomas i de Amerikanska Jungfruöarna.Yes! No! No!

Klurbloggen has previously explained that
the Swedish letter ö also means island, which may be helpful when reading the 111-island Destination Scorecard list published by National Geographic. The Nordic countries fare well in the competition, as the Faroe Islands grab first place, Lofoten in northern Norway third, and Iceland cling to the respected ninth position. Réunion from Klurendrejeriet® 2007 (question F. TRUE OR FALSE?) can be found on 44th place, whereas both Ibiza and St. Thomas in the U.S. Virgin Islands tie for last.

Tuesday, 30 October 2007

För snabbt? (Too fast?)

Är det återigen Klurendrejeriet® som har påverkat det dagliga livet eller bara ännu ett sammanträffande? Den fria farten på tyska Autobahn kommer att bibehållas och inte inskränkas det minsta. Vi på Klurbloggen tror att det kan ha att göra med den tyska inlämningsfrekvensen i Klurendrejeriet® mini, men ännu har ingen representant från Bundestag uttalat sig i denna vinkling av frågan.Neunundneunzig Bundestage?

Has Klurendrejeriet® once again affected the ordinary life of the unknowing public or is it just yet another coincidence? The special "no speed limit" feature of the German Autobahn will remain and not be reduced to a set one, according to the Swedish paper Dagens Nyheter. Klurbloggen ties this to the drastically increased numbers of German submissions in Klurendrejeriet® mini, but so far we have not been able to collect any hard evidence from any Bundestag representative regarding this viewpoint.

Monday, 29 October 2007

Utan bottennapp? (A clam-shut case?)

En mussla som fiskats upp utanför den isländska kusten har ålderbestämts av forskare på Bangor University i Wales till över 400 år. Musslans ungdom jämförs med de mänskliga aktiviterna vid samma tidpunkt, däribland Shakespeares Hamlet-skrivande och Giordano Brunos heliocentriskt förknippade båldöd. Enligt sklerokronologerna kan denna typ av forskning dels förklara klimatförändringar och åldersrelaterade fenomen. Huruvida musslan, som döpts till Ming, skrivit några större litterära verk och vilken plats musslan ansåg att jorden har i universum är ännu inte klarlagt.Clamkäck lintott?


A clam muscled up out of Icelandic waters has been determined to hold the current longevity record for animals - over 400 years - by research scientists at
Bangor University in Wales. The youth of the clam, aptly named Ming, is compared to the human activities around the same time, including Shakespeare's penning of Hamlet and the heliocentrically-related stake-burning of Giordano Bruno. The sclerochronologists are not clams themselves, sharing the results for further studies of age-related tissue degradation. They are also keen to tell us that clams may give us an insight in climate changes as well. It has yet to be determined, however, if the mollusc has any literature works to offer, as well as its assessment of the Earth's place in the Universe.

Peppar, peppar ... (Burning sensation?)

Tycker du att frågorna i Klurendrejeriet® ibland kan vara lite väl magstarka? Isåfall kan du alltid prova bhut jolokia, världens starkaste pepparsort. Dagens Nyheter rapporterar (visserligen över åtta månader för sent) om pepparfruktsortens "officiella" utmärkelse av kontrollanterna från Guinness rekordbok, där styrkan sattes till dryga miljonen Scovillegrader (SHU). En Scovillegrad motsvarar hur många gånger pepparen måste spädas ut innan man inte längre känner någon pepparsmak. Kryddigaste frågan i Klurendrejeriet® hittills kom 2007 i den relativt enkla 3. EN ANNORLUNDA TOUCH.


Am I hot, Hot, HOT?


Are the questions in Klurendrejeriet® too hot to handle? Well, in that case why not try some bhut jolokia, the world's hottest pepper? Guinness Book of Records have "officially" reported the so-called Scoville Heat Unit value to be just over 1 million. One
Scoville Heat Unit (SHU) represents the dilution factor needed to remove the peppery taste. So far, the spiciest question in Klurendrejeriet® came in 2007 with the relatively easy 3. A DIFFERENT TOUCH.

Sunday, 28 October 2007

Flashback-kalender (Flashback calendar)

Idag, 28 oktober, fast 1886 avtäcktes Frihetsgudinnan i New Yorks hamn av två av USA:s presidenter fast ändå av samma person, Grover Cleveland. Ni som deltog i Klurendrejeriet® 2007 vet hur detta hänger samman, men alla ni andra kommer att kunna läsa en längre version av detta meddelande på denna plats om några dagar.Liberty Valance?

Today, October 28, but in 1886 The Statue of Liberty was unveiled in New York harbour by two of the Presidents of the United States of America but by only one person. Grover Cleveland. Those of you who participated in Klurendrejeriet® 2007 know how this can be true, but the rest of you can read a longer version of this post in a few days.

Saturday, 27 October 2007

Stort party, typ? (The leading type?)

Det seriffria typsnittet Helvetica firar, typ, 50-årsjubileum och detta måste naturligtvis uppmärksammas, något som till och med gett upphov till en dokumentärfilm med samma namn. Det var den schweiziska grafiska formgivaren Max Miedinger som tog fram typsnittet för att hitta något som kunde mäta sig med den populära Akzidenz Grotesk. Och det gick bra, för idag känner nog fler till namnet Helvetica (ursprungligen Neue Haas Grotesk) är just Akzidenz. För texter i sans-serif använder Klurbloggen och Klurendrejeriet® oftast ett annat typsnitt: Trebuchet MS.
Have been typecast?


The serifless font Helvetica turns 50 years old and this has of course caught the
attention of the press, and even inspired a documentry movie under the same name. It was the Swiss graphic designer Max Miedinger that developed the font to compete with the popular Akzidenz Grotesk. The success ought to be clear, since more people know the name Helvetica (originally Neue Haas Grotesk) than Akzidenz nowadays. For texts set in sans-serif, both Klurbloggen and Klurendrejeriet® usually use a different font: Trebuchet MS.

Friday, 26 October 2007

Klurbloggen fyller/turns 300!

Detta är det trehundrade inlägget på Klurbloggen! Detta firar vi med att senaste numret av Ultunesaren som kom i brevlådan hos Ultuna studentkårs medlemmar idag (där facit till Klurendrejeriet® mini publiceras). Om du inte har tillgång till någon tidning, men ändå vill ha en går det bra att kontakta tidningen för att se om det inte finns ett representationsexemplar över ...

This is the 300th post on Klurbloggen, which we can celebrate with the just issued Ultunesaren (in your mailbox if you are a member of Ultuna Student Union!) where the solution to Klurendrejeriet® mini is published. If you do not have easy access to a copy, contact the magazine to see if it is possible to receive a test copy.

Thursday, 25 October 2007

Varsågod och svälg! (Moose poolution?)

Skogens konung hamnade i plurret och blev möjligen ren, men det kan den inte rå för. Det var dock lättare sagt än hjort, då den utryckande patrullen från Räddningsverket var tvungna att tömma en hel bassäng på vatten. Trots idoga försök vill dock inte älgen nu inte upp igen, men är det så konstigt att förstå i dessa älgjaktstider? Om älgen är kvar till december kan vi blåsa faran över och ge den en chans att vara med i Klurendrejeriet® 2008!


Varning för vägren?


One misfortunate adventure and the
King of the Northern Forests almost drowned - oh deer! But instead of reducing the local gene pool, the moose got loose in a real one once all the water was pumped out by the local Fire Department! The news spread quickly in Sweden when the moose did not want to get out in spite of the special moose-proof staircase lowered into the pool. Then again, who can blame the Royal Highness in the moose hunting season?

Wednesday, 24 October 2007

Sponsorsamtal (Sponsor talks)

De senaste dagarna har kontakten med möjliga sponsorer och samarbetspartner för Klurendrejeriet® 2008 varit täta, allt för att tävlingens priser skall hålla så hög klass som möjligt. Vi har anledning att återkomma med mer information inom kort ...


Keeping the K in krazy!


The past few days the contact frequency with the possible sponsors and partners of Klurendrejeriet® 2008 has been very high, to keep the prizes at the highest quality possible. We will return with more information in a while ...

Tuesday, 23 October 2007

Nervarvning (Cooling down)

Efter de senaste månadernas rapporteskalering på Klurbloggen under föregående minitävling, varvar vi nu ner innan vi återigen påbörjar uppladdningen inför Klurendrejeriet® 2008. För er som ändå vill hålla hjärnan igång med ett besök kommer vi dock att erbjuda lite Flashback-nyheter och annat smått och gott på denna sajt fram tills dess. Nästa officiella meddelande kommer 1 november.


Ur led är tiden.


After the ever increasing activities the last few months here on Klurbloggen, we will let things cool down until the preparations for Klurendrejeriet® 2008 come in effect. Nevertheless, for all of you that would like to keep your minds occupied anyway, we will offer a few Flashbacks and other reports until then. The next official message will be posted November 1.

Monday, 22 October 2007

Translation of comment (part 11)

Här följer en engelsk översättning av den senaste kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of the latest comment:

JoHo said: "Hm, it must have been those 4 votes on The Invisible Party that were troubling. Everything felt very invisible ... until now :)"

Sunday, 21 October 2007

Webbstatistik (Web statistics)

De aktiva webbmätningarna har avslutats för Klurendrejeriet® mini. Under tiden 19 maj-18 oktober besökte 2569 unika besökare Klurbloggen, varav 721 var återvändande besökare. I stora drag kan man dela upp besöksfrekvensen i två delar: de tre första månaderna (19 maj-18 augusti) och de två sista (19 augusti-18 oktober). I den förstnämnda låg genomsnittet på 7,3 besökare/dag men i den sistnämnda var motsvarande siffra 31,1! Flest besökare kom följande dagar: 5 oktober (113 besökare), 13 september (85), 10 oktober (83), 18 september (75) och 17 september (73).
Turn back time?

The active web statistics have been finalized for Klurendrejeriet® mini. Between May 19 and October 18, Klurbloggen had 2,569 unique visitors, of which 721 were returning ones. The visitor statistics show that during the three first months (May 19-August 18) the blog had 7.3 visitors/day, whereas during the last two it increased to 31.1! The most visitors came on the following dates: October 5 (113 visitors), September 13 (85), October 10 (83), September 18 (75), and September 17 (73).

Saturday, 20 October 2007

3. HANDUPPSTRECKNING (3. HAND IN HAND, LINE BY LINE)

Här kommer lösningen för fråga 3. HANDUPPSTRECKNING:
Denna Klurendrejeriet® mini-fråga kantades av en uppsjö bilder med siffror eller enkla additionsuppgifter, men vad stod egentligen siffrorna för? Det visar sig att dessa var antalet röster som personerna eller föremålen i fråga fick i Riksdagsvalet 2006! Eftersom det som visades upp knappast kan räknas till de partier vi normalt hör talas om har varje röst skrivits för hand på en blank valsedel. Efter det att Valmyndigheten infört en mycket striktare tolkning har dessa minst sagt udda röster splittrats som aldrig tidigare. Detta betyder att Kalle Anka partiet (93 röster) av någon outgrundlig anledning inte räknas ihop med Kalle Anka Partiet (39 röster) eller Kalle Ankapartiet (6 röster), trots att denna "regel" inte verkar finnas för etablerade och registrerade partier. Om man nu ändå skulle slå ihop de Kalle Anka-relaterade rösterna till ett parti skulle det räcka till en tjugoförsta plats, men ändå inte bara motsvara 0,004 % av de avgivna rösterna.
En röst med osynligt bläck?


Oavsett vem man röstar på räknas rösten och redovisas dagarna efter varje val på Valmyndighetens hemsida, där man även hittar de handskrivna rösterna med ett fåtal röster lagda på alla möjliga ting och personer. Några av de illustrerade ledtrådarna var den
grekiska ön Kos (en röst), Robin Hood (tre röster på honom och en röst på Robin Hood Partiet), idrottsklubben Djurgårdens IF (en röst), skådespelaren Sven Wollter (två röster) och en tax (en röst på TAX PARTIET). Även en dubbelledtråd i form av schweiziska rösti gavs med bara två veckor kvar. Som en slutlig ledtråd riktad åt Klurbloggens icke-svenska deltagare, illustrerades sammanträffandet att ordet val även kan motsvara ett däggdjur på svenska och inte bara ett omröstningsförfarande. Detta gjordes med en specialdesignad version av Wales' flagga. Rätt svar: 1 (motsvarande en röst på Röd)

Here is the solution to question 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
This Klurendrejeriet® mini question was symbolized with a bunch of pictures with numbers or simple additions, but what did it represent? It turns out that these were the number of votes cast on these people or items in the Swedish General Election to the Swedish Riksdag in 2006! Those "parties" shown were, however, not those commonly in the news and have thus all been written on the ballot by hand. These votes are counted as valid votes, but have very little effect on the election outcome. The Swedish Election Authority has recently enforced a much stricter interpretation of handwritten votes. This affects a semi-serious party such as Kalle Anka partiet [the Donald Duck party] which received 93 votes not to be pooled with Kalle Anka Partiet (39 votes) or eller Kalle Ankapartiet (6 votes), even though this "rule" does not seem to exist for the more well-established and registered parties. However, if one were to disregard this additional rule, the Donald Duck-related votes would make it the 21st largest party, but still only amount to 0.004 % of the votes cast.
A vote with invisible ink?


Regardless whom one votes for, the results are summed up on the homepage of the Swedish Election Authority, where the handwritten votes are listed included some quite amusing ones. A few of the illustrated clues included
the Greek island Kos (one vote), Robin Hood (three votes for the legendary hero himself and one on his party), the sports club Djurgårdens IF (one vote), the actor Sven Wollter (two votes) and a dachshund (one vote on TAX PARTIET)! The clue that included Swiss rösti was truly a language exercise (röst = [a] vote)! As a final clue especially for you as a non-Swedish reader of Klurblogge, the coincidental spelling of the Swedish word val which means both the mammal whale and election. This was done on a specially designed version of the flag of Wales! Correct answer: 1 (for the one vote on Röd [Red])

Friday, 19 October 2007

2. ETT TU, BRUTE

Här kommer lösningen till fråga 2. ETT TU, BRUTE:
Den nummerserie som gick att uttyda på den marmorplatta i bilden till den andra frågan i Klurendrejeriet® mini (2007) skulle tillsammans med frågans titel föra tankarna till Romarriket. Dess talsystem bestod enbart av positiva tal även om man numera är rätt säkra på att de använde noll (nulla) på något sätt och att kunskapen om negativa tal förmodligen också förekom. Idag förekommer främst romerska siffror på urtavlor, i kemiska laddningar, ordningstal (på filmer, böcker, spel och dignitärer) och diverse officiella stämplar.Enligt marmors gamla recept?

Om man "översätter" antalet bokstäver i de romerska talen till hindu-arabiska siffror får man serien som startade "1, 2, ..." även för Brutus. De ledtrådar som gavs utöver
förlängningen av talserien inkluderade bland annat Carl XVI Gustaf Folke Hubertus Bernadottes initialer och ordningstal omskrivet på samma sätt, metoden att använda romerska siffror som årtal (två gånger), Nostadamus' kryptiska sätt att prata om siffrorna, uppdelning av allmänna tips med romerska tal. Mest intressant och kryptisk var nog ledtråden från 28 maj som om den tolkades rätt ledde till den olycksdrabbade klippern Cutty Sark i Greenwich, Storbritannien som brann en vecka före meddelandet. I aktern återfinns nämligen romerska tal upp till 22 och inte långt från båten hittar man Shepard's Clock som erbjuder en serie till 23 och dessutom en nolla! Bildbevis på dessa två senast nämnda serier återfinns på engelska Wikipedias sida om romerska siffror. Rätt svar: 4 (antalet bokstäver i VIII)

Here is the solution to question 2. ETT TU, BRUTE:
The series of numbers that one could read on the marble plate in the picture in the second question in Klurendrejeriet® mini (2007) was supposed to, keeping the title of the question in mind, lead the thoughts to the Roman Empire. Its numeric system consisted solely of positive numbers, though nowadays it is fairly certain that they also used some sort of representation for zero (nulla) and that there was a usage of negative numbers as well. Today, these number are primarily used on clock faces, in chemical charge notation, as ordinal numbers (of movies, games, books, and dignitaries), and as part of various official stamps.What have the Romans ever done for us?

If one "translates" the number of letters in the Roman numeral to the corresponding Hindu-Arabic counterpart one gets the series that started "1, 2, ..." also for Brutus. The clues that were given in addition to the
extension of the series included the initials and ordinal of the Swedish king Carl XVI Gustaf Folke Hubertus Bernadotte re-written in the same manner, the method of using Roman numerals when writing years (twice even!), Nostadamus' cryptic way of talking about the numerals, a division of general clues using Roman digits. The most interesting and cryptic clue was probably the one from May 28 which, if interpreted correctly, led to the unfortunate clipper Cutty Sark in Greenwich, Britain that burned one week before that blog post. In the stern, one can find Roman numerals up to 22 and not far from that site we find Shepard's Clock which offers a series reaching 23 and even includes a zero! Proof of the latter two are found halfway down on Wikipedia's page on Roman numerals. Correct answer: 4 (the number of letters in VIII)

Thursday, 18 October 2007

1. UTTRYCK FÖR INTRYCK (1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS)

Här kommer lösningen till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
Denna fråga bestod av en rebus och var enligt de inkomna svaren den enklaste av tävlingens tre gåtor. Vi delar upp fråga i dess rebusdel (allt utom svängpilen) och väljer att tolka de två rutorna med tal som deras beteckning i grundämnenas periodiska system. Om man sedan lägger till de gängse orden för de andra figurerna och utför "vändningen" erhåller man följande:Ultunesaren på allas läppar?

Rätt svar var alltså Ultunesaren, ett känt namn för alla deltagare i Klurendrejeriet® som dessutom är Ultuna studentkårs uttryck för intryck! De öppna ledtrådar som gavs till frågan var dels en version utan
vändning vid två tillfällen, en kommentar till tidningens utgivningsfrekvens (fem nummer/år), en ko från Ultunesaren november 1957(!) som finns att ladda ner gratis på tidningens arkiv, samt en bild med hänvisning till tidningen och dess korsord. Rätt svar: Ultunesaren

Here is the solution to question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
This questions was formulated as a rebus and was according to the subitted answers the easiest of the three questions in Klurendrejeriet® mini. Let us split up the question in its rebus part (everything but the last curved arrow) and choose to interpret the two boxes with numbers as their chemical symbol in the Periodic Table of Elements. If one adds the standard (Swedish) words for the other parts and performs the necessary "flip" one gets:Ultunesaren on everybody's lips?

The correct answer was thus Ultunesaren, a well-known name for all participants in Klurendrejeriet® and at the same time the expression for impression for Ultuna Student Union! The open clues given for this question included a version of the rebus without
flip at two occasions, a comment to the issuing frequency of the magazine (five issues annually), a cow from Ultunesaren November 1957(!) which is downloadable for free in the magazine's Archive, and a picture referencingc the magazine and its crossword. Correct answer: Ultunesaren

Wednesday, 17 October 2007

Inskickningsenkät (Submission survey)

Bland de personer röstade i Klurbloggens inskickningsenkät, angav majoriteten (65 %) angav att de helst skickar in så sent som möjligt, vilket är fullt förståeligt i en tävling som denna! I enkäten, som var öppen under tävlingens sista två veckor, erkände några av Klurbloggens läsare öppet att de inte tänker lämna in något svar, men vad detta beror på blir svårare att reda ut. Kanske var frågorna för svåra, för lätta eller kanske samlar dessa läsare kraft till december månads stora tävling. Resterande läsare svarade att de redan lämnat in (9 %) trots att två veckor återstod eller att de lämnar in med några dagar tillgodo (13 %).

"The envelope please ..."


Among the votes that were cast in Klurbloggen's submission survey, open during the last two weeks of the contest, the majority (65 %) said that they prefer to send in their answers as late as possible. This ought to be a fairly natural response for a contest like this! A few of the readers openly admitted that they would not hand in any answers, but the reason behind this will be harder to sort out. Perhaps the questions were too hard, too easy or maybe they are simply gathering strength for the big version coming in December. The remaining answers were shared between people that said that they had sent in their answers (9 %) and those that said that they would hand them in with a few days to go (13 %).

Tuesday, 16 October 2007

Vinnare! (Winners!)

Äntligen! Det har blivit dags att redovisa vem som vann i Klurendrejeriet® mini 2007! Om nu Tyskland inte hade så stor framgång i "fråga 3" gällde detta inte vid dragningen bland de rätta svaren! Här nedan står samtliga vinnare, inklusive vinnarna av de snabbhetspremier som utlovades för en tid sedan.

Finally! It has been time to reveal the winners of Klurendrejeriet® mini 2007! Germany may have not been all that successful in "question 3", but this did not apply during the draw among the correct answers! Here are all winners, including the extra prizes for the first correct solution for each question as was
promised some time ago.

Germany - 5 points?


VINNARE/WINNERS
Stefan Merx, Düren
Anke Rohloff, Hambüren
Edith Schnell, Regensburg

SNABBHETPREMIER/FIRST CORRECT SOLUTION
Harald Cederlund, Uppsala (1. UTTRYCK FÖR INTRYCK)
Andi Mayr, Bamberg (2. ETT TU, BRUTE)
Jürgen Holderer, Weingarten (3. HANDUPPSTRECKNING
)

Grattis! Congratulation! Glückwünsche!

Priserna! (The prizes!)

Vi har vid upprepade tillfällen sagt att priserna i Klurendrejeriet® mini inte kan mäta sig med de som förekommer i den stora årliga tävlingen, men det betyder ju inte att de inte är användbara! De tre lyckliga vinnarna i årets minitävling vinner varsin stor tygkasse från Nationalnyckeln, en av huvudsponsorerna för Klurendrejeriet®.


Goodie bag (without goodies)!


We have repeatedly said that the prizes in Klurendrejeriet® mini should not be compared to those that appear in the larger annual contest, but this does not mean that they are not useful! The three happy winners in this edition of the mini contest win a sturdy cloth shopping bag each from Nationalnyckeln, en of the main sponsors of Klurendrejeriet®.

Monday, 15 October 2007

Vinnare dragna! (Winners drawn!)

Vinnarna i Klurendrejeriet® mini har dragits bland de rätta lösningarna och publiceras här på Klurbloggen imorgon.

The winners in Klurendrejeriet® have been drawn among the correct solutions and will be published here on Klurbloggen tomorrow.

Sunday, 14 October 2007

Klurendrejeriet® mini avslutad/closed!

Nu har Klurendrejeriet® mini stängt för i år. Antalet inkomna svar ökade med 17 procent jämfört med motsvarande tävling i fjol! Framförallt ökade antalet tyska bidrag avsevärt tack vare samarbetet med det tyska frågesportsforumet MeMaC. Med hjälp av inlämningsomröstningen ni kan se här till höger, kan ni på ett ungefär lista ut era vinstchanser. Tävlingens samtliga svar, priser och vinnare kommer naturligtvis att redovisas inom kort här på Klurbloggen, i det kommande numret av Ultunesaren och på Ultunesarens hemsida.


A forum for u & me!

Klurendrejeriet® mini has now closed for this year. The number of answers increased by 17 per cent compared to the same contest last year! First and foremost there was a dramatic increase in the number of German answers, much thanks to the cooperation with the German quiz forum MeMaC. By looking at the submission survey to the right, it is possible to get a grip on your chance of winning. A complete list of answers, prizes, and winners will naturally be given here on Klurbloggen, in the upcoming issue of Ultunesaren and the homepage of the magazine.

Saturday, 13 October 2007

Inlämningsdags? (Time to send it?)

Idag är sista dagen för Klurendrejeriet® mini, den lilla enkla(?) uppvärmningen inför Klurendrejeriet® 2008! Om du inte redan gjort det, skriv ner dina svar och skicka det till Ultunesaren per epost. Några små priser och äran står på spel, men som vi nämnt tidigare är denna tävling ämnad som introduktion för tävlingsformen. För alla er som ännu har vissa problem med frågorna kommer här lite sistaminutenhjälp: Svaret till fråga 1 går snart att läsa igen och lösningen till fråga 2 kan man alltid räkna med (inte bara bågar), men på svaret till fråga 3 har du inget annat val än att svara (i parti och minut)!

Swedish 101?


Today is the last day for Klurendrejeriet® mini, the simpler(?) warm-up session before the upcoming Klurendrejeriet® 2008! If you have not already done so, write down your answers and send them to Ultunesaren via email. A few small prizes and the honor are up for grabs, but as has been mentioned this contest was meant as an introduction to the actual quiz setup. For those of you that still struggle with the questions, here is a bit of last-minute help: The answer to question 1 can soon be read again and the solution to question 2 one can always count on (not just Bowls), but for the answer to question 3 you may want to party (in the true Swedish democratic way)!

Friday, 12 October 2007

Valet är ditt! (Cast your vote!)

Nu återstår i princip bara en dag för er som vill delta i Klurendrejeriet® mini plus lite tid att sammanfatta allt i ett meddelande till Ultunesaren. Oavsett när du bestämmer dig för att skicka in, glöm inte bort att rösta i valet här till höger. Din röst kan fortfarande läggas på vilket som helst av de sex alternativen, även om endast de tre sista är aktuella.Saturday the thirteenth?
Lördagen den trettonde?


Now, there is essentially only one day left for you solvers of Klurendrejeriet® mini plus some spare time to write and send you answers to Ultunesaren. Regardless of when you decide to send them in, do not forget to vote in the election to the right. Your vote can still be cast on any of the six alternatives, though only the three last listed ones are truly valid.

Thursday, 11 October 2007

Var publiceras svaren? (Where will the solutions be published?)

Än är det ett par dagar kvar att delta i Klurendrejeriet® mini, men det hindrar inte att deltagare börjar i alla fall fundera på att skicka in (om man inte redan har gjort det). De rätta svaren kommer att publiceras i det kommande numret av Ultunesaren, vilket beräknas komma till medlemmar av Ultuna studentkår i andra halvan av oktober. Den stora massan som inte är kårmedlemmar, kan istället besöka tidningens hemsida kommer att kunna ta del av svaren i digitalt format ett par dagar tidigare. Och som om det inte var tidigt nog kan ni som läser Klurbloggen spana in svaren ytterligare ett par dagar "i förväg".

Svarsalternativ?
The answer to everything?

There is still some time left to participate in Klurendrejeriet® mini, but it does not stop people from start thinking of handing in their answers (if they have not done so already). The correct answers will be published in the coming issue of Ultunesaren, which is expected to be delivered to members of Ultuna Student Union in the latter half of October. Those that are not members are can visit the homepage of the magazine instead to read the digital version a few days ahead of schedule. And if that is not early enough for you, stay tuned to Klurbloggen to see the answers and full solutions a few days more "in advance".

Wednesday, 10 October 2007

Mer kemi (More chemistry)

Med tanke på dagens stora nyhet, är det väl inte mer än rätt att vi på Klurbloggen ger en ledtråd i liknande anda. Vi kan till skillnad från stiftelsen inte erbjuda 10 miljoner kronor i pris, men det som erbjuds är likväl ett pris!


NAT-11 OB-9


Keeping the big
newsflash of the day in mind, why not offer a Klurendrejeriet® mini clue in the same state of mind? We cannot, however, award the 10 million Swedish crowns the lucky recipient will get, but a prize is a prize is a prize, right?

Tuesday, 9 October 2007

Upprymd valuta? (Quid pro quo?)

Nu har det första universiella betalningsmedlet QUID (Quasi Universal Intergalactic Denomination) tagits fram av brittiska rymdforskare i samarbete med växlingsföretaget Travelex. En rund design med tydliga tecken skall göra det möjligt för alla intelligenta varelser att kunna utbyta varor och tjänster oavsett härkomst och tyngdkraftsnivå. Aktuell växelkurs ligger för närvarande på 1 QUID = 6,25 £. Huruvida detta räcker för att köpa till sig ett svar på frågorna i ens Klurendrejeriet® mini från närmaste rymdgranne låter vi vara obesvarat.


IOU QUID?


The first universal currency QUID (Quasi Universal Intergalactic Denomination) has been developed by British space scientists at National Space Centre and the currency exchange company Travelex. The sleek and rounded design with clear markings will make it possible for all intelligent life to exchange goods and services regardless of origin and level of gravity. The current exchange rate is 1 QUID = £ 6.25, though whether or not this is enough to buy you an answer in Klurendrejeriet® mini from the nearest space neighbour we do not know.

Monday, 8 October 2007

Extra hjälp? (Additional help?)

Här kommer en annorlunda typ av hjälp: lös korsordet Down Across the Land i Ultunesaren så borde du kunna besvara fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK i Klurendrejeriet® mini. Sista inskickningsdatum för korsordets lösning är detsamma som för alla andra pågående tävlingar: 13 oktober.
Holds the answers?Here is a different kind of help: solve the crossword Down Across the Land in the latest issue of Ultunesaren, and you should be able to solve question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS in
Klurendrejeriet® mini. The last day to sumbit your crossword solution is the same as for all other current contests: October 13.

Sunday, 7 October 2007

Seriesnack (A series conversation)

Fråga 2. ETT TU BRUTE i Klurendrejeriet® mini är möjligen den som orsakar mest problem just nu. Om så är fallet, kan det kanske vara bra att veta att seriens "cirkelrunda variant" är betydligt kortare och där den fjärde siffran i den annars identiska serien skulle vara 4.

Någonting att fyra?
A circle for four?Question 2. ETT TU, BRUTE in Klurendrejeriet® mini may very well be the one causing the most agony at the moment. If that is the case, it may be good to know that the series' "circular version" is significantly shorter and that the the fourth entry in the otherwise identical series would be 4.

Saturday, 6 October 2007

2000 besökare/visitors!

Dagen innan Klurendrejeriet® mini gick in på sista tävlingsveckan passerades ännu ett mål på vägen: 2000 unika besökare! Den sista tiden har andelen besökare från utanför Sverige som ökat kraftigt, med en stor andel från Tyskland, USA och Finland, men där även Danmark och Storbritannien är välrepresenterade. Vi tackar för det fortsatta intresset för bloggen!

Two thou' makes 2 too!


The day before
Klurendrejereiet® mini entered the last week of contest, yet another mile stone was passed: 2000 unique visitors! The last couple of weeks, the portion of visitors from outside Sweden have increased significantly, with a large share coming from Germany, USA and Finland, with representatives also from Britain and Denmark. Thank you for your continued interest in the blog!

Friday, 5 October 2007

Retar gallfeber? (Gaul stone clue?)

Här kommer dagens ledtråd till Klurendrejeriet® mini med snart bara en vecka kvar att lösa (inskickningsdatum är 13 oktober):


2


Above is today's clue for
Klurendrejeriet® mini with soon only a week to go (last day of entry: October 13, 2007).

Thursday, 4 October 2007

Stockholm igen (Stockholm again)

Stockholm har av tidskriften Reader's Digest utsetts till den bästa staden att leva i, medan vårt grannland Finland tog hem motsvarande ära som det bästa landet att bo i. Vi har ju tidigare rapporterat att Stockholm överlägset leder ligan över flest besökare på Klurbloggen. Är båda dessa utmärkelser endast ett sammanträffande eller effekter av varandra?

100 % av det bästa? (100 = 1)
100 % digestible (100 = 1)


Stockholm has been voted Best City to live in by the magazine
Reader's Digest, while Finland got the honours of being elected Best Country. We have previously reported that Stockholm also, by far, is topping the city charts with the greatest number of visitors to Klurbloggen. Are these two awards merely a coincidence or is there more to it?

Wednesday, 3 October 2007

Vilken tavla! (Pick a 'casso!)

Du har inte 200 miljoner kronor över? Isåfall kan du lägga pengarna på det som nu för första gången erbjuds på auktion. Det är den kända firman Sotheby's i New York som erbjuder två tidigare ej tillgängliga verk av Pablo Picasso till högstbjudande. Det gäller dock att ha en relativt tjock plånbok, med tanke på det pris som verken sägs kunna dra in. Som tur är kostar det inget att delta i Klurendrejeriet® mini, vilket borde göra att alla har råd att vara med.


Tät de femme?


Do you have 30 million US dollar in your wallet? If so, why not spend it all on one of the
two previously unavailable works by Pablo Picasso that will be offered by the New York-based auction firm Sotheby's? If the price is too high for you, then, luckily participation in Klurendrejeriet® mini is completely free of charge, allowing everyone to join in, time permitting ...

Tuesday, 2 October 2007

Ledtråd för tisdag (Tuesday clue)

Dagens ledtråd till fråga 1 i Klurendrejeriet® mini är av alkemisk natur.
As if this is 33?!?


Today's clue for question 1 in Klurendrejeriet® mini is of an alchemic nature.

Flashback-nyhet 4! (Flashback news 4!)

Brittiska Klurendrejeriet®-deltagare kommer att få det svårare att förstå fråga nummer 9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN i fjolårets upplaga av tävlingen. Svaret kommer nämligen att byta namn på de brittiska öarna till det mindre klassiska Batchelors Condensed Soup. Ett importstopp från USA införs på fem år, men där behålls naturligtvis namnet, allt för att göra det ännu krångligare för soppslörpande faktafinnare.Time for a Batchelor party?

British Klurendrejeriet® participants will have a harder time understanding question number 9. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE in last year's version of the contest.
The answer is about to change its name to the less classic Batchelors Condensed Soup. An import stop from the USA will be in effect for five years, where the name naturally is retained, just to make life that much more complicated for soup-slurping quiz crackers.

Monday, 1 October 2007

Månadssammanfattning september (Monthly recap September)

Vilken månad september blev till slut för Klurbloggen! I snitt kom 26 unika besökare från en hel hop med länder hit och läste detta information om allt från rockband till svensk reklam. Här följer september månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini sedan den senaste sammanfattningen för augusti (1 september):

Tävlingen:
Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
24 september
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE:
4 och 29 september
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING:
12 och 29 september.


What a month September turned out to be! On average, 26 unique visitors came from a whole bunch of countries and read information ranging from rock bands to Swedish ads. Here is the September recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini since the last one offered for August (
1 September) - in case you have missed any - listed in order of appearance:

The contest:
Klurendrejeriet® mini (2007) [English translation]
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
24 September
Clues to 2. ETT TU, BRUTE:
4, 29 and 30 September
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
12 and 29 September