Saturday, 23 February 2008

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

Den svåraste av alla frågor i Klurendrejeriet® 2008 var jakten på det mest fulländade ordet i svenska språket i fråga 11. DUBBELGRUBBEL! Ordet inuti kan med hjälp av de ledtrådar som gavs i texten bilda orden i (på två olika sätt), in, ini, uti, in och ut, samt inuit. Om detta inte var nog, kunde man följa den sista meningen till punkt och pricka: "Skriv ner den mittersta bokstaven i denna fyrdubbelgrubbliga språkjuvel." Den mittersta bokstaven i "denna fyrdubbelgrubbliga språkjuvel" är den som efterfrågas i det sökta ordet! Rätt svar: u (45 poäng)
IN & UT!


The hardest question of all those that appeared in Klurendrejeriet® 2008 was the hunt for the most complete word in the Swedish language in question 11. DOUBLE TROUBLE! The word inuti, meaning within, can form all the words hinted in the text: i (in two different ways), in, ini, uti, in & ut, and inuit. As if this was not enough, one could simply follow the last sentence to the letter: "Even if you are not a native Swedish speaker, you should not have any problem writing down the middle letter in this linguistic gem." The middle letter in "this lingustic gem" is the same one that we were looking for! Correct answer: u (45 points)

Friday, 22 February 2008

14. FAMILJETRÄDET (14. THE FAMILY TREE)

Den diplomat vi sökte i denna fråga ingen egentlig chargé d'affaires, men diplomatkåren har i alla fall samma förkortning som diplomaten: CD! Det familjeträd som visades på kajen visar det inbördes förhållandet mellan de olika typerna av detta lagringsmedium där regelverket för respektive variant beskrivs i varsin bok med en färgkod. Den förkortning som saknades bland alla dessa var ROM, read-only memory. Rätt svar: ROM (41 poäng)


Alla vägar bär till Rom?
A different kind of Rom?The diplomat we were looking for in this question was no real
chargé d'affaires, but the diplomatic corps at least share a common abbreviation: CD! The family tree shown on the pole indicates the relationship between the different types of this method of storing data, where each type is governed by a set of rules described in a colour-coded book. The abbrevation missing among all of those listed was ROM, Read-Only Memory. Correct answer: ROM (41 points)

Thursday, 21 February 2008

12. PUBLIKFAVORIT (12. CROWD PLEASER)

Även om det var ett antal år sedan Mupparna visades regelbundet på svensk tv finns det inte många som inte känner till låten Mahna Mahna - att dessutom kunna texten verkar inte heller vara några problem! Vad många däremot inte vet är att den kommer ursprungligen från en italiensk film som heter Svezia, inferno e paradiso där svenskarna presenteras som rent ut sagt lösaktiga! Filmen blev ingen succé och det kanske var lika bra det, där precis det motsatta kan sägas om Mahna Mahna. Kompositörens namn är Piero Umiliani. Rätt svar: PU (35 poäng)


Stygg och snygg?
Been naughty?Even though many years has passed since The Muppet Show was shown regularly on Swedish television, the memory of the song Mahna Mahna lives on - and there is really no problem singing along in the non-sensical lyrics either. What most of us are unaware of, however, is that the original version appeared in the Italian movie Svezia, inferno e paradiso, where the Swedes are portrayed as extremely promiscuous! The movie was (luckily?) no success, with the opposite being true for Mahna Mahna. The composer's name is Piero Umiliani. Correct answer: PU (35 points)

Wednesday, 20 February 2008

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Hur många tändstickor behöver man för att bilda en kub? Enligt de flesta geometrireferenser består en kub av sex likadana sidor och för att bilda detta krävs det således sex tändstickor - samtliga med en ända vänd inåt där kuben bildas - och rätt mycket skicklighet (gärna i omloppsbana runt Jorden)! Rätt svar: 6 (35 poäng)

Tänt var det här!
Solution that sticks?How many matches are needed to form a cube? Most geometry references state that a cube is composed of six identical sides and to make this possible one thus needs six matches - all with one end pointing inwards where the cube is formed - and a hefty dose of skill (preferably in orbit around Earth)! Correct answer: 6 (35 points)

Tuesday, 19 February 2008

D. AFTONUNDERHÅLLNING (D. EVENING ENTERTAINMENT)

Med så pass framgångsrika landslag och idrottsstjärnor som Anja Pärson, Carolina Klüft och Tony Richardsson har Rickard Dybecks Sång till Norden, eller Du gamla, du fria som vi normalt säger idag, nått ut till sportintresserade över hela världen, även om man av tidsskäl oftast bara får höra första versen (av de två normalt spelade). Låten baserades på en folkmelodi från Västmandland och framfördes första gången vid tillställningen Aftonunderhållning med nordisk folkmusik som Dybeck själv arrangerade 13 november 1844. Rätt svar: du (100 bonuspoäng)

Årets person 2006!
Person of the Year 2006!With successful national teams and sport celebrities like Anja Pärson, Carolina Klüft and Tony Richardsson, the tunes of Richard Dybeck's Sång till Norden, or Du gamla, du fria as it is normally called today, ought to have been heard by sport fanatics all around the world, though normally du to time constraints only the first verse is played (of the two accepted ones). The song was based on an old folk melody from the province Västmanland and was performed the first time during a musical event entitled Aftonunderhållning med nordisk folkmusik, organized by Dybeck himself, November 13, 1844. Correct answer: du (100 bonus points)

Monday, 18 February 2008

E. TVÅLFAGER TVÅLFRÅGA (E. THE L WORDS?)

Kampen är ständigt igång bland lyxhotellen i världen! Vilket kan erbjuda bästa möjliga och omöjliga service? Media spekulerar och drar ibland gång egna sätt att värdera dessa mastodontbyggen, men inom hotellbranschen håller man sig normalt lugn och hänvisar till en femgradig skala där stjärnor representerar hur hög klass hotellet håller. Palazzo Versace i Australien sägs dock vara ett sexstjärnigt hotell och Burj Al Arab har tillskrivits sju stjärnor, åtminstone i reklamtexter! Rätt svar: l (53,33 bonuspoäng)
Hotellerbjudande i D.C.?
D.C. hotel ranking?The struggle between luxury hotel is always running! Which one can offer the best possible and impossible service? The media often speculates and sometimes start their own way of grading these giant service machines, but within the hotel business they are usually more calm and refer to a five-level classification system where stars represent how high the rating is. However, the Palazzo Versace in Australia is said to be a six-star hotel and the Burj Al Arab has been given seven stars on more than one occasion, at least in advertising purposes. Correct answer: l (53.33 bonus points)

Sunday, 17 February 2008

B. XXXXXXX

Det är inte konstigt att det sprids en massa rykten om en så pass gammal produkt som Coca-Cola, särskilt inte då företaget självt insett värdet av detta! Genom att "hemligstämpla" receptet till och med bland sina egna anställda och låtsas som om endast två personer känner till varsin halva ingredienslistan var har drycken byggt upp sina egna legender. Just denna legend sägs ha kommits på av Ernest Woodruff, företagets chef under början av 1900-telet. Han föddes 23 maj 1863 i Columbus, Georgia, USA. Rätt svar: ma (53,33 bonuspoäng)


The importance of being ernest?


It is not particularly strange that a century-old product like Coca-Cola is surrounded by a lot of rumours, especially not when the company itself has realized the marketing value of such stunts! By classifying the recipe "top secret" even among its own employees and pretend that only two people know half of the ingredients each, the soft drink has supported its own set of legends. This legend is attributed to Ernest Woodruff, the CEO of the company in the beginning of the 20th Century. He was born in Columbus, Georgia, May 23, 1863. Correct answer: Ma (or May) (53.33 bonus points)

Saturday, 16 February 2008

A. LEDANDE FRÅGA (A. LEADING QUESTION)

När Finland officiellt separerades från Sverige i början av 1800-talet behövdes några fasta punkter längs med den nya gränsen. Den kanske viktigaste av alla dessa utgjorde ett skär mellan Sverige och norra Åland som heter Märket. På denna lilla landmassa byggde 1885 Ryssland en fyr på den svenska sidan, något som korrigerades med den besynnerliga gränsdragningen som kunde ses på tapeten bakom det periodiska systemet i fråga 21. Rätt svar: Märket (53,33 bonuspoäng)

Lägg märke till märket!
Remarkable building, eh?When Finland was officially separated from Sweden in the beginning of the 19th Century, a set of rigid points along the new border was needed. Perhaps the most important one of these was a skerry between Sweden and northern part of the Åland Islands called
Märket. In 1885, on the rocky surface of this islet, Russia built a lighthouse located on the Swedish side, something that was corrected with the awkwardly strange border that could be seen behind the periodic table in question 21. Correct answer: Märket (or Market) (53.33 bonus points)

Friday, 15 February 2008

F. UTFORSKARE (F. EXPLORERS)

Även om de platser som nämndes i texten till denna fråga såväl återfinns på kartan i vardagsrummet som på vår planet rörde det sig om vår granne Mars! De två utforskarna är dessutom inte människor utan de "radiostyrda" bilar som ingår i NASA:s Mars Exploration Rover Mission, som vardagligen kallas Spirit och Opportunity. Oavsett hur man räknar startpunkten för dessa fordon eller deras uppskjutningsraketer, skiljer det mindre än en månad mellan deras respektive starter. Rätt svar: 0 [månader] (30 bonuspoäng)Mars pannkaka?
Life on Mars?Even though the locations that were mentioned in the text to this question can be found both on the map in the living room and on our planet it was in fact referring to Martian soil! Also, the two explorers were not even human but "radio-controlled" cars that are a part of NASA's Mars Exploration Rover Mission, affectionately called Spirit and Opportunity. Regardless of how one counts the starting point for these vehicles or their launch rockets, the difference is less than one month for their respective commencements. Correct answer: 0 [months] (30 bonus points)

Thursday, 14 February 2008

C. MISSFALL (C. FELIS NAVIDAD)

Redan i titeln fanns en ledtråd som anspelade på att frågan hade med ett kattdjur att göra. Att sedan dess ränder fanns som tapetmönster kanske förenklade jakten lite grand, men hur många såg dem före lösningen var i hamn? Efter domar i Stockholms tingsrätt (25 november 2005) och Svea hovrätt (2 maj 2007) har Beredskapsmuseet fått äganderätten över Bertil Almqvists En svensk tiger, som även Försvarsmakten gjort anspråk på. Ännu är dock inte allt löst, eftersom Försvarsmaktens användade var otillåten och därmed lett till en stämningsansökan så sent som 8 februari i år. Bilden ses årligen av miljoner svenskar tack vare dess inkludering i filmatiseringen av Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Rätt svar: tiger (20 bonuspoäng)

Värt mer än tre kronor?
Worth more than three crowns?Already in the title there was a hint to the underlying feline content of this question. And the fact that its stripes was found as wallpaper pattern may have simplified the hunt somewhat, but how many saw them before the solution was found? After settled disputes in both Stockholm District Court (November 25, 2005) and Svea County Court (May 2, 2007) Beredskapsmuseet has been given complete ownership of Bertil Almqvist's En svensk tiger, a piece of artwork the Swedish Armed Forces also laid a claim on. Not everything is settled yet, however, since the use by the Swedish Armed Forces was not permitted and a lawsuit was handed in as late as February 8, 2008. The picture is included in the popular Swedish X-Mas cartoon Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Correct answer: tiger (20 bonuspoäng)

Wednesday, 13 February 2008

G. LYXFÄRD MED LYXFLÄRD (G. LUXURIOUS FEMME FATALE)

Det "SS ....i." som stod i texten till denna fråga passar mycket riktigt inte in på RMS Titanic och därmed inte heller Kate Winslet från filmen om detta berömda skepp. Istället gällde det ett annat stort lyxfordon: Rolls Royce. Kylarprydnaden på en Rolls Royce heter Spirit of Ecstacy och förmodligen stod Eleanor Velasco Thornton modell för den. Hon och över 300 andra omkom när SS Persia sjönk i Medelhavet 30 december 1915. Precis under statyetten finner man namnet Rolls Royce med två sammanflätade R däremellan. Rätt svar: S (10 bonuspoäng)

Varr svarret korrekt?
Werre yourr answerr correct?The "SS ....i." that was to be found in the text for this question does not fit with RMS Titanic and thus not on Kate Winlset in the corresponding motion picture either. Instead we turn to another luxury vehicle: Rolls Royce. The hood ornament on a Rolls Royce is called Spirit of Ecstacy and most likely Eleanor Velasco Thornton was the model for is. She and more than 300 others died when the SS Persia sunk in the Mediterranean Sea December 30, 1915. Just below the statuette one can find the name Rolls Royce separated by two intervowen R's. Correct answer: S (10 bonus points)

Internetfrågorna (The internet questions)

Innan vi visar svaren för de fyra svåraste frågorna i huvudtävlingen kommer vi att ett efter ett gå igenom lösningarna för internetfrågorna. Dessa visade sig inte få något egentligt poängvärde, eftersom direktkvalificeringen föll ut. Jürgen Holderer, som skickade in den första rätta Resan till det okända, slutade på andra plats som vi redan rapporterat. Det poängvärde som rapporteras är det värde respektive fråga skulle ha haft om ett värde behövts.


And four to go ...


Before we show the answers for the four hardest questions in the main contest, we will one by one look at the solutions for the internet questions. These turned out not to get a true point value since the direct qualification was awarded. Jürgen Holderer, who sent in the first Journey to the Unknown, ended on second place as previously reported. The point value that is reported is the value each question would have had respectively, if a value had been needed.

Tuesday, 12 February 2008

18. FARLIGA FÖRBINDELSER? (18. DANGEROUS LIAISONS?)

Den bokstav vi sökte i denna fråga hade inte mycket gemensamt med den som nämndes i den inledande delen av texten: ett kombinerat svenskt ö/danskt ø. Däremot finns just den bokstaven i inofficiella namn på den enda fasta kopplingen mellan Sverige och Danmark som på svenska kallas Öresundsförbindelsen och i ett känt nordiskt godis, Malacos Snöre. De tre bokstäver som dessa ord hade gemensamt är även det mindre valutaenheten i respektive land. Rätt svar: r (27 poäng)

Gränsfall?
Borderline?The letter we were looking for in this question did not have much in common with the one that was mentioned in the beginning of the text: a combined Swedish ö/Danish ø. It does, however, appear in unofficial names of the one permanent connection between Sweden and Denmark collectively called Øresundsbron and the Nordic candy from Malaco, Snöre. The three letter these two words have in common is the lesser currency in the respective countries. Correct answer: r (27 points)

Monday, 11 February 2008

16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... (16. PEAK PERFORMANCE)

Trots att de flesta svenskar känner till Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är många ändå osäkra på dess innehåll, kanske för att landskapstillhörigheten delvis försvunnit. Boken handlar om en liten pojke som får se hela landet från en gåsrygg, den som tillhör Mårten (gåskarl). "Reseledaren" är Akka (från Kebnekajse) och har i sitt direkta följe sex gäss som heter Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi och Kuusi, det vill säga ett till sex på finska. Passagen över Glimmingehus från kapitel IV i boken återberättas med bilden på baksidan av den svenska 20-kronorssedeln. Rätt svar: Akka (27 poäng)

Berget Akka
Mount AkkaEven though most Swedes know of Nobel Prize laureate Selma Lagerföf's book The wonderful adventures of Nils, today many are uncertain of its content. The book tells the story of a boy who is miniaturized to an elf and get to see all of Sweden from the back of a goose named Mårten. The leader of the group is called Akka (from Kebnekajse) and has six direct followers: Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi, and Kuusi, named for the Finnish digits one to six. On the back of the Swedish 20-crown bill one can see a picture representing an event taken from Chapter IV in the book. Correct answer: Akka (27 points)

Sunday, 10 February 2008

15. KUNGLIG KUNGÖRELSE (15. A ROYAL BILL)

Det finns 54 länder i Afrika, trots det var det inte ett enda som passade in på det till synes afrikanska land som efterfrågades här. Dessutom såg det lejon som avbildades på den visade sedeln förvånansvärt likt ut den skotska motsvarigheten, men var i verkligheten ett afrikanskt! I filmen En prins i New York spelar Eddie Murphy tronarvingen Akeem i landet Zamunda som åker till Queens för att hitta en drottning. Rätt svar: Z (27 points)

Akeem!


There are 54 countries in Africa, but not a single one fit the description of the seemingly African one in this question. In addition, the depicted lion looked similar to the one used by Scotland but was indeed the legendary African beast! In the motion picture Coming to America, Eddie Murphy portays Prince Akeem, the heir to the throne of Zamunda, who travels to New York to look for (possible) Queens. Correct answer: Z (27 points)

Finalresultat! (Results from the final!)

Efter extra mycket pust och stön och svåra utmaningar har ur finalfältet vaskats fram en vinnare: Tobias Lauer! Efter Tobias (ICEHOTEL®) kom Jürgen Holderer (2:a plats, Yasuragi Hasseludden), Andreas Parsch (3:e plats, 70 000 KRW), Johanna Dernfalk (4:e plats, Quality Hotel Västerås) och Andi Mayr (5:e plats, Arons Hus i Båstad). Grattis till alla finalister! En mer detaljerad finalrapport publiceras inom några dagar.

After additional trouble and effort-demanding challenges, ladies and gentlemen, we have a winner: Tobias Lauer! After Tobias (
ICEHOTEL®) came Jürgen Holderer (Runner-up, Yasuragi Hasseludden), Andreas Parsch (3rd, 70 000 KRW), Johanna Dernfalk (4th place, Quality Hotel Västerås), and Andi Mayr (5th place, Arons hus in Båstad). Congratulations to all finalists! A more detailed final report will be published in a few days.

Saturday, 9 February 2008

24. SKORSTENSKÄNDIS (24. CHIMNEY CELEB)

Under det Internationella geofysikåret 1957-58 genomförde en sovjetisk expedition en resa till en dittills "omöjlig" plats, den punkt på kontinenten Antarktis som ligger längst ifrån kusten. Knappt 50 år senare upprepades denna bragd av en brittisk/kanadensisk trupp, teamn2i, och på denna plats lyckades de hitta den "röda" mannen som lämnades kvar gången innan - Lenin! Bysten, ståendes på skorstenen av den byggnad som användes halvseklet innan, var det enda som stack upp ur isen. Rätt svar: L (17 poäng)

Is not missing!
Is saknas inte!During the International Geophysical Year 1957-58, a Soviet expedition performed a trip to an "impossible" spot, the location on the Antarctic continent that was deemed furthest from the coast line. Roughly 50 years later this feat was repeated of a British/Canadian group, teamn2i, and on this site they managed to find the "red" man that was left there the previous time - Lenin! The bust, standing on the chimney on the building that was used half a century before, was the only thing that was visible. Correct answer: L (17 points)

Friday, 8 February 2008

22. VÄNSTERSTYRD RÖRELSE (22. LEFT-WING MOVEMENT)

Det är möjligt att personerna i denna fråga såg politiska ut, hade det naturligtvis inget med vänsterpolitik att göra. Istället gällde det att hitta en annan "rörelse" som håller till på vänster sida trots högertrafikomläggningen 1967. Stockholms tunnelbana invigdes 1 oktober 1950 och har fortfarande vänstertrafik på sina spår, där dock tåget har bytts ut i omgångar. Den senaste serien, Vagn 2000, har alla blivit döpta (huvudsakligen efter kända stockholmare som August Strindberg och Lasse Åberg). Vagn 2057 heter Pippi efter allas våran fröken Långstrump. Rätt svar: 2057 (17 poäng)

Beppe, även känd som 2070
Beppe, a.k.a. 2070It is possible that the people featured in this question looked political, but of course they had nothing to do with left-wing politics. Instead, one had to find another "movement" that remains on the left side in spite of Dagen H, September 3 1967. The Stockholm Metro System opened in October 1950 and still utilizes left-side traffic on their tracks, though the trains have been replaced every now and then. The latest series, Vagn 2000, have all been named (mainly after famous Stockholm people, such as August Strindberg and Lasse Åberg). Train 2057 is called Pippi, after the famous miss Longstocking. Correct answer: 2057 (17 points)

Thursday, 7 February 2008

21. PERIODISKA SYSTEMET (21. PERIODIC TABLE)

Nej, rätt svar här var inte germanium, även om det periodiska systemet hade många likheter med det som kemister världen runt hänvisar till lite nu och då. Beteckningarna var istället den beteckning som Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) använder för att förkorta travbanor i Sverige och utomlands. Varje kod har även ett tvåsiffrigt tal från 01 till 99 vilket möjliggör en systematisk uppställning. Koden Ge står i detta periodiska system för Gelsenkirchen, Tyskland. Rätt svar: LC (17 poäng)05 - tro't om du törs!
Allavl05?No, the correct answer here was not germanium, even though the periodic table shown in this question had many similarities with the one chemists around the world use every once in a while. The symbols are instead those implemented by the Swedish horseracing company
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) to abbreviate race tracks in Sweden and abroad. Every symbol also has a two-digit number from 01 to 99 tied to it, making it possible to systematize them. Ge in this periodic table means Gelsenkirchen, Germany. Correct answer: LC (17 points)

Wednesday, 6 February 2008

19. NUMB3RS

Hur många tänker egentligen på vad vi stoppar i oss? Visst kan man läsa innehållsförteckningen, men blir man klokare för det när vissa ingredienser döljer sig bakom det kryptiska E-numret, den gemensamma europeiska beteckningen för livsmedelstillsatser. När man väl dechiffrerat dessa inser man att de börjar med det gula färgämnet E100 (kurkumin) och avslutas med E1520 (propan-1,2-diol) under samlingsgrupperingen "övrig tillsats". Fotografiet föreställde skådespelaren John Agar och agar har beteckningen E406. Rätt svar: 0 (17 poäng)


E120 (
snart V70)!
E120 (soon V70)!


How many pay attention to what is put in their mouths? Sure, one can read the list of contents, but is it really helpful when some ingredients hide behind the cryptic
E number, the European food additive number code. Once deciphered, it is easy to realize that the list starts with the yellow food colouring E100 (curcumin) and finishes with E1520 (propane-1,2-diol) under the collective term "additional chemicals". The photograph showed te actor John Agar, agar being called E406. Correct answer: 0 (17 points)

Tuesday, 5 February 2008

17. SOCKERTOPPEN (17. PEAK PERFORMANCE II)

Det finns många branta berg i världen, men få ökar i branthet med åren så kraftigt som det som symboliserar Paramount Pictures. Berget, som ursprungligen designades av William W. Hodkinson, är förmodligen en försköning av Ben Lomond Peak nära Ogden i Utah, där William spenderade en del av sin barndom. Toppen har en speciell koppling till filmerna om Indiana Jones och kommer förmodligen att få ytterligare en när den fjärde filmen släpps. Rätt svar: Paramount (17 poäng)Majestic?
Majestätiskt?There are many steep mountains in the world, but few increase theor steepness as much as the one that symbolizes
Paramount Pictures. The mountain, originally designed by William W. Hodgkinson, is probably a beautified version of the Ben Lomond Peak near Ogden, Utah, where Hodkinson spent part of his childhood. The peak has a special connection to the movies about Indiana Jones and will probably get yet another when the fourth one is released. Correct answer: Paramount (17 point)

Monday, 4 February 2008

9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (9. THE RED & WHITE LOGOTYPE)

Precis som ifjol skulle den rödvita logotypen knytas till fotboll, men denna gång var det klubblagsfotboll som var av intresse. Liverpool FC:s seger mot AC Milan i UEFA Champions League säsongen 2004/2005 var oerhört dramatisk, vilket gav en extra krydda åt en annars tråkig tillställning två år senare. Liverpool har haft ett samarbete med det danska bryggeriet Carlsberg sedan 1992 och verkar vara nöjda med det (förmodligen med tanke på vad klubben tjänar). Den annars grönvita logotypen blir alltså rödvitfärgad, precis som frågan beskriver. Rätt svar: b (17 poäng)

Lagtröjan
T
he jersey


Just like last year, the red & white logotype should have been tied to football, though this time it was restricted to teams on the club level. Liverpool FC's victory against AC Milan in the 2004/2005 UEFA Champions League final was extremely dramatic, which spiced up a less interesting repeat two years later. Liverpool has had a contract with the Danish brewery Carlsberg since 1992 and seem to be pleased with it (probably due to the money it yields). The otherwise green & white logotype thus turns red & white, just as described in the question. Correct answer: b (17 points)

Sunday, 3 February 2008

23. STJÄRNFYLLD NYSTARGÅTA (23. STAR-FILLED DISENTANGLEMENT)

Redan i september 2007 var världens bästa problemlösare återigen i ropet: MacGyver! Och med tanke på tävlingens tema, Resor och äventyr, gick det ju inte att undgå att ha honom med på ett sätt eller annat. Den äventyrare vi sökte här var nämligen Richard Dean Anderson, som gestaltade såväl Angus MacGyver som Jack O'Neill i Stargate: SG-1. Hela historien som rapporterades i Minnesota Star (Tribune), då han fortfarande hette Dean, finns att läsa här. Rätt svar: Anderson (10,5 poäng)

Born and bred in Minnesota!
Född och uppvuxen i svenskbygder!As early as September 2007, the name of
the world's best problem solver appeared on Klurbloggen and the media: MacGyver! And honestly, keeping the Travel & Adventure theme in mind, it would have been a shame not to have included him in one way or another, right? The adventurer we were looking for here was none other than Richard Dean Anderson, who portrayed both Angus MacGyver and Jack O'Neill in Stargate: SG-1. The entire story featured in Minnesota Star (Tribune) can be read here. Correct answer: Anderson (10.5 points)

Saturday, 2 February 2008

13. TERROR PÅ ELM STREET (13. NIGHTMARE ON ELM STREET)

Sällan har väl ett land stannat upp så mycket som USA gjorde när John F. Kennedy mördades 22 november, 1963. Mordplatsen är visserligen allmänt känd som Dealey Plaza, men den väg som fordonskolonnen befann sig på vid skotten är slutet av Elm Street. Den film som legat till grund för stor del av bevisningen filmades av Abraham Zapruder, en klädesmakare med fotografi och film som intresse. Filmens knappa 27 sekunder borde vara en av filmhistoriens mest studerade och återfinns numera i Sixth Floor Museum i Dallas, Texas. Rätt svar: 22 november 1963 (10,5 poäng)


... and part 2.


The assassination of John F. Kennedy November 22, 1963 was an event of drastic proportions, making most of America (and large parts of the world) come to a complete stop. The murder scene is commonly referred to Dealey Plaza, but the road the motorcade turns in on just prior to the shots is indeed the end of Elm Street. The film on which most of the timing is tied to was shot by Abraham Zapruder, a women's clothing manufacturer and amateur photographer. The less-than-half-a-minute film ought to be one of the most studied ones in the history of film making and currently is on display at the
Sixth Floor Museum in Dallas, Texas. Correct answer: 22 November 1963 (10.5 points)

Friday, 1 February 2008

8. DEN PRISVÄRDA MÅLTIDEN (8. THE SUMPTUOUS DINNER)

Den nedspillda menyn i denna fråga härrör från John F. Kennedys 45-årsdag eller snarare firandet därav. Middagen serverades på restaurangen The Four Seasons i New York och festligheterna fortsatte senare i Madison Square Garden inte långt därifrån. Det var där Marilyn Monroe sjöng den berömda versionen av Happy Birthday, Mr. President iförd en klänning utan dess like. Rätt svar: MSG (9 poäng)


JFK, part 1 ...


The menu being spilled on reflects what was served on the 45th birthday of John F. Kennedy, or to be more precise the celebration of the anniversary. The dinner was served at
The Four Seasons restaurant in New York and the party continued later in Madison Square Garden not far away. It was there Marilyn Monroe sang the famous version of Happy Birthday, Mr. President dressed in an outfit as lavish as it was astounding. Correct answer: MSG (9 points)