Thursday, 30 November 2006

Årets personlighet/Man of the Year

A. ÅRETS PERSONLIGHET

Dagen efter bedriften kunde Billy fira i dubbel bemärkelse. Hans långa möte med ”torusringen” Irving hade avslutats och han gick segrande därifrån. Vid FF hade han uppnått den ”ljusblå färgen (#32DCF0)” varpå allt var över – det gick inte att fortsätta. Ett erkännande att det var svårt i början har citerats, men halvvägs igenom pärsen växte hans förtroende, något som räckte ända till slutet. Redan mindre än en månad efter Billys genomförande upprepades hans unika bedrift, men det är ändå Billy som kommer att kommas ihåg. Vår Irving dyker upp i såväl filmer och listor (… & Clyde) som varje månad påSveriges television (SVT) och även blivit vald till Årets personlighet. De flesta minns förmodligen istället några mindre lyckade möten än Billys här ovan. Under vilket namn är Irving mer känd?

A. MAN OF THE YEAR

Ready! The day after the feat Billy had two reasons to celebrate. His long session with the ”torus ring” Irving had ended and he was victorious. At FF he had reached the ”light blue colour (#32DCF0)” when everything was over – it was not possible to continue. A confession that it was hard in the beginning has been quoted, but midway through the feat his confidence grew, which lasted until the end. Less than a month after Billy’s performance his feat was repeated, but it is still Billy we will remember. Our Irving pops up in movies, lists (… & Clyde), and regularly on Swedish television (SVT), and has even been elected to Man of the Year. Most of us will recall some less fortunate sessions than Billy’s described above. Under what name is Irving known?

No comments: