Saturday, 30 June 2007

Klurendrejeriet for dummies (part 4)

Här nedan följer en engelsk översättning av de tips som gavs på svenska lagom till Klurendrejeriet® mini förra året.

Here is the English translation of the suggestions given in Klurendrejeriet® mini last year, titled:

Klurendrejeriet for dummies
"4. TEAMS AND BOUNCE PEOPLE. Very few people have the mental strength or knowledge to solve all questions by themselves. It is therefore advantageous to form a team among your friends or family (Klurendrejeriet runs during the holiday season!). It is best, however, if your team is not too large, since the value of the questions is approximately inversly proportional to the number of correct answer to that question. This also means that if you, as the sole participant, hands in the correct solution to the highest valued question almost automatically have earned a seat in the final."

Note: The point value rules only apply to the original Klurendrejeriet® and not Klurendrejeriet® mini, where the points do not matter (since no one is keeping score!).

Friday, 29 June 2007

Har du lagt din röst? (Have you cast your vote?)

Ta chansen och påverka vilken ledtråd som kommer härnäst i Klurendrejeriet® mini! Har du glömt bort frågorna? Har du glömt bort röstningsalternativen? Eller behöver du en ny kopia av det senaste korsordet i Ultunesaren (för att du redan har röstat)? (klicka på respektive länk för att komma till rätt sida)

Would you like to see an extra clue to a particular question in Klurendrejeriet® mini? Of course you do! But perhaps you have lost your copy of the questions (if so, click here!) or maybe you have forgotten the voting alternatives (if so, click here!). If you have voted already, why not try solving the latest crossword in Ultunesaren, the student magazine that has published Klurendrejeriet for the past three years.

Thursday, 28 June 2007

Translation of comment (part 5)

Här följer en svensk översättning av den senaste kommentaren (och dess svar) till föregående extra ledtråd:

Harald Cederlund sade: "Vänta ett tag ... ta det lugnt! Du har inte översatt den senaste ledtråden du gav till svenska än ..."


Mr. Klur sade: "Här följer en svensk översättning (hoppas att det hjälper!) : C3GFHB"


The text above is a Swedish translation of the comments to the latest clue, originally published here.

Wednesday, 27 June 2007

Flashback! (part 5)

Minns du denna fråga från Klurendrejeriet® 2005?

10. SE UPP!
Även om skylten till höger inte finns på riktigt, i vilken stad skulle den ha stått om den fanns? Skriv ned den tredje bokstaven i stadens namn.

"Blessed are those whose road lead home ..."


Do you remember this question from Klurendrejeriet® 2005?

10. THE ONLY WAY IS UP!
Even though the signs above are made up, in which city would they have been found if it did exist? Write down the third letter in that city's name.

Tuesday, 26 June 2007

Om ni undrar ... (If you happen to wonder ...)

Arbetet med Klurendrejeriet® 2008 är redan igång! Ännu återstår dock mycket arbete inom så gott som alla områden. Temat detta år är dock redan bestämt, men än är det för tidigt att avslöja det ...

Klurendrejeriet® 2008 is already underway! There is still much work to be done in essentially all areas of the contest, but at least the theme has been selected. It is, however, much too early to reveal that just yet ...

Monday, 25 June 2007

Translation of comment (part 4)

Här följer en engelsk översättning av ett tidigare inlägg relaterat till förra jag-vill-ha-mer-hjälp-omröstningen.

Here is the translation of the comment submitted after the conclusion of the first vote for more clues:

JoHo said: "Yes! It pays off to speak up on this page! :D All I have to do now is to interpret the clue ..."

Sunday, 24 June 2007

Har du röstat? (Have you voted?)

Den andra omröstningen gällande extra hjälp till frågorna i Klurendrejeriet® mini är fortfarande igång och kommer att hålla på tills minst fem röster har kommit in (dock ej längre än 15 juli). Om du inte har röstat än, kan du göra det här och nu (lägg till en kommentar) eller klicka dig tillbaka till det ursprungliga meddelandet.
Vote now! Rösta nu!


The second vote for an extra clue to the questions in Klurendrejeriet® mini is still active and will remain so until at least five votes have been registered (though no longer than 15 July). If you have not yet voted, do it here and now (add comment) or click your way to the original post.

Saturday, 23 June 2007

Even more free advice!

I dessa midsommartider, när alla svenskar härmar allehanda djur och svunna yrken runt stången, passar det bra att erbjuda den tredje engelska översättningen av Klurendrejeriet för dummies. Glöm inte bort att rösta för nästa ledtråd (se torsdagens meddelande)!

When all the Swedes are busy imitating animals and long-lost occupations around the Maypoles, what could fit better than a translation of Klurendrejeriet for dummies? If you would rather have an extra clue, make sure you vote for the question you find hardest (see Thursday's post).

Klurendrejeriet for dummies
3. INFORMATION GATHERING. Internet offers a lot of information and is a vital part when solving the riddles in Klurendrejeriet. Sometimes though, there is little to perform an actual search on and the good old dictionary or a good friend will be more useful. Once you have the correct answer, the internet is an indispensible source to verify that answer.

Friday, 22 June 2007

Ultunesaren fyller/turns 5000!

Uppmärksamma läsare av Klurbloggen har säkert märkt att Ultunesarens hemsida tillfälligt har legat nere på grund av ett missförstånd. Nu är dock sidan uppe igen och kommer med glada nyheter. Besökarantalet har nämligen nyligen passerat 5000 besökare! Ultunesarens webbläsare kommer huvudsakligen från Sverige (87 %), men har regelbundna besök från Tyskland (4,5 %), Finland (3,4 %), Storbritannien (1,3 %) och USA (1,1 %). Andra länder inkluderar Nederländerna, Danmark, Australien, Norge och Österrike.

Careful readers of Klurbloggen have probably noticed that the homepage of Ultunesaren has been down for a few days (due to a missunderstanding). Now, the page is up and running again and brings good news as the number of visitors has passed 5'000! The web readers of Ultunesaren are mainly from Sweden (87 %), but a fair share come from Germany (4.5 %), Finland (3.4 %), the UK (1.3 %) and the US (1.1 %). Other countries include the Netherlands, Denmark, Australia, Norway, and Austria.

Thursday, 21 June 2007

Ny omröstning! (New vote!)

Med gårdagens ledtråd avslutades den första omröstningen i Klurendrejeriet® mini. Det betyder att det är dags att starta en ny! Här kommer valmöjligheterna:

1. En ledtråd till fråga 1, tack!
2. Finns det mer hjälp till fråga 2?
3. Jag lägger min röst på fråga 3!
4. Vadå hjälp? Jag vill ha en Flashback!
5. Kan man inte få något översatt istället?

With yesterday's clue, the first vote in Klurendrejeriet® mini was wrapped up in a nice little bundle. This means that we start a new one, right here right now! Here are the options:

1. A clue to question 1, please!
2. Is more help available for question 2?
3. I cast my vote on question 3!
4. What do you mean help? I want a Flashback!
5. Is it possible to get something translated instead?

Wednesday, 20 June 2007

2. ETT TU, BRUTE (Vote #1 concluded)

Med en överväldigande majoritet vann fråga 2. ETT TU, BRUTE den första omröstningen om nästa ledtråd. Detta betyder att en ledtråd skall ges och här kommer den:
C3GFHB


With an overwhelming majority, question 2. ETT TU, BRUTE won the first vote for next clue. This means that a clue is granted, and it is seen above.

Tuesday, 19 June 2007

Serverproblem!

Vissa av inläggen som skrivits på Klurbloggen har av någon anledning inte hittat ut i cyberrymden. Detta förklarar varför det varit så tyst. Samtliga inlägg är nu på plats.

Some posts on Klurbloggen never reached their final destination, which explains the relative silence. This problem has now been corrected.

Monday, 18 June 2007

Ett hett tips! (A hot clue!)

Imorgon publiceras ett hett tips här på Klurbloggen. Håll i hatten tills dess!

Tomorrow a new clue will be presented here on Klurbloggen. Keep calm until then!

Sunday, 17 June 2007

Besöksstatistik (Visitors)

Klurbloggen har av förklarliga skäl en mindre publik än den stora årliga tävlingen, men lyckas ändå attrahera en hyfsad skara. De flesta av besökarna är från Sverige, men det finns även andra länder respresenterade där Storbritannien för närvarande håller andraplatsen!

Klurbloggen has a smaller audience than that of the big annual contest, but still attract a fair share of viewers. Most visitors are from Sweden, but there are also other countries represented, where Great Britain currently is holding second place!

Saturday, 16 June 2007

More free advice!

Nedan återfinns nästa del av Klurendrejeriet för dummies på engelska. Du hittar hela texten längst ner på bloggen.

Here is the next free advice from Klurendrejeriet for dummies:

Klurendrejeriet for dummies
"2. STUDY THE QUESTION CAREFULLY! The questions in Klurendrejeriet have multiple information layers. This means that there may be information hidden or spread in both pictures (and caption) as well as in the text (and title). Sometimes, however, the question is straightforward and is described without further ado - something one notices only afterwards."

Friday, 15 June 2007

Klura (The word "klura")

Ordet klura behöver ingen närmare förklaring på svenska, men eftersom denna blogg har engelsktalande läsare kan det vara av intresse att förklara vad ordet betyder.

The word "(att) klura" means "(to) ponder or think". A person can be said to be klurig, if one wants to descibe her/him as ingenious. Remova the k and the remaining "(att) lura" means "(to) trick or fool".

Thursday, 14 June 2007

Gratis tips! (Free advice!)

För svensktalande finns redan gratis hjälp att få för att på enklaste sätt lösa gåtorna i Klurendrejeriet®. Du hittar den längst ner på denna sida och heter Klurendrejeriet för dummies. Den utkom i samband med fjolårets miniversion, men är minst lika aktuell i år.

For those of who wonder what the text reads on the bottom of this blog, we can inform you about it right here, right now! It is (as you may deduct form the title) simple instructions entitled Klurendrejeriet for dummies! It was first used for the Swedish-only version of Klurendrejeriet® mini last year. A translation of the five free tips will be given for the coming days. Here is the first part:

Klurendrejeriet for dummies
"1. AVOID CONFUSION! At first sight a question may look extremely simple. Do not get fooled! Just because something is described as a well-known object, does not necessarily make it one - actually it is more likely that indeed is something else! On the other hand, it may be a double bluff ..."

Wednesday, 13 June 2007

Translation of comment (part 3)

Here is the translation of the latest comment posted on Klurbloggen:

JoHo said: "An injection in the brain sounds scary to me! Have you tried yet, H? I got some massage yesterday. I may have helped ... ;) If NOT, then I am voting for more clues on question 2. Numbers normally do not fancy me. And the feeling is usually mutual. How long (and how many times) may one vote? :p"

Mr. Klur said: "According to the given rules, each person has one vote. The current election lasts until it ends, when a new one begins. Your vote for question 2 is noted."

Tuesday, 12 June 2007

Flashback! (part 4)

Medan vi väntar på att fler läsare/lösare skall hinna rösta på den gåta de vill ha nästa ledtråd till hinner vi med en till tillbakablick på tidigare gåtor. Minns du denna från Klurendrejeriet® 2005?

5. PARTISTÖD, HÖGFLYGANDE PLANER OCH VALFLÄSK
I valet 1999 lades nästan 1,5 miljoner röster på tre så gott som likvärdiga kandidater där man skulle utse en ny kompanjon till de andra i gänget (däribland en hund och en bil). Valdeltagandet må ha varit lågt, men när alla röster var räknade efter en tre månader lång valperiod stod en kandidat som klar segrare med 51 % av rösterna. Planet kom på andra plats med 29 %, medan Grisen fick nöja sig med en tredjeplats. Segraren kan möjligtvis gå under flera namn, men vad kallar vi i dagligt tal segrarens väldigt kända symbol?
Prefers porkless political campaigns?


While we wait for other participants to vote for which question they would like to see an extra clue to, we have time for another historic look at questions of from the past. Do you remember this one from Klurendrejeriet® 2005?

5. CAMPAIGN FINANCE, FLYING HIGH AND ELECTION PROMISES
In the election of 1999, almost 1.5 million votes were cast on three almost equal candidates to elect a new partner to the rest of the gang (including a dog and a car). The turnout at the polling stations may have been low, but when all the votes had been counted after a three-month long election period, one candidate was clearly the winner with 51 % of the popular vote. The Plane came in second with 29 %, while the Pig ended third. The victor can have several names, but what is the common name of its very famous symbol?

Monday, 11 June 2007

Translation of comments (part 2)

The translation services continue:

Harald Cederlund said: "I have heard a terrible rumour - that part of the Kluredrejeriet® organizing committee IS MISSING (somewhere near ASP). What does that mean for the continuation of the DOUBLE TROUBLE one might ask? It seems as if there is some kind of FRENCH-ITALIAN JOB underway and I (personally) that THAT DOES IT! If Mr. Klur does not make sure that he will be back on THE 13/12 with the 2008 edition of Klurendrejeriet®."

Mr. Klur replied: "The rumour of my disappearance is greatly exaggerated - there is no need to be concerned - but keep your seat belt fastened, because you will be taken for quite a ride before the year ends."

Sunday, 10 June 2007

Gör din röst hörd! (Speak up!)

Även om vissa tidigare vinnare har hävdat att det inte behövs fler ledtrådar finns fortfarande möjligheten att rösta på den gåta man vill se nästa ledtråd till (klicka på ordet rösta för att gå till det ursprungliga meddelandet). Hittills har enbart en röst inkommit och den var snudd på en blankröst!

Even though certain previous winners argue that no more extra clues are needed, there is still an opportunity to vote for the question that one would like to get an additional clue to (click on the word vote to go to the original message). So far, only one vote has been dropped and that was virtually a blank one!

Saturday, 9 June 2007

Fortfarande i mörker? (Still in the dark?)

Har du fortfarande problem med gåtorna i Klurendrejeriet® mini? Har du följt med hela vägen och sett samtliga ledtrådar? Om inte, klicka dig fram i arkivet längs med högerkanten. Denna tävlings första officiella meddelande publicerades den första maj och den första extra ledtråden senare än så.

Are you still experiencing problems with the riddles in Klurendrejeriet® mini? Have you tagged along since the start and read all extra clues? If not, check out the blog archive in the bottom right-hand margin. The first official post of this contest was published on the first of May and the first extra clue even more recent than that.

Friday, 8 June 2007

Translation of comments

For those of you who have not reached the intermediate level in Swedish, we feel obliged to translate the Swedish comment left on this post earlier by two-time winner of Klurendrejeriet®:

Harald Cederlund said: "What we need is not more clues, but an injection of brain power, some racking of the same, and a direct hit by the flash of genius."

Thursday, 7 June 2007

Rösta nu! (Vote now!)

Gårdagens omröstning fortsätter. Se nedan.

Yesterday's vote continues. Read all about it below this post.

Wednesday, 6 June 2007

Extra ledtråd! (Extra clue!)

För att ni som publik skall få ut maximalt mycket från denna tävling vill vi att ni skall höra av er. Ni får helt enkelt bestämma vilken fråga som ni vill ha en ledtråd till! Hur många tävlingar ger denna möjlighet? Här har ni alternativen:

1. Ge mig en ledtråd till fråga 1!
2. Jag behöver hjälp med fråga 2!
3. Jag röstar på fråga 3!
4. Vadå hjälp? Jag vill ha en Flashback!
5. Jag klarar mig utan hjälp, men tack ändå.

To maximize the audience's appreciation of this contest, we would like to hear from you. To put is simple: you decide which question that you get the next clue to! How many contests offer this possibility? The alternatives are:

1. Give me a clue to question 1!
2. I need help with question 2!
3. I vote for question 3!
4. What do you mean help? I want a Flashback!
5. I am doing just fine without help, but thanks anyway.

3. HANDUPPSTRECKNING (3. HAND IN HAND, LINE BY LINE)

Det har sagts att fråga 3 är den svåraste av de tre frågorna i Klurendrejeriet® mini. Vi låter det vara osagt än, men för er som upplever att den är svår kommer här ytterligare en bild som kanske hjälper er på traven.

Take from the poor and give to the rich or vice versa?

Rumour has it that question 3 is the toughest one in Klurendrejeriet® mini. We are in no position to argue, but for all of you who feel that way, here is yet another picture that might set you straight.

Tuesday, 5 June 2007

Fnurr på tråden? (Problem?)

Som den uppmärksamma läsaren har sett är det ibland en viss fördröjning på några bloggmeddelanden. Felsökning pågår.

Every careful reader of this blog has probably noticed that some posts are delayed (up to 24 hours). We still do not know what is causing this, but we are trying to correct it.

Monday, 4 June 2007

Välförtjänt paus? (A much needed break?)

Det kan ju hända att man behöver en paus i lösandet av gåtorna i Klurendrejeriet® mini och vad kan väl passa bättre då än Ultunesarens tvåspråkiga korsord? Det enda du behöver göra innan du börjar lösa är att bestämma dig om du vill lösa på svenska eller engelska!

It is possible that one needs a break from solving the questions in Klurendrejeriet® mini and what fits better than the bilingual crossword in Ultunesaren? The only thing you need to do before you start solving is to decide if you want to do it in Swedish or English!

Ordning och reda (Order first)

Det finns ingen anledning att besvara frågorna i Klurendrejeriet® mini i ordning. Frågorna i den stora tävlingen brukar ju dessutom ha en del tvärlänkar, men så är inte fallet i denna tävling.

There is no real reason to answer the questions in Klurendrejeriet® mini in order. The questions in the large contest also often have crosslinks, but the ones in this smaller version do not.

Saturday, 2 June 2007

Gör inget dumt! (Don't do anything stupid!)

Hur desperata ni än blir som gåtlösare, ta inte till några våldsamma metoder! Inget positivt kan komma från att vilt protestera eller attackera domarteamet. Tag istället hjälp från dina närmaste kompisar och se om ni inte kan lösa problemen tillsammans. Visst håller du med om att det är ett mycket trevligare alternativ?

No matter how desperate you get as riddle solver, do not seek solutions among violence! Nothing good can come out from wild protests or by attacking the decision makers. Instead, ask your friends for help and check if you can't solve the problems together. You do agree that this is a much more pleasant alternative, don't you?

Friday, 1 June 2007

Ingen hjälp? (No help?)

Periodvis händer det att allt står still i gåtlösandet. I normala skall man då vända sig till Klurbloggen och där hitta en ledtråd. Idag blir det ingen sådan hjälp, men vi uppmanar er läsare att bilda en grupp bland er lösare som kan kommentera Klurendrejeriet® mini på denna sida och på så sätt kanske hjälpa varandra på traven. Så ta chansen och ge en ledtråd på t.ex. fråga 1 - behöver man säga mer?

Periodically, one comes to a halt in solving riddles. Normally one would turn to Klurbloggen and there find a clue. This is not the case today, but we encourage you readers to form a group among solvers to comment on Klurendrejeriet® mini on this webpage and help each other. So grab you keyboard and type away you comments on question 1 for instance - need we say more?