Saturday, 29 August 2009

Vinnare av Klurendrejeriet (The winner)

Efter en hård kamp på Ultuna, där finaldeltagarna fick svara på alla möjliga mediafrågor, stod det klart att en ny vinnare korats - att veta hur hög tv-avgiften är i Sverige och att Internet Explorers föregångare hette NCSA Mosaic har väl aldrig tidigare varit så högt värderat - men det kunde vinnaren Henrik Petrén! Han besegrade de tidigare finalisterna Harald och Julia med en övertygande marginal. Som vanligt bjöds finalisterna på middag (Texas Long Horn, Uppsala) där Henrik fick sin efterlängtade specialdesignade Klur (Hälle krukmakeri, Bjästa) och samtliga deltagande finalister sin bokvolym (Nationalnyckeln). Grattis!

The winner of this year's edition of the contest is Henrik Petrén! He was presented with the specially designed trophy - the Klur - during the traditional finalists' dinner at Texas Long Horn, Uppsala. Congratulations!

Saturday, 22 August 2009

20. FRUKTSALLAD (20. FRUIT SALAD)

Två frukter gör ingen fruktsallad, men väl tre! Kompletteringen till bananen och druvorna var tänkt att vara ett halvt päron eller snarare en päronhalva. Just päronhalva var den skämtsamma beteckningen på Saabbilar med den klassiska utformningen allt som oftast med grön färg. Logotypen som här ersatte päronhalvan är den påhittade vapenskölden till prototypen eller Ur-Saaben, SAAB Exp. Vagn 001 eller 92001, och återfinns endast på motorhuven till denna. De väldigt stiliserade siffrorna som göms av bananen är således 92, vilket förklaras av bilens icke-militära användningsområde (9) och dess två cylindrar (2). Rätt svar: 92 (46 poäng)
A fruitful combination?


Two fruits does not constitute a fruit salad, but three would! The complimentary fruit to the banana and the grapes was supposed to be half a pear. Half a pear, or päronhalva, was the nickname of SAAB cars with the classic fruit like design most commonly with a green colour. The logotype replacing the pear half is solely for the car invented coat-of-arms for the
first SAAB prototype, SAAB Exp. Vagn 001 or 92001, and can only be seen on the front of the hood of that car. The very stylized digits hidden by the banana - 92 - are explained by the non-military project the car was (9) and its two cylinder engine (2). Correct answer: 92 (46 poäng)

Saturday, 15 August 2009

9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (9. THE RED & WHITE LOGOTYPE)

Att julmust säljer betydligt bättre vissa tider på året är ju ingen överraskning - det hört ju på namnet - och att detta påverkar försäljningen av andra mer kommersialiserade varianter är nog också välkänt. Här rörde det dock sig varken om julmust eller den kommersialiserade drycken utan ett svenskt efternamn av skotskt ursprung. Den i landsflykt satte adelsmannen George Carnegie grundade i mitten på 1700-talet ett handelshus i Göteborg som sedemera övertogs av sonen David. Handelshuset köpte upp socker- och porterbruk och stod ett tag för 30 procent av Sveriges sockertillverkning, men tiderna förändrades och den ena delen i företaget efter det andra knoppades av. De rent ekonomiska delarna som överlevde återfinns idag under namnet Carnegie Investment Bank med tidningen Carnegie CC, medan bryggeridelen tillhör Carlsberg. Banken sponsrade det svenska alpina landslaget och fick därmed sin rödvita logotyp flitigt visad under tävlingens gång, medan den 175 år gamla portern "som vanligt" sålde som bäst i december månad. Rätt svar: g (41 poäng)


"The name's Carnegie."


The name in question for this was Scottish in origin, but is well-known in Sweden. All sorts of business have been connected to the name Carnegie, starting with exiled George Carnegie in the middle of the 18th century. Over time, the once proud sugar and beer manufacturing was sold but kept the name for its most famous product, the namesake porter. The remains of the family business is still active under the name Carnegie Investment Bank and sponsored until fairly recently the Swedish alpine team. The porter, still going strong after 175 years, is still a favourite among many Swedes in December. Correct answer: g (41 points)

Saturday, 8 August 2009

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Kungsträdgården är ett nav kring vilket mycket av Stockholms nöjesliv kretsar och utgör även ena änden av tunnelbanans blå linje. I denna park, som precis som namnet gör gällande tidigare användes för trädgårdsodling, står statyer av kungarna Karl - såväl XII (sedan 30 november 1868) som XIII (sedan 5 november 1821). Bilden är en visualisering av det skämtsamma stockholmska uttrycket "ett lejon mellan fyra krukor och en kruka mellan fyra lejon", då den senares insats bedömdes som mindre heroiska än den tidigares. Rätt svar: Karl (37 poäng)
Karl den 13 ... och 12


Kungsträdgården in the center of Stockholm is not only the end of the blue metro line, it is also the home of statues of two times Karl, Charles XII and Charles XIII of Sweden. The rebus picture is a visualization of the jocular Stockholm expression "ett lejon mellan fyra krukor och en kruka mellan fyra lejon" ("a lion surrounded by four pansy pots and a pansy pot surrounded by four lions"), as the latter was not regarded as brave as the former. Correct answer: Karl (37 points)

Saturday, 1 August 2009

15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)

Utan att känna till en tavlas konstnärs namn är det inte särskilt enkelt att hitta rätt - även om konstverket visas framför ögonen snudd på dagligen! I en av filmerna i McDonalds reklamkampanj med det mer än udda namnet Ingen big deal framträder en målare som använder fötterna för att styra penseln. I rummet återfinns utöver de två nämnda två burfåglarna även en lampa, en lång man och en stor trämöbel med fack. I slutet av filmen håller Mona Lisa en av de olika hamburgarna som ingår i kampanjen, t.ex. en ostburgare eller El Maco Chicken Jr. (länken ovan). Oavsett hamburgertyp, kallas dock alla rätt och slätt Ingen big deal. Rätt svar: Ingen big deal (30 poäng)


Fyra burgare med fritt till grabbarna på sågverket?

Four burgers with fries to the boys at the sawmill?


Without knowing the artist of a painting, it is not particularly to find your way through the myriad of art out there - even though it is shown right in front of you on a daily basis! In one of the movies in Swedish McDonald's advertising campaign
with the somewhat strange name Ingen big deal (No big deal) a foot-oriented painter appears. In the room, in addition to the mentioned caged birds, there is also a lamp, a tall man, and a wooden piece of furniture. In the end of the movie, Mona Lisa is holding one of the different hamburgers that are part of the campaign, for instance a cheeseburger or an El Maco Chicken Jr. (see link above). Regardless of hamburger type, all are referred to as Ingen big deal. Correct answer: Ingen big deal (30 points)

Friday, 31 July 2009

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

I dagens moderna samhälle är det knappt någon som använder den fysiska motsvarigheten av det dubbelgrubbelord vi sökte här, möjligtvis med undantag vid högtidsdagar. Detta till trots, valde Svenska Akademien att inkludera detta begrepp i den trettonde upplagan av dess ordlista, SAOL XIII, och tur var väl det för hur ofta ser man ord med samma bokstav upprepad tre gånger efter varandra? Ljudvärdesmässigt blir det till och med fyra bokstäver när man högläser det eftersökta ordet: TT-telegram! TT står naturligtvis för Tidningarnas telegrambyrå, vilket gör ordet självrefererande. Telegrammen läses numera inte upp i radiomen gjorde så länge sedan starten 1 januari 1922. TT är även det mer familjära namnet på ölvarumärket Three Towns, vars namn kommer från de stora bryggerierna i Göteborg (Pripps), Malmö (Skånebryggerier) och Stockholm (St. Erik) vid deras USA-lansering av ett exportöl 1955. I frågan angavs riktnumren till dessa tre städer i grönvit stil liknande den i senare tids reklam för drycken ifråga. Rätt svar: m (30 poäng)

Nånting te teet?
T for two?


In the modern world today, there is hardly any that uses the physical representation of the doubly troublesome word we were looking for here, with the possible exception of weddings. This fact, however, did not stop the Swedish Academy to include the term in the thirteenth edition of its dictionary,
SAOL XIII, allowing us to find a Swedish word with a triply repeated consonant! Soundwise, we would even have to include a fourth letter to get the sought-after entry: TT-telegram! TT is the official abbrevation of the news agency Tidningarnas telegrambyrå, making the word self-referencing. The first telegram sent by TT was issued January 1, 1922. TT is also the casual term for the Swedish beer brand Three Towns, whose name is derived from large breweries in Gothenburg (Pripps), Malmö (Skånebryggerier), and Stockholm (St. Erik) used at the US launch in 1955. The numbers given in the question were the telephone area codes for these three cities. Correct answer: m (30 points)

Sunday, 26 July 2009

08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC)

Gissningarna var inte särskilt många på den svåra mosaikfrågan, men lösningen desto vackrare. Det hela handlade om den väldigt annorlunda tvillingstaden Baarle på gränsen mellan Belgien (gult) och Nederländerna (blått), som nog inspirerade Peyo till smurfalbumet Smurfbråk och bråksmurfar. Den belgiska delen heter Baarle-Hertog, medan den nederländska motsvarigheten heter Baarle-Nassau. En del hus i staden delas mellan städerna och därmed länderna, vilket har lett till att affärer flyttat ingången till den del som var mest gynnsam. Inuti vissa hus återfinns ett "regnbågsmönster" liknande det som användes vid Europamästerskapet i fotboll, Euro 2000, vars maskots ansikte var en ledtråd här på Klurbloggen. Rätt svar: Baa (30 poäng)
"Somewhere over the rainbow ..."


There were not that many guesses to the most difficult mosaic question, though the solution was neater than most. The abstract "painting" is a map of the very different twin city Baarle on the border between Belgium (yellow) and the Netherlands (blue). The Belgian side is called Baarle-Hertog, whereas the Dutch counterpart is referred to as Baarle-Nassau. Some houses in the city is split between the cities, and hence the countries, which once led to stores moving their entrance to benefit from certain country specific laws and regulations. Inside some stores it is possible to see a "rainbow pattern" similar to the one used at the European Championship in football, Euro 2000. The championship's mascot's face was given as a clue here at Klurbloggen.
Correct answer: Baa (30 points)

Saturday, 18 July 2009

10. STOCKHOLMSVY (10. STOCKHOLM VIEW)

Filmen Hancock om den alkoholiserade superhjälten med samma namn marknadsfördes med hjälp av olika filmaffischer där speglingen i huvudpersonens solglasögon varierade mellan olika länder. Här nedan ses versionerna som användes i USA (Los Angeles), Australien (Sydney), Tyskland (Berlin) och Sverige (Stockholm). Titeln STOCKHOLMSVY anspelar även på en av filmens manusförfattare Vy Vincent Ngo och det efterfrågade "affischnamnet" är naturligtvis Hancocks eget som kompletteras med förnamnet John, precis som den första undertecknaren av amerikanska självständighetsförklaringen. Rätt svar: John (22 poäng)


Have specs Will travel.The movie Hancock, starring the eponymous alcoholic superhero, was marketed with the help of different movie posters where the reflection in the main character's sunglasses varied between countries. Shown above are some of the locations used in the US (Los Angeles), Australia (Sydney), Germany (Berlin), and Sweden (Stockholm). The Swedish title STOCKHOLMSVY also hints to one of the script writers, Vy Vincent Ngo, and Hancock's last name is supplemented, just like the top signature of the
U.S. Declaration of Independence, by the first name John. Correct answer: John (22 points)

Saturday, 11 July 2009

12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)

Att som i fråga 12 tolka litteratur sägs vara en konst, men ändå undersöks Shakespeare om och om och om igen. En av de mest svårlästa tolkningarna bör dock vara Notes Towards the Complete Works of Shakespeare som skrevs av Elmo, Gum, Heather, Holly, Mistletoe och Rowan - sex celebesmakaker i Paignton Zoo Environmental Park, uppkallade efter bland annat järnek, mistel och rönn. Syftet med deras publikation var, enligt deras skötare, att få till stånd ett svar på en ofta omtalad del av kaosteorin: om man har ett oändligt antal apor framför varsin skrivmaskin, skulle de då kunna skriva ett verk som är oskiljbart från ett skrivet av Shakespeare? Svaret lät naturligtvis inte vänta på sig, även om makakerna förmodligen är lyckligt omedvetna om uppståndelsen. Inom internetkulturen får Andrej Kolmogorovs sats om oändligt antal apor anses som välspridd, men även en aktad författare som nobelpristagaren J.M. Coetzee anspelar på denna i sin roman Elizabeth Costello, vilket även nämndes i frågan. Resultatet då? Jo, efter en viss tvekan i form av ett ff producerades fem sidor text, främst bestående av bokstaven s! De citat - jjjajaajjsss, lnknnbmm och blbbbbnn - som togs från texten, som f.ö. finns tillgänglig på engelska, tyska, franska och spanska, är bland de mer begripliga. Rätt svar: Elmo (22 poäng)

"Two Bs or not two Bs, that is the question."

(N.B.: the chimp shown here is in no way related to William S.)

To interpret literature is said to be an art of its own as solvers were asked to do in question 12, yet Shakespeare endures a seemingly never-ending supply of re-interpretations. One of the most hard-to-read critiques ought to be Notes Towards the Complete Works of Shakespeare written by
Elmo, Gum, Heather, Holly, Mistletoe, and Rowan - six Celebes crested macaques (Macaca nigra) in Paignton Zoo Environmental Park, Devon, UK. The reason with their publication was, their handler said, to reach an answer in a much debated issue with chaos theory: if one has an infinite number of monkeys each in front of a typewriter, could they then write a piece inseparable from one written by Shakespeare? The answer came quickly, although the macaques are happily unaware of the stir they caused. Within the internet culture, the infinite monkey theorem is well-known, but even a highly regarded author as Nobel prize laureate J.M. Coetzee uses his own version of this in his novel Elizabeth Costello, which was also mentioned in the question. So what about the actual result? Well, after some hesitation expressed with an ff a total of five pages were produced, primarily consisting of the letter s! The quotes - jjjajaajjsss, lnknnbmm och blbbbbnn - taken from the text, which incidentally is available in English, German, French, and Spanish, are all excerpts of the less repetitive part. Correct answer: Elmo (22 points)

Thursday, 2 July 2009

06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)

Årets strikt matematiska 06. RÄKNEÖVNING hade sin beräkningsgrund i det svenska valsystemet. Även om länsbokstäverna officiellt har försvunnit ur rullorna, lever de kvar i vardagen i korsord och folkmun - och i Klurendrejeriet® såklart! Här motsvaras A av Stockholms stad (eller Stockholms kommun för att vara mer korrekt), som preliminärt tilldelades 24 fasta mandat i kommande riksdagsval. Vidare får Stockholms län (B) 36 för sin valkrets, Uppsala län (C) 11 etc. Det efterfrågade X:et står för Gävleborgs län och motsvaras nästan på romerskt vis av tio fasta mandat. Rätt svar: 10 (22 poäng)


Räkna med oss!
Count us in!This year's strict mathematical 06. CALCULATION originated from the Swedish election system. Even though the county codes, länsbokstäver, officially no longer are in use, they persist in crosswords, the general public - an in Klurendrejeriet® of course! Here, the letter A represents the Municipality of Stockholm, which preliminary was assigned 24 of the predetermined seats in the Swedish Riksdag. The system then allots 36 seats for the County of Stockholm (B), 11 for the County of Uppsala (C), etc. The missing X is deciphered as the County of Gävleborg and gets in, a Roman-esque fashion, ten parliamentary seats. Correct answer: 10 (22 points)

Friday, 6 February 2009

03. RYANAIR

De människor som tagit klivet från praktiskt taget okänd till världskänd i ett enda stort steg är förmodligen lätträknade. Det kan till och med vara så att detta tillhör en svunnen tid, men för dryga 80 år sedan lyckades en svenskättling med denna bedrift. Efter starten åtta minuter i åtta på morgonen 20 maj 1927 från New York flög Charles Lindbergh ensam i mer än 33 timmar för att landa till utanför Paris. Planet hette Spirit of St. Louis var en specialbyggd version av postplanet Ryan M-2 kallat Ryan NYP. Efter Frankrike fortsatte succéresan till en mängd andra länder som alla fick sin nationsflagga representerad på planets skrov, i tur och ordning Belgien och Storbritannien, innan en lång resa i Centralamerika och Västindien påbörjades. Idag kan man beskåda planet på Smithsonian Institute i New York. Rätt svar: Bel (18 poäng)

Ett belgiskt skrovmål?
A hell of a hull!The number of people that have taken the giant leap from unknown till world-renown are probably easy to name. It may even be possible that this is no longer possible in this day and age, but around 80 years ago a
Swedish-American managed to do just this feat. After the take-off from a small airfield outside New York eight minutes to eight in the morning of May 20, 1927, Charles Lindbergh flew alone for more than 33 hours to land outside Paris. The plane, called Spirit of St. Louis was a specially designed version of the mail delivery plane Ryan M-2 renamed Ryan NYP (New York to Paris). After the visit to France, the adventurous journey continued to a number of countries that all got their national flag painted on the hull, first Belgium then Great Britain, before a long journey to Central America and the Caribbean ended the trip. Today, the plane can be seen as part of the aviation history exhibition at the Smithsonian Institute. Rätt svar: Bel (18 points)

Thursday, 5 February 2009

19. SKORSTENSKÄNDIS (19. CHIMNEY CELEB)

Det råder inget tvivel om att fråga 19. SKORSTENSKÄNDIS stod ut i mängden "enkla" frågor - den var nämligen en av de allra svåraste! I desperata försök att se fönstermönster eller ta reda på skorstenskändisens X riktiga namn försvann fokus från gåtans efterfrågade bildmiss. Vid en närmare titt på taken till de olikfärgade husen ser man de upp-och-ner-vända bokstäverna T till Y. För bokstaven X saknas dock två av benen, vilket gör att det ljusrosa huset var det som söktes. Rätt svar: 8 (16 poäng)


Xtra svår?
X marks the spot!


There is no doubt that
19. CHIMNEY CELEB stood out among all of the "easy" questions - simply by being one of the hardest! In the midst of desperate attempts to decipher complex window patterns or finding out the chimney celeb X's real name, the focus was drawn away from the mistake in the picture. Upon closer inspection of the roofs of the coloured houses, one can see the letter T to Y pictured upside down. For the letter X, however, both "legs" are missing, making the light red house the correct answer. Correct answer: 8 (16 points)

Wednesday, 4 February 2009

24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL)

Redan 1965 kom den första versionen av GB:s glassgubbe i samband med lanseringen av en ny glassort, Pajaspinne, två år senare omdöpt till Cirkuspinne. Clownen, som fick namnet Clovve, ritades av Uno Hattling och har under senare år trist nog förekommit i en mängd brott, oftast där själva figuren stulits från en glasskiosk eller liknande inrättning, men den har även figurerat vid rena rån. De ursprungliga färgerna återspeglar inte nödvändigtvis den brittiska flaggan från anno dazumal, men möjligheten finns med tanke på landets dåvarande förkortning, GB. Sedan några år tillbaka har Clovve en ny färgkombination på vilken man kan läsa hans organiserade "liganamn": GB GLACE. Denna glassäsong står Clovve tillsammans med sin flickvän Clovina på Sveriges gator och torg, vilket kan vara slutet på den brottsliga bana som påbörjades för över 40 år sedan. Rätt svar: GB Glace (14 poäng)
Slut på busstreck?
Bad guy get girl?
Already back in 1965 the first version of the famous Swedish ice cream clown appeared when a new popsicle/creamsicle called Pajaspinne was introduced. The clown, aptly named Clovve, was designed by Uno Hattling and has unfortunately appeared in a number of crimes in the past years. Most of the time it is a theft of the actual plastic clown itself from an unsuspecting ice cream vendor, but there have been reports of robbieries as well. The originial colours does not necessarily reflect those of the old
Union flag from the history books, but the possibility exists given both the country and the company uses the abbreviation GB. Every once in a while, Clovve updates his outfit where one today can read his "gang affiliation": GB GLACE. This season, Clovve has found a girlfriend, Clovina, which hopefully may bring an end to the criminal path that started over 40 years ago. Correct answer: GB Glace (14 points)

Tuesday, 3 February 2009

22. PATRIARK (22. PATRIARCH)

Ingen kan väl ha undgått den senaste ABBA-vågen som dragit världen över i samband med filmen Mamma Mia! som bygger på musikalen med samma namn. Säga vad man vill om såväl ABBAs musik som Pierce Brosnans sångkunskaper, men det är lätt att ryckas med i tonerna från förr. I filmen postar huvudpersonen Sophie tre brev, varav ett har det frimärke som visades i frågans bild. Senare träffar Sophie sina möjliga fäder, tre till antalet, på den svenskflaggade segelbåten Fernando. Båtens namn i filmen knyts till ABBA genom den sång som gruppen framförde på engelska och som dessförinnan sjungits in av Frida på svenska. Historien om själva båten, som egentligen heter Tai-Mo-Shan, skulle kunna ligga till grund för en helt egen film. Rätt svar: Fernando (11,5 poäng)

På tre ark?
Pa, pa and pa?
Nobody can have missed the latest world-encompassing ABBA revival in the wake of the movie Mamma Mia!, which is based on the musical with the same name. No matter what one thinks of the ABBA sound or even Pierce Brosnans singing skills, it is easy to find oneself tapping along in the simple but intriguing rhythm of the past. In
the movie the main character Sophie mails three letter, of which one has the postage stamps shown in the question. Later, Sophie meets her possible fathers, all three of them, on the Swedish-flaggingp yacht Fernando. The name of the boat in the movie is, just like everything else, tightly linked to ABBA through the song the iconic group performed in English, and had previously been released by Frida in Swedish. The history of the real boat, with the real name Tai-Mo-Shan, could be the story of movie on its own. Correct avswer: Fernando (11.5 points)

Monday, 2 February 2009

14. VALKAMPANJ (14. ELECTION CAMPAIGN)

I val där man redan före valet vet namnet på vinnaren kan det faktiskt fortfarande vara viktigt att rösta - i alla fall om samtliga kandidater heter likadant! Så var fallet i samband med en reklamkampanj strax före filmen The Simpsons Movie hade premiär i USA. Bland fjorton städer i landet som heter Springfield, precis som i den tecknade serien, fördes en intensiv kampanj där den vinnande staden ligger på östkusten i Vermont, mycket tack vare deras valkampanjsfilm. Namnet Vermont kommer troligtvis från franskans les mons vert, de gröna bergen. Ledtrådsbilden i med-i-adventskalendern visar State Captiol Building i en av förlorarna, Springfield, Illinois. Rätt svar: Springfield (11,5 poäng)


Cirkeln är sluten
Donut miss it!


Even in elections where you know the name of the winner before the election may be worth voting in - at least if all the candidates have the same name. This was the case in a
promotional election just before the US premiere of The Simpsons Movie. In fourteen cities all named Springfield, just like in the animated series, intensive campaigns were held where the winning city was found on the east coast in Vermont. The name Vermont is likely derived from the French les mons vert, the green mountains. The photo hint in the med-i-adventskalender shows the Illinois State Captiol in one of the losing Springfields, Springfield, IL. Correct answer: Springfield (11.5 poäng)

Sunday, 1 February 2009

07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)

Som vanligt bjöd årets tändsticksfråga på en ovanlig lösning, sin enkelhet till trots. Det gällde att låta två trianglar bli fyra genom att flytta så få tändstickor som möjligt. Eftersom en nollösning är utesluten i detta fall, insåg många att svaret skulle vara minst en tändsticka - vilket också var svaret. En möjlig lösning ser ni nedan, medan ett alternativ skulle vara att skriva fyran med romerska siffror, IV. Rätt svar: 1 (10 poäng)


Stick och brinn!
A perfect match?As usual, this year's matchstick problem offered an unusual solution, in spite of being fairly straightforward. The object was to take two triangles and make four by moving as few matches as possible. Since a null solution was out of the question, many realized that one needs to move at least one matchstick - which also turned out to be the correct solution. One possible solution is shown above, but it is also possible to write the four using Roman numerals, IV. Correct answer: 1 (10 points)

Saturday, 31 January 2009

21. ÖVERGÅNGSMETALL (21. TRANSITION METAL)

Denna bildfråga baserar sig först och främst på ordet övergång, d.v.s. möjligheten att ta sig från ena sidan till den andra. Slår man upp ordet bro i Svenska akademiens ordbok finner man bland annat förklaringen "(i allm. större o. bredare) öfvergång l. för­bindelseled (kör- l. gångbana) som sträcker sig öfver ett vatten(drag), en ravin l. sänka l. dyl. l. som öfver hufvud taget förenar tvenne punk­ter med hvarandra ofvanför marken l. grunden". Det vattendrag som åsyftas visar sig vara Fyrisån som rinner genom centrala Uppsala, där följande övergångar sammanbinder det två delarna (räknade uppströms): Islandsbron - Västgötaspången - Nybron - Dombron - S:t Olofsbron - Jernbron - Haglunds bro - Eddaspången. Den saknade övergångsmetallen var alltså järn med atomnummer 55. Ledtrådarna var dels Magdeburg stadsvapen efter f.d. Madgeburgskolan precis bredvid bron och Upplands landskapsvapen. Rätt svar: 55 (9 poäng)Jernbron (t.v./left) & Magdeburg (t.h./right)

This picture-esque questions is formed around the word transitions, that is the possibility to get from one side to the other. The thing to cross is the river/stream Fyris (Swe. Fyrisån) which runs through the central parts of Uppsala, where a transition is offered by the following bridges (listed upstreams): Islandsbron - Västgötaspången -Nybron - Dombron - S:t Olofsbron - Jernbron - Haglunds bro - Eddaspången. The missing transition metal was thus iron (Swe. järn) with atomic number 55. The clues included the coat of arms for the city of Magdeburg which has given name to the former School of Magdeburg right next to the bridge and the coat of arms of the province Uppland in which Uppsala is the capital. Correct answer: 55 (9 points)

Friday, 30 January 2009

23. FLAGGSPEL (23. FLAG PARADE)

I år var fråga 23. FLAGGSPEL verkligen ett flaggspel i ordets rätta bemärkelse. Under öppningsceremonin för de tjugonionde olympiska spelen som hölls i Peking i sommar i marscherade länderna inte in i bokstavsordning utan i (första tecknets) penseldragantalsordning! I vanlig ordning marscherade dock Grekland in först, men därefter kom Guinea, Guinea-Bissau, Turkiet o.s.v. tills Sverige (瑞典, utläses Ruìdiǎn) vandrade in som 185:e nation. Efter Italiens trikolor kom Senegals flagga. Rätt svar: Senegal (7,5 poäng)

SEN ankomst?
Arriving late?


This year, question
23. FLAG PARADE was truly a flag parade! During the opening ceremony of the 29th Olympic Games in Beijing last summer, the countries did not march in in alphabetical order, but in the more appropriate (first character) number-of-brush-strokes order! As usual, however, Greece was leading the nations, but after that came Guniea, Guinea-Bissau, Turkey, etc. until Sweden (瑞典, pronounced Ruìdiǎn) marched in as the 185th country. After the Italian tricolore, the flag of Senegal appeared. Correct answer: Senegal (7.5 points)

Thursday, 29 January 2009

17. DELICATESSEN

Visst finns många klassiker på svenska julbord, men det är få som är så spridda som den eftersökta i 17. DELICATESSEN. Enligt folketymologin sägs operasångaren Pelle Janzon ha gett namn åt rätten Janssons frestelse, men då dess namn inte blev vedertaget förrän långt efter denne Janzon dog anses detta mindre troligt. Istället härleds namnet till 1928 och en viss fru Elvira Stigmarks kokerska vid namn Boberg, som döpte potatis- och ansjovisgratängen efter filmen Janssons frestelse med kokerskans favoritskådespelare i Edvin Adolphson i en av huvudrollerna. Filmen bygger i sin tur på ett folklustspel från 1914. Dikten med samma namn och en uppsjö ingående information erbjuds av diverse Lindemän och en Janssons frestelse med kniv figurerade i Klurendrejeriet® 2007 som en ledtråd till 14. JUST DO IT!. Rätt svar: Ja (7,5 poäng)

Burkmat?
Fishy?There are numerous classics on a Swedish X-Mas smorgasbord, but there are few that are as well-known as the one in 17. DELICATESSEN. Folk etymology keeps telling us that the name comes from the opera singer Per Adolf Janzon, but with a 40 year discrepancy of Janzon's death and the first recorded common use of the dish, this is now regarded as less likely. Instead, the name is related to a certain Elvira Stigmark and her cook Mrs. Boberg, who named the potato and anchovy gratin after the movie Janssons frestelse starring the cook's favourite actor Edvin Adolphson. The movie is in turn based on a burlesque comedy from 1914. The poem with the same name and other fascinating facts is offered by various Lindemen and a Janssons frestelse with a knife was part of Klurendrejeriet® 2007 as a clue to 14. JUST DO IT!. Correct answer: Ja (7.5 points)

Wednesday, 28 January 2009

04. PANTBANK (04. DIVIDEND)

Att Sverige har ett väl utbyggt pantsystem fick deltagarna i Klurendrejeriet® erfara redan för ett par år sedan i jakten på C. SPÅR I BECKSVART MÖRKER. Då eftersöktes dock inte pantbeloppen som i årets fråga 04. PANTBANK. Panten för en standardflaska (33 cl) är som många vet 60 öre inklusive moms, men vid utbetalning på ett 60 öres kvitto erhålls bara 50 öre på grund av nuvarande avrundningssystem. För att vända en realförlust på 10 öre till en vinst ser man istället till att panta flaskorna tre och tre, vilket genererar ett pantkvitto på 1,80 kronor vilket i sin tur ger 2 kronor i handen tack vare samma avrundningsprincip! För att ytterligare maximera antalet flaskor kan man även använda ett pantkvitto på två flaskor (1,20 kronor) som dellikvid när man köper tre flaskor (8,94 kronor) och på så vis endast behöva betala 7,74 kronor, vilket avrundas neråt till 7,50 kronor. Beroende på hur man sedan tolkar frågans text kan man således köpa 58 eller 59 flaskor, där det senare alternativet krävs att man dricker upp snabbare än betalningen sker och att sedan lämnar den nyligen uppdruckna flaskan som pant! Alternativet är att man står med 2,50 kronor på handen efter att ha köpt 58 flaskor. Rätt svar: 58 eller 59 flaskor (6 poäng; 56 % felaktiga svar)

Bryggerirörelsen går back?
Beck to basics?Participants in Klurendrejeriet® already know that Sweden has a well-built refund system for beer and soft drinks thanks to looking for
C. GRUESOME EVIDENCE IN THE DARK a couple of years back. That time we were not looking for the refund like we did this time in 04. DIVIDEND. The refund value for a standard bottle (33 cl) is 60 öre including sales tax, but if cashing the receipt one only gets 50 öre with the enforced rounding system in Swedish cash registers. To turn a marginal loss of 10 öre to a possible gain, make sure you return the bottles in groups of three and cash the receipts seperately, thus generating a refund amount of 1.80 crowns which in turn is translated to 2 crowns using the same rounding technique! To maximize the number of bottles even further, one can use a refund receipt from two returned bottles (1.20 kronor) as partial payment for three bottles thereby reducing the amount to 7.74 crowns, rounded down to 7.50 crowns. Then, depending on how one interprets the question, it is possible to buy either 58 or 59 bottles, the latter requiring one to drink the 59th bottle faster than the payment takes place and leaving the just-finished bottle as payment! The more straightforward alternative is to be left with 2.50 crowns after having bought 58 bottles. Correct answer: 58 or 59 bottles (6 points; 56 % wrong answers)

Tuesday, 27 January 2009

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD)

Var huvudpersonen i den militärserie som eftersöktes i fråga 01. KLÄMKÄCK LINTOTT verkligen den yvigt blonda 91:an Mandel Karlsson? Nja, för även om det mesta passar in var det nog för bra för att vara sant! Den rätta lösningen är den fristående norska kopian Nr. 91 August Stomperud, som tillsammans med sin kamrat 87:an tävlar om flickan Petra. Serien var ursprungligen en norsk version av 91:an Karlsson, men anses numera vara en fristående serie. Den beskurna bilden från frågan togs från 2006 års julalbum och visas i sin helhet här nedan. Rätt svar: 91 August Stomperud (5 poäng; 50 % felaktiga svar)


Hot dog!Was the main character in the military cartoon in question 01. TOTAL TOWHEAD really the bushy-haired 91:an Mandel Karlsson? Well, even though most facts presented fit really well, it fit a bit too well to be true! The correct solution is the separate Norwegian copy Nr. 91 August Stomperud, who together with his friend 87:an compete over the girl Petra. The cartoon was originally a Norwegian version of 91:an Karlsson, but is nowadays considered to stand on its own two feet. The cropped picture from the question, taken from the 2006 X-Mas edition, is shown above. Correct answer: 91 August Stomperud (5 points; 50 % wrong answers)

Monday, 26 January 2009

18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)

Fråga 18. SVART PÅ VITT var med uppståndelsen kring valet av Barack Obama till USA:s president åter i den mediala hetluften. Det var ju nämligen bara dryga 53 år sedan som Rosa Parks vägrade att flytta bakåt i buss 2857 en decemberdag i Montgomery, Alabama. Hon blev sedemera bötfälld efter ett domstolsbeslut, vilket blev startskottet på en bojkott som i slutändan ledde till att USA:s raslagar försvann. Bilden i kalendern var baserad på det diagram som användes under rättegången. Efter hennes död 2005 låg Rosa Parks som första kvinna i USA på lit de parade, något som normalt är förbehållet presidenter, kronologiskt placerad mellan de två "bilmärkena" Ronald Reagan (RR) [2004] och Gerald Ford [2006-2007]. Rätt svar: 12 (4 poäng)Rosa Parks (1913-2005)


Question
18. BLACK ON WHITE was with the election of Barack Obama as President of the United States once again in the media's attention. It was, after all, only 53 years ago that Rosa Parks refused to move backwards in bus No. 2857 a day in December in Montgomery, Alabama. She was fined after a court ruling, which was the beginning of a boycott that ultimately led to the removal of the racial segregation laws in the US. The picture in the calendar was based on the diagram used during the trial. After her death in 2005 Rosa Parks lay in honour, something normally reserved for presidents, chronologically placed between the two "car brands" Ronald Reagan (RR) [2004] and Gerald Ford [2006-2007]. Correct answer: 12 (4 points)

Sunday, 25 January 2009

02. IS SAKNAS (02. IS MISSING)

Ända sedan starten 2005 har den andra frågan i Klurendrejeriet® hetat 02. IS SAKNAS och årets tävling var inget undantag. Bilden på den svenska tiokronan från 2008 hade nämligen fått initialerna för Riksbankens chef Stefan Ingves (SI) bortretuscherade! Att myntet var från 2008 var av högsta vikt, eftersom det var detta år som tillverkningen av svenska mynt flyttade utomlands för första gången på väldigt länge. Att flytten gick till Finland var kanske inte någon chock för Ingves som föddes i Åbo (Turku) 1953. Rätt svar: 1953 (3 poäng; 30 % felaktiga svar)Saknades?
Was missing?
Since the frist English translation of Klurendrejeriet® in 2006, the second question has always been named
02. IS MISSING, and the same was true this year. The picture of the Swedish 10 crown coin from 2008 had had the initials of the Governor of the Swedish Riksbank Stefan Ingves (SI) edited away! The fact that the coin was from 2008 was indeed important, since this marked a new era of Swedish coins as the production was moved abroad. That the current manufacturer is in Finland may be less of a surprise for Ingves, born 1953 in Turku, Finland. Correct answer: 1953 (3 points; 30 % wrong answers)

Saturday, 24 January 2009

16. REGNBÅGSSTRECK (16. RAINBOW STRIPE)

Den näst lättaste frågan i alla fall enligt de inskickade svaren var fråga 16. REGNBÅGSSTRECK, en utiklippt version av en av klädföretaget Esprits enfärgade logotyper. Titelns regnbågsinspiration togs från företagets hemsida, där även den enfärgade kan beskådas. Med butiker i nitton länder, inklusive de fem där årets deltagare kom ifrån, är företaget verkligen på den internationella arenan. Rätt svar: Esprit (2 poäng; 0 % felaktiga svar)
The second easiest question at least judging by the answers sent in was question 16. RAINBOW STRIPE, a cut-into-pieces version of one of the fashion designer Esprit's
simpler logotypes. The rainbow inspiration was taken from the homepage of the company, where the monochrome kind also can be seen. With boutiques in nineteen countries, including the five this year's contestants came from, the company is truly international. Correct answer: Esprit (2 points; 0 % wrong answers)

Friday, 23 January 2009

05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)

Den fråga som flest svarade rätt på var fråga 5. BRÖDTEXT. Frågan handlade om snabbmatskedjan och franchiseföretaget Hungry Jack's i Australien. Kedjan som tillhandahåller Burger Kings produkter har ett brokigt förflutet, men håller ändå fast i logotypen av det äldre snittet. Burger King har däremot bytt logotyp och passade dessutom inte in i frågetextens krav. Jack anspelar i sin tur på det svenska kortet knekt, vars värde oftast motsvarar 11. De två bokstäver som hängde på den nedre brödhalvan visade dessutom knektförkortningen Kn. Rätt svar: 11 (värde: 1 poäng)Jacklarade den!
Do you know Jack?
The question that most people answered correctly was question
5. BUN FILLING. The question dealt with the fast food franchise Hungry Jack's in Australia, which supplies the population downunder with the products normally connected to Burger King. The company has a interesting history, but still sticks to the classic-styled logotype. Burger King, on the other hand, has changed its to a more modern(?) one. Jack, in turn, is the playing card we were looking for, which has a symbolic value of eleven in many Swedish card games. The letters Kn on the lower bun half is the Swedish symbol for knekt, that is a jack (or knave). Correct answer: 11 (value: 1 point)

Svaren! (The answers)

Precis som med-i-adventskalendern tillhandahöll ett fråga åt gången, kommer från och med idag ett svar åt gången. Vi hoppas på mycket nöje!

Say what?


Just like the med-i-adventkalender offered one question at a time, starting today one answer per day will be revealed. We hope you enjoy them!

Thursday, 22 January 2009

Ett om dagen (One a day)

Poängfördelningen är avklarad och både finalister och reserver har blivit kontaktade. Medan vi inväntar finalen, kommer ett svar om dagen att publiceras så att du kan få reda på de eftertraktade svaren. Starten sker imorgon.

The point distribution is over and both finalista and stand-ins have been contacted. While we wait for the final, one answer a day will be published so you can get hold of all those answers. First answer will be published tomorrow.

Wednesday, 21 January 2009

Sista timmarna! (Last hours!)

Nu har nedräkningen börjat på allvar och endast timmar återstår av årets tävling. Den sista ordinarie postleveransen anländer till Ultuna studentkår klockan 18.15 idag, varefter det officiellt stänger. För att vara med i tävlingen behöver ditt svar alltså anlända senast klockan 18.15 och allra senast med den sista leveransen. Lycka till!


Air mail?The countdown is slowly reaching its target and only hours remain of this year's contest. The last regular mail delivery will reach
Ultuna Student Union at 6.15 p.m. today, after which the union officially closes. To participate, your answer must thus reach us no later than 6.15 p.m. and absolutely no later than that last delivery. Good luck!

Tuesday, 20 January 2009

Is saknas inte! (Is not missing!)

Två burmesiska överlevande har hittats drivandes i ett isskåp (även om is saknades i skåpet just vid återfinnandet) utanför Kap York i norra Queensland. De kom enligt utsago från en thailändsk båt som sjunkit två dagar före jul under en fisketur. Vi får väl se om de räddade hinner skicka in ett svar i årets tävling.På drift?
Adrift?


Two Burmese survivors have
been found adrift in an icebox (even though the ice from the box still is missing) outside Cape York in northern Queensland. They came, reports stated, from a Thai boat that sank two days before X-Mas during a fishing trip. Only time will tell if they manage to submit an answer in this year's contest.

Monday, 19 January 2009

Post[öld]gods? (Going postal?)

Posten sägs alltid nå fram (ofta felaktigt) och visst hoppas vi att inget händer med de inskickade svaren, även om vädrets makter kanske vill annat. Har du skickat in ditt svar än?
Inte två lika?
No two alike?The mail will get there, they say (often incorrect), and we surely hope that nothing happens with the submitted answers, even though nature's powers want to "participate". Have you sent your answers yet?

Sunday, 18 January 2009

Slutspurt! (Finish!)

Det återstår inte mycket av årets upplaga av Klurendrejeriet®, men än hinner man kanske med att knäcka någon gåta till. När du skickar in, glöm då inte att skriva ditt namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig om du når finalen. Även om din namnteckning inte är lika prydlig som andras, hittar vi i alla fall säkert åt dig! Vem vet - kanske du blir biljonär på kuppen!Letar svaret?
Looking for answers?Not much remain of this year's edition of
Klurendrejeriet®, but perhaps there is enough time to solve one more question. When you send your submission, do not forget to write your name and phone number so we can contact you if you reach the final. Even if your signature is not as neat as others, we will find you! Who knows, you may even become a trillionaire doing it!

Saturday, 17 January 2009

Helt bortkollrad? (Completely lost?)

Har du problem med årets frågor och du känner att tiden håller på att rinna ut? Var då inte rädd - chansa på något rimligt! Läs frågan och kolla vad som krävs för dina sex svar (en bokstav, en siffra, etc.) och skicka in det för det kan räcka långt! Kom ihåg att det finns andra som utsätts för betydligt större prövningar, såväl påhittade som "verkliga". Om detta inte hjälper, slappna då av med en Bergman-rulle?
Anar öråd?
Lost it yet?Are you experiencing problems with the
questions this year, while time is running out? Then shake off your fear - take your best guess! Read the question and check you need for your six answers (a letter, a number, etc.) and submit that because it might be enough! Remember that there are others that are facing much worse challenges, including both made-up and "real" ones. If that does not help, why not relax with a Bergman movie?

Friday, 16 January 2009

Webbstatistik (Web stats)

Under Klurendrejeriet® 2009 har nya toppresultat i besöksstatistiken uppnåtts och en del rekord slagits. Kan detta bero på att de vanligaste icke-tävlingsrelaterade Google-sökningarna som leder till bloggen är "hantera ilska" och "poststämpel"? Eller beror det på den bitande kylan? Hursomhelst, här följer en sammanfattning av några av resultaten och de nysatta rekorden:

* mest besökta dag någonsin (15 januari 2009)
* mest besökta vecka någonsin (vecka 3 2009)
* 20000 besökare! (14 januari 2009)
* 500 inlägg (8 december 2008)
* Femteplats på
Bloggportalen (kategori: Språk)
During
Klurendrejeriet® 2009, new top results have popped up in the visitor statistics and a few new records have been set. Could the most common (clearly non-contest-related) Google searches "anger mangagement" and "post stamp" have anything to do with it? Or is it the cold weather, perhaps? Either way, here is a summary of the most important new records and top results:

* most visited day ever (January 15, 2009)
* most visited week ever (week 3, 2009)
* 20000 visitors! (January 14, 2009)
* 500 posts (December 8, 2008)

Thursday, 15 January 2009

Rekordbesök (Record visits)

Frågor är till för att lösas och rekord är till för att slås och detta dygn slår ett par stycken. Eftersom det ännu återstår en knapp timme av denna dag får vi invänta morgondagen innan vi vet svaret. Ännu har dock inget besök kommit från Mars.
Life on Mars?Questions exist to be answered and records exist to be broken and this day will break a few. Since almost an hour remains of this day, we will have to wait until tomorrow before we know the answer. So far no visits have come from Mars.

Wednesday, 14 January 2009

Sammanställning (Recap)

Wow! Över 30 röster lades fram till igår på en mängd olika frågor som årets deltagare vill/inte vill ha extra ledtrådar till. Efter en noggrann sammanställning stod så två frågor som vinnare: 20. FRUKTSALLAD och 21. ÖVERGÅNGSMETALL. Här nedan återfinns en sammanställning av samtliga frågor, rättelser och öppna ledtrådar. De allra senaste återfinns i bilderna i nummerordning. Om du hellre läser lite om en av fjolårets frågor hittar du det här och här.

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD) [ledtråd/clue]
02. IS SAKNAS (02. IS MISSING)
03. RYANAIR
04. PANTBANK (04. DIVIDEND)
05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)
06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)
07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)
08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC) [ledtråd/clue]


Major difficulty?
Stora bekymmer?09. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (09. THE RED & WHITE LOGOTYPE)
10. STOCKHOLMSVY (10. STOCKHOLM VIEW) [ledtråd/clue]
11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)
12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)
13. DEN 13/12 (13. THE 13/12) [ledtråd/clue]
14. VALKAMPANJ (14. ELECTION CAMPAIGN)
15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)
16. REGNBÅGSSTRECK (16. RAINBOW STRIPE) [ledtråd/clue]

Transition location?
Övergångsplats?17. DELICATESSEN
18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)
19. SKORSTENSKÄNDIS (19. CHIMNEY CELEB)
20. FRUKTSALLAD (20. FRUIT SALAD)

21. ÖVERGÅNGSMETALL (21. TRANSITION METAL)
22. PATRIARK (22. PATRIARCH)
23. FLAGGSPEL (23. FLAG PARADE)
24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL) [ledtråd/clue]

Wow! Over 30 votes were cast until yesterday on a wide variety of questions that this year's participants would/would not like extra clues to. After carefully tallying the score, two questions stood as winners:
20. FRUIT SALAD and 21. TRANSITION METAL. Above is a recap of all the questions and open clues. The latest ones are in the pictures in-between, presented in order. If you rather would read about one of the questions from last year, you can do so here and here.

Tuesday, 13 January 2009

Omröstning stängd! (Voting closed!)

Nu har omröstningen stängt och rösterna räknats. Imorgon kommer de eftertraktade ledtrådarna.

The voting has now closed and the votes have been tallied. The sought-after clues will be published tomorrow.

Monday, 12 January 2009

Lägg din röst! (Cast you vote!)

Nu återstår det mindre än tjugofyra timmar på omröstningen vilka ledtrådar som kommer att ges på onsdag. Du röstar här och läser frågorna här. Om svensk film drar mer kan man läsa lite kommentarer här, här eller här.Värd guld?
Worth gold?
Now less than twenty-four hours remain in the vote for more clues that will be presented on Wednesday. You can vote
here and read the questions here. If you are more interested in Swedish film, why not read here, här or here?