Thursday, 31 May 2007

En sista ledtråd ... (The last clue ...)

Bli nu inte orolig att det inte kommer några fler ledtrådar. Titeln ovan skall snarast visa hur man bör tänka i Klurendrejeriet®. Ordet "sista" är alltså en hänvisning till dagens datum och inget annat! Dagens ledtråd är att man bör vara extra uppmärksam på gåtornas titlar och möjligen därigenom se sambanden med lösningarna. Ibland är dock en titel inget annat än en titel - det vet man aldrig! Det är naturligtvis lättare om man har en lösning att jämföra med, men det har ni kanske vid det här laget.

Do not worry, there will be more clues. The title above rather indicates how one should think in Klurendrejeriet®. The word "last" thus refers to today's date and nothing else! The clue for today is that one should be extra careful with the titles of the riddles and perhaps see a connection with the final answer. Sometimes, however, the title is just a title - you just never know! Naturally, it is easier if one has a solution to compare with, but maybe you do by now.

Wednesday, 30 May 2007

Vinnande bilden! (Winning illustration!)

För alla er som inte hade chans att delta i Klurendrejeriet® 2007, visas här intill den bild som vann Tidningskonventets tävling som tidigare rapporterats.

For all of you who did not have the opportunity to participate in Klurendrejeriet® 2007, the award-winning illustration is shown in the right-hand margin.

Tuesday, 29 May 2007

3. HANDUPPSTRECKNING (3. HAND IN HAND, LINE BY LINE)

Eftersom fem bilder är roligare än fyra kommer här en kompletterande bild till den tredje frågan i Klurendrejeriet® mini. Håll till godo!

"Klurendrejeriet, huh, it's all Greek to me!"


Since five pictures are more fun that four, here's another one for the third question in Klurendrejeriet® mini. Enjoy!

Bästa illustration! (Best illustration!)

Tidningskonventets årliga tävling där Uppsalas bästa studenttidningar utses gick av stapeln igår. Tävlingen omfattar upp till tjugotalet nationstidningar och studentföreningstidningar, där alltså även Ultunesaren får vara med i egenskap av Ultuna studentkårs medlemstidning. Juryn består av representanter från Upsala Nya Tidning och belönade Klurendrejeriet® 2007 med priset till "Bästa illustration"! Norrlands varjehanda utsågs till Uppsalas bästa studenttidning 2006/2007.

The Magazine Committee of the United Nations of Uppsala annually hosts a contest to select Uppsala's best student magazines. The contest includes up to twenty student magazines, where Ultunesaren represents Ultuna studentkår. The jury consists of representatives from Upsala Nya Tidning och awarded Klurendrejeriet® 2007 the prize for "Best illustration"! The magazine Norrlands varjehanda was awarded "Best student magazine".

Monday, 28 May 2007

2. ETT TU, BRUTE

Vissa rykten bland Ultunesarens läsare gör gällande att den serie siffror som angivits hittills i Klurendrejeriet® mini är alldeles för kort. Oavsett om detta rykte är sant eller inte, råder Klurbloggen härmed bot på detta - här och nu! Efter den sista angivna tvåan följer i tur och ordning: 34543. Detta gör att serien sträcker sig längre än den som visas på ett känt skepp vid en plats känd för de allra flesta. Platsens största(?) turistmål har ytterligare ett objekt som visar en snäppet längre version av serien plus en medlem som definitivt inte hör dit!Fem till (Five more)


Certain rumours among the readers of Ultunesaren say that the series given in the second question of Klurendrejeriet® mini is too short. Regardless of the validity of this claim, Klurbloggen hereby offers this quick remedy! After the last number (2), the next five following numbers are: 34543. This makes the series strech longer that the one shown on a famous ship at a location known to most people. The most(?) popular location tourist attraction has yet another object that shows the series being just one notch longer and includes a member that should not be there!

Flashbackfokusflytt (Shifting focus)

Nu när Klurendrejeriet® mini är i full gång tar vi det lite lugnare med flashbackandet. Det kommer dock att återkomma med jämna mellanrum (ungefär en gång varannan vecka). Nu flyttar vi alltså vårt fokus till tävlingen!

Now when Klurendrejeriet® mini is running, we will publish less flashbacking questions from previous contests. You should, however, expect a flashback every fortnight or so. Let us shift the focus to the ongoing contest!

Sunday, 27 May 2007

Tävlingen! (The contest!)

För att så många som möjligt skall kunna delta i Klurendrejeriet® mini har tävlingsledningen beslutat att göra den tillgänglig som separat fil här på Klurbloggen (högerklicka på "fil" och välj "Spara som"). Detta kommer inte att påverka antalet ledtrådar som kommer att erbjudas på denna sida. Tävlingen kommer även att dyka upp på Ultunesarens hemsida.

To make Klurendrejeriet® mini available to as many participants as possible, the contest committee has decided to offer it as a separate download here on Klurbloggen (right-click on "download" and choose "Save as"). This decision will not effect the number of extra clues that will be offered on this page. The contest will also be available on the homepage of Ultunesaren.

Saturday, 26 May 2007

Flashback! (part 3)

Kommer du ihåg denna klassiska fråga från Klurendrejeriet® 2005?

12. DE GULA CIRKLARNA
De gula cirklarna nedan förknippas med ett föremål som vi alla känner till och vissa av oss använder dagligen. Föremålet kan sägas har en viss koppling till en bitleksak. Bilden visar samtliga cirklar, inklusive de som skyms av bokstäverna i ett tal starkt förknippat med detta föremål. Vilket är talet?

Here is an English translation of a classic question from Klurendrejeriet® 2005. Do you know the answer?

12. THE YELLOW CIRCLES
The yellow circles pictured below are connected to an item that we all know and some of us use on a daily basis. The item can be said to have a certain link to a chew toy. The picture shows all the circles, including those that are obscured by the letters in a number tightly connected to this item. Which number is it?

Friday, 25 May 2007

Frågorna ute! (Questions in the open)

Idag publicerades de tre gåtorna i Klurendrejeriet® mini. Du hittar dem i det senaste numret av Ultunesaren, förutsatt att du hittar en tidning såklart! Om så inte är fallet kan du inom kort ladda ner tidningen i pdf-format på Ultunesarens hemsida, som tidigare rapporterat. För att ändå ge er som surfat in hit något extra att läsa, visas en variant av fråga 1 här intill (som kanske gör att svaret blir tydligare), där det eftersökta namnet dock är detsamma. Allt blir enklare med bloggen! Lycka till!Are you reading it correctly?


Today, the three questions in Klurendrejeriet® mini were published. You can find them in the latest issue of Ultunesaren, given that you find a copy of course. If that is not the case, you will be able to download the pdf version shortly, as previously mentioned. To give something extra to all of you who have visited this page, an alternate version of question 1 is shown to the left (which may make it easier to see the solution), even though the name we are looking for is the same. Things do get easier with this blog. Good luck!

Thursday, 24 May 2007

Johannas utmaning (Johanna's challenge)

I det kommande numret av Ultunesaren skjutjärnsintervjuas vinnaren i Klurendrejeriet® 2007, Johanna Dernfalk, om hennes vistelse på ICEHOTEL i Jukkasjärvi. Hon uppmanar alla att delta i Klurendrejeriet® mini - törs du anta den utmaningen? Isåfall kan du snart leta upp en kopia av Ultunesaren nära dig eller gå in på tidningens hemsida för att tävla!

In the upcoming issue of Ultunesaren, the winner of Klurendrejeriet® 2007 is briefly tells us about her experiences at ICEHOTEL in Jukkasjärvi. She also encourages everyone to participate in Klurendrejeriet® mini - are you brave enough to accept that challenge? If that is the case, you will soon be able to lay your hands on a copy of the magazine (or perhaps download it from the homepage of Ultunesaren) to be able to compete!

Wednesday, 23 May 2007

Inga ledtrådar? (No clues?)

Ryktet om att årets upplaga av Klurendrejeriet® mini saknar extra ledtrådar dementeras med detta meddelande. Visserligen stämmer det att det inte förekommer några ledtrådar i direkt anknytning till de tryckta frågorna, men det kommer att finnas desto mer att läsa här på Klurbloggen. På denna sida kommer dessutom frågorna att delvis översättas till engelska, något som inte heller skedde förra året och genererar möjligen extra hjälp till de som förstår båda språken.

The rumour that this year's edition of Klurendrejeriet® mini will be run without extra clues is hereby denied to the fullest extent. It is, however, true that there will be no extra clues printed along with the questions, but much more will be offered here on Klurbloggen. On this page, the questions will also be partially translated into English, something that last year lacked and may possibly generate extra help for those that understand both languages.

Flashback! (part 2)

Här är återigen en fråga från Klurendrejeriet® 2005. Kommer du ihåg svaret?

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET!
Vilket är det minsta antal tändstickor som man behöver komplettera
de tre lagda tändstickorna (se bilden) med för att få tre lika stora
liksidiga trianglar till?


Here is another flashback from Klurendrejeriet® 2005 published for the first time in English. Do you know the answer?

7. THAT DOES IT!
How many matches need to be added to the three matches pictured to the left to create three more equilateral triangles?

Monday, 21 May 2007

3. *A*N****T**CKN*N*

Här är den avslutande förhandstitten på den tre frågorna i Klurendrejeriet® mini, nämligen den för fråga 3! Hur ofta hamnar en mjölkdrickande filur bland Aftonbladets "nyheter"?
Är hård mot de hårda?

Here is the last preview of the three questions in Klurendrejeriet® mini, the one of question 3! How often is "Mr. Walker" in the news?

Sunday, 20 May 2007

2. *TT T*, *R*T*

Här kommer dagens utlovade titt på fråga 2 med dess extra bokstav (R) och bildbidrag. Imorgon avslutas förhandsvisningen med en närmare undersökning av fråga 3."Have you looked your door?"

Here is the promised pre-release look at question 2 with an additional letter for the title (R) and some more of the picture. Tomorrow, the last preview will be added - the one for question 3.

Saturday, 19 May 2007

1. *TT**CK *Ö* **T**CK

Idag tittar vi lite närmare på fråga 1 och ger därför såväl en till bokstav (Ö) och lite blandade pilar. Imorgon fortsätter den noggrannare inspektionen av Klurendrejeriet® mini med fråga 2.Add 1 tbsp arrowroot?

Today, we offer a closer look on question 1, with yet another letter (Ö) and two differently shaped arrows. Tomorrow the inspection of Klurendrejeriet® mini continues with question 2.

Friday, 18 May 2007

Ett par bokstäver till (A few more letters)

Här kommer ytterligare två bokstäver (A och C) till titlarna i Klurendrejeriet® mini:

1. *TT**CK *** **T**CK
2. *TT T*, ***T*
3. *A******T**CK****


Here are two more letters (A and C) to the Swedish titles of the questions in Klurendrejeriet® mini:

1. *TT**CK *** **T**CK
2. *TT T*, ***T*
3. *A******T**CK****

Thursday, 17 May 2007

Flashback!

Det har blivit dags för den första tillbakablicken. Kan du svara på denna fråga - den allra första - från Klurendrejeriet® 2005?

1. KLÄMKÄCK LINTOTT
Vi känner igen dessa ögon, även om det var ett bra tag sedan bilden till vänster togs. Vems är ögonparet? Skriv ned den första bokstaven i personens förnamn på rad 1.It is time for the first historic visit. Are you ableto answer this question from Klurendrejeriet® 2005?

1. TOTAL TOWHEAD
We do recognize these eyes even though the picture was taken quite a while ago. To whom do the eyes belong? Write down the first letter in the person's firstname.

Wednesday, 16 May 2007

En snabb titt (A quick look)

För att ni skall hinna åter vänja er vid allt vad gåtlösande medför visas därför en liten bild till var och en av de tre frågorna i Klurendrejeriet® mini i högerkant!

To allow for ample time for re-adjustment for solving riddles, a small portion of the picture elements in each question of this year's edition of Klurendrejeriet® mini can be seen in the right-hand side of this blog.


Why don't you make like a tree?

Två upphöjt till fem?

Head of State?

Titlar som tilltalar? (Appealing titles?)

Här kommer de första bokstäverna till de tre frågornas titlar i Klurendrejeriet(R) mini! Eller snarare, här visas samtliga T:n och K:n som titlarna består av:

1. *TT***K *** **T***K
2. *TT T*, ***T*
3. ********T***K****

Here are the first letters to the titles of the three questions in Klurendrejeriet(R) mini. Or put differently, here are all Ts and Ks in the respective Swedish titles:

1. *TT***K *** **T***K
2. *TT T*, ***T*
3. ********T***K****


(Did we mention that Klurendrejeriet(R) mini is an excellent opportunity to practice your Swedish?)

Uppvärmning! (Forum re-visited!)

Med början idag onsdag kommer regelbunden information till 2007 års upplaga av Klurendrejeriet(R) mini att publiceras här. Innan tävlingen startar severar vi en gåttitel, en tillbakablick eller ren allmän information. Trevlig läsning och lycka till!

Starting today, we will publish information on Klurendrejeriet(R) mini 2007. Before the start of the actual contest, we will announce either a riddle title, a historic look back or simply some general information. Good luck and enjoy reading!

Wednesday, 2 May 2007

Klurendrejeriet mini

Nu är det klart! I sommarens nummer av Ultunesaren kommer en ny upplaga av Klurendrejeriet mini att publiceras. Tävlingen kommer att bestå av tre separata uppgifter för nybörjare och vana lösare. Reglerna baseras på de som användes i Klurendrejeriet(R) 2007 Väl mött om en knapp månad!

Tuesday, 1 May 2007

Klurendrejeriet och ...

Enligt beslut hos Patent- och registreringsverket registrerades 19 januari 2007 Klurendrejeriet som varumärke. Detta offentliggjordes i Svensk varumärkestidning nr 3-2007 tillsammans med ett av svaren i Klurendrejeriet® 2007: Returpack (med trianglar och allt)! Klurendrejeriet på sida 48 ligger (som vanligt) några sidor före! För alla er som sökte vilt bland internetlabyrinten för svar, låg alltså ytterligare ett helt öppet om man bara sökte på tävlingens namn ...

As of January 19, 2007 the Swedish Patent and Registration Office has registered Klurendrejeriet a trademark. This was publicly announced in their journal Svensk varumärkestidning nr 3-2007 (p. 48) together with one of the answers in Klurendrejeriet® 2007: Returpack (triangles and all)! This means that for all of you who searched the internet for answers, there was one right in front of you if you used the contest name as a search parameter ...