Sunday, 30 September 2007

Swedish 101 (part 5)

Här är ytterligare en lektion i svenska för våra icke-svenska deltagare i Klurendrejeriet® mini. Om du har några kommentarer, skriv ett inlägg (eller två!) med meddelandefunktionen.


One or two?


Here is the fifth lesson in Swedish for beginners especially for the participants of
Klurendrejeriet® mini. We have previously covered the magic number one in Swedish, and this time we are doing it to two too! In modern Swedish, the word primarily used is två [roughly pronounced: twoh]. As always, there are a few exceptions found in standing expressions or archaic ways of expressing some type of dualism (a few of these are listed below, where the two counterpart is in the translated explanation is in italics). There is no grammatical dual (dualis) per se in modern Swedish, but some remnants can still be seen in words like ögon (eyes), öron (eyes), and pairing words like båda and bägge (both meaning both).

de unga tu (the young couple)
ett, tu, tre! (one, two, three! [expressing a sudden event])

tvenne folkvisor (two folksongs)
tvegifte (bigamy)
tveeggad (double-edged [nowadays often meaning "having advantages and disadvantages"])

Saturday, 29 September 2007

Bara två kvar ... (Only two left ...)

Nu när vi går in i de två sista veckorna av Klurendrejeriet® mini, kommer vi att erbjuda dagliga ledtrådar till tävlingens tre gåtor. Trots detta finns det all anledning att lämna in svaret så snabbt som möjligt, eftersom vi lägger till tre små priser till den första rätta lösningen för varje fråga (max ett pris/person; priserna presenteras under sista veckan)! Som vi nämnt tidigare är priserna i Klurendrejeriet® mini väldigt små och skall inte jämföras med de som har erbjudits i den årliga stora tävlingen. Dagens ledtråd är avsedd för både fråga 2 och 3:


Swiss miss?


With two weeks left of Klurendrejeriet® mini, we will start offering daily clues to the three questions in the contest. There is, however, an added bonus to send in you answers as soon as possible, since we are adding three small prizes to the first correct solutions to each of the questions (limit one prize/person; prizes will be presented during the last week)! As mentioned before, the prizes in Klurendrejeriet® mini should not be compared with those that have been offered in the large annual contest. The clue of the day (above) is meant for questions 2 and 3.

Friday, 28 September 2007

Inskickningsenkät (Submission survey)

Idag öppnar vi idag en ny enkät med en enkel fråga: När skickar du in dina lösningar? Det är naturligtvis frivilligt att rösta och om man vill kan man även besvara detta meddelande med kommentar!

Today we open a new survey with a simple question: When will you submit your solutions? Naturally, casting a vote is voluntary and, as always, you may also leave a comment on this post.

Thursday, 27 September 2007

Datummatematik (Date math)

För den som inte tänkt på det blir dagens datum lika med tre (3), men bara om man ser det som ett bråktal (27/9). Tre är även frågorna i Klurendrejeriet® mini, tävlingen som retar gallfeber på en hel del människor runt hela världen! Men visst är det skoj när man löser en gåta?


The first date?


Have you thought of the curious little fact that today's date corresponds to a value of three (3), if one writes the date in a "proper" way (27/9). The American viewers tuning in will have to settle for a third! Either way, three is also the number of questions in Klurendrejeriet® mini, the contest that bugs people all around the world! But you have to agree that it is worth it once a questions is solved?

Wednesday, 26 September 2007

Kraftsamling! (Power break!)

Idag samlar vi kraft på Klurbloggen och tar sats inför de sista dagarna av Klurendrejeriet® mini! Det är därför vi inte erbjuder någon ledtråd idag.

Today we are gathering strength on Klurbloggen for the last days of Klurendrejeriet® mini! That is why there will be no clue given today.

Tuesday, 25 September 2007

Stockholm tar täten! (Stockholm in the lead)

Av Klurbloggens läsare kommer numera de flesta via en server som står någonstans i Stockholm. Annars är ju läsarna spridda över hela landet och även utomlands. Det är kanske inte så konstigt att just huvudstaden står för flest besök, eftersom det bor flest svenskar där ...


Stockholm - a blog city?


Among Klurbloggen's readers, the largest portion visit through a server standing somewhere in Stockholm. Otherwise they are fairly equally spread out in all of Sweden and also abroad. It may not come as a complete surprise, after all Stockholm is the most populous Swedish city ...

Monday, 24 September 2007

En kortis (A short one)

Dagens ledtråd blir kort: läs och begrunda svaren till Klurendrejeriet® 2005 på Ultunesarens hemsida!

The Clue of the Day will be short: read the solutions to Klurendrejeriet® 2005 on the homepage of Ultunesaren!

Sunday, 23 September 2007

Sista tre veckorna (Last three weeks)

Nu har vi kommit in i slutspurten på Klurendrejeriet® mini och det återstår mindre än tre veckor. Har du fortfarande någon gåta olöst? Då kan det vara bra att gå tillbaka i historien och besöka arkivet för att se om du har missat någonting. Du hittar arkivet nere i vänster bildkant.

The K-Files


Now we are closing in on the finish line for Klurendrejeriet® mini and there are less than three weeks to go. Are you still looking for the answer to a question? Perhaps you should take this opportunity to visit the Archive to see if you missed something. You can find the Archive in the left-hand side of the screen.

Saturday, 22 September 2007

Liv på Mars? (Life on Mars?)

Ännu en gång är Mars på tapeten, eftersom en Nasa-rymdsond har hittat grottor på planeten. Om detta innebär en förbättring av oddsen till liv på vår grannplanet är ännu svårt att säga, men det hindrar inte att damma av den klassiska David Bowie-skivan med denna frågeställning. Om det finns intelligent liv där, inkommer det kanske ett svar till Klurendrejeriet® mini (se länk till höger) inom kort.

Martial art?


Once again, Mars is in the news after a NASA probe has discovered what looks like caves on the planet. If this increases the odds of finding life on our neighbour in space is too soon to tell, but do not be afraid to dust off the classic David Bowie album with the question in mind. If there is intelligent life, perhaps there will be a Martian reply to Klurendrejeriet® mini (see link to the right) within a few weeks.

Friday, 21 September 2007

Swedish 101 (part 4)

Här nedan följer den fjärde delen i Klurbloggens nybörjarkurs i svenska, som erbjuds för att göra Klurendrejeriet® tillgänglig för de som inte har svenska som modersmål.
Island in the stream?


In this session of Swedish 101, we will take a look at the three Swedish letters Å, Ä, and Ö. Unlike German, these characters are treated as separate letters and not just umlauted versions of A and O, which is essential when for instance sorting entries in a dictionary or train timetable. You will not find the city of Härnösand listed in the "Har" or "Haer" section, but rather in its own order under "". The letters are placed last in the Swedish alphabet (... y, z, å, ä, ö), and all being vowels, they bring the total to nine separate vowels in the language (y is also counted as a vowel). Ä by itself does not mean anything, but å is the Swedish word for stream and ö is the Swedish word for island.

Thursday, 20 September 2007

Sedelarande hantverk? (Useful handicroft?)

Vinnaren i omröstningen om Klurbloggens läsares favoritlagmedlem för den kommande tävlingen Klurendrejeriet® 2008 är avgjord och vinnaren blev Lara Croft (från Tomb Raider-produkterna). Hon är beredd på det mesta och minst sagt ... välutrustad. Lara vann med hälften av rösterna före James Bond, Angus MacGyver och Indiana Jones (alla 11 %).

Part of your Dream Team?


The winner in the vote for Favourite team member for the upcoming Klurendrejeriet® 2008 among Klurbloggen's readers is none other than Lara Croft (known from the Tomb Raider franchaise). She is ready for any eventuality and well-equipped ... to say the least. Ms Croft took half of all the votes, with James Bond, Angus MacGyver and Indiana Jones on a split second place (11 % each).

Wednesday, 19 September 2007

1500!

Antalet besök till Klurbloggen har ökat markant den senaste tiden och har nu passerat 1500 unika besökare. Nästa rapport kommer vid 2000! Medan vi väntar på den gränsen finns det ju alltid lite gåtor att lösa i Klurendrejeriet® mini.


One and a half thousand!


The number of visitors on Klurbloggen has increased dramatically the last couple of weeks, and we have now passed 1500 unique visitors. The next report will come once we reach 2000. While we wait, there are a few questions to be solved in
Klurendrejeriet® mini.

Tuesday, 18 September 2007

Hot eller bjudande? (Torquayean threat?)

Den brittiska turismministern Margaret Hodge vill att engelska hotell skall uppgraderas inför de Olympiska spelen i London 2012, allt för att tvätta bort exempel som gav upphov till kultserien Pang i bygget. Det skall böjas i det, det som torquayigt skall bli, men för säkerhets skull blir det nog inga engelska hotellbokningar inkluderade i priserna för Klurendrejeriet® 2008. Vi får väl vänta ett par år till efter OS.

Not Olypmic standard?


The British Minister for Culture, Creative Industries & Tourism Margaret Hodge is working on preventive measures for the upcoming Olympic Games in London 2012, to minimize a hotel disaster. She does not want the visitors of the event to experience anything like what the guests at Fawlty Towers had to withstand. To be on the safe side, we promise to not include any English hotel reservations in the prizes for Klurendrejeriet® 2008. I guess that will have to wait until after the Olympics.

Monday, 17 September 2007

Vill Gere vara svensk? (Swedish Gere-atrics?)

Kapp-Ahl har lockat till sig ytterligare en Hollywood-stjärna till sin You Look Great-kampanj. Den som sägs gilla deras budskap denna gång är det ingen mindre än Richard Gere, som genom Pretty Woman och American Gigolo har haft länkar med Sverige förut. Den sistnämnda innehåller en "berömd" scen där vi får höra hans försök till svenska. På tal om det erbjuder vi en ny lektion i Swedish 101 inom kort, allt för att underlätta lösandet av Klurendrejeriet® mini (länk till höger) och kommande Klurendrejeriet® 2008.Do I look gereate?

Swedish clothing warehouse Kapp-Ahl has revealed its latest Hollywood addition to their You Look Great campaign. This time it is no other than Richard Gere, who trough Pretty Woman and American Gigolo have had connections with Sweden before. The latter includes a "famous" scene where we hear Mr. Gere try to speak Swedish. Speaking of trying, we will offer a new Swedish 101 lesson shortly to simplify any Klurendrejeriet® mini (link to the right) and Klurendrejeriet® 2008 solving efforts.

Sunday, 16 September 2007

Ett sant nöje! (Truly a pleasure!)

Med så många besök som Klurbloggen har haft den senaste tiden från hela Sverige (83 %), Storbritannien (3,5 %), Finland (2 %) och resten Europa (7 %) och världen (4,5 %) är det verkligen dags att bjuda på en ledtråd. Vi säger inte till vilken fråga i Klurendrejeriet® mini det gäller, eftersom det är så pass uppenbart.Was this helpful? (Y/N)

With all the visits Klurbloggen has had the past few weeks from Sweden (83 %), the UK (3.5 %), Finland (2 %) and the rest of Europe (7 %) and the world (4.5 %), it is high time to offer a clue for free. We will not reveal to which Klurendrejeriet® mini question it is connected to, as it should be obvious.

Risk för uppskattning? (A great tip?)

Svenska Dagbladet rapporterar om det som kan vara den största dricksen i svensk historia: Laholmen Hotell i Strömstad har fått aktier till ett nuvarande värde på en och en halv miljon kronor(!) till skänks som ska utgöra grunden till en framtida fond för vars avkastning skall gå till "Årets medarbetare". Den nöjda gästen som skänker aktierna, Matts O Westerberg, skänker aktierna för att visa sin uppskattning för det bemötande som han fått sedan 1986. Om Klurendrejeriet® skänker motsvarande glädje bland någon av våra lösare borde prissumman kunna öka drastiskt om en sisådär arton år ...


Best service ever?


The Swedish newspaper Svenska Dagbladet has reported about possibly the largest tip in Swedish history: Laholmen Hotel in Strömstad has been given shares and stocks to a combined value of 1.5 million Swedish crowns forming the mutual fund where the annual yield will be given to the "Employee of the year". The satisfied hotel guest, a Mr. Westerberg of Stockholm, offers this donation to show his gratitude for the excellent service he has received since 1986. If Klurendrejeriet® offers the same amount of happiness among any of our solvers, the grand prize may just get an unexpected boost in amout eighteen years ...

Saturday, 15 September 2007

En gång i halvtimmen! (Once every half hour!)

Denna vecka har Klurbloggen varit minst sagt välbesökt med nya rekord satta på nästan alla fronter! För perioden måndag till fredag var snittantalet 44 unika besökare per dag, det vill säga nästan en besökare per halvtimme, vilket kommer att betyda att även ett nytt veckorekord sattes och att september med all säkerhet blir den månad med flest besök hittills. Som tack för dessa besök erbjuds därför imorgon en extra ledtråd imorgon!

This week, Klurbloggen has been more visited than ever before - with new records in all sorts of lists! The period Monday-Friday had an average of 44 unique visitors per day, or a visitor every half hour around the clock, which means that a new weekly record will be set and that September most likely will be the month with most visitors ever. As a token of appreciation, we will offer an extra clue tomorrow.

Friday, 14 September 2007

Problemlösare? (Problem solver?)

En amerikansk undersökning har visat det alla redan visste: om en nödsituation skulle uppstå vill mer än var fjärde tillfrågad ha med sig Angus MacGyver från tv-serien med samma namn - såklart! Phoenixstiftelsens agent som gav upphov till en hel livsstil hjälper alltid de in underläge och är nog de flesta äventyrliga svenskars val också, eller hur? På denna blogg borde man dock ställa sig frågan hur bra MacGyver och de övriga på listan skulle klara av Klurendrejeriet® inklusive dess miniversion. För att ta reda på detta gör vi motsvarande undersökning: Vem skulle du helst vilja ha med i ditt Klurendrejeriet® 2008-lag?

Kandidaterna är: 1. Jack Bauer; 2. James Bond; 3. Jason Bourne; 4. Lara Croft; 5. Carl Hamilton; 6. Angus MacGyver; 7. John McClane eller 8. Indiana Jones (rösta med en kommentar på detta meddelande eller i enkäten till höger).

"You're gonna have to
trust me on this."


An American survey has shown something everybody already knew: if an emergency situation were to arise, more than one in four of those asked would want to be with Angus MacGyver the hero from the aptly named tv series MacGyver - of course! The Phoeninx Foundation agent that gave rise to an entire lifestyle always helps those in need and we are pretty sure the same result would appear if one were to ask adventurous Swedes. On this blog, however, one wonders how well MacGyver and his friends would solve Klurendrejeriet® (including the current mini one). To answer this, we are opening the following survey: Which problem solver would you want to have on your Klurendrejeriet® 2008 team?


The candidates are: 1. Jack Bauer; 2. James Bond; 3. Jason Bourne; 4. Lara Croft; 5. Carl Hamilton; 6. Angus MacGyver; 7. John McClane; or 8. Indiana Jones (cast your vote by leaving a message here or vote in the survey to the right).

Thursday, 13 September 2007

1200 besökare/visitors!

Återigen har de senaste dagarna varit hektiska på besöksfronten här på Klurbloggen! Detta har gjort att besöksantalet svischade förbi 1200 unika besökare och vi hoppas att alla hann med att hitta Klurendrejeriet® mini eller vad man nu letade efter. Vi har dock hjälpt någon med att förstå vem som syns på tuberna innehållande Kalles kaviar, något som var på alla tävlandes läppar redan under 2005 års upplaga. Bland de senare länderna som har Klurbloggen-besökare räknas nu även Georgien, Luxemburg och Litauen.
3333 visitors (in base 7!)


Once again, there has been a rush the past few days here on Klurbloggen! This has made the number of unique visitors pass 1200, and we sincerely hope that everyone found Klurendrejeriet® mini or whatever they were looking for. We have helped someone in answering who is on the Kalles kaviar tubes, a fact that was on everybody's lips already in the 2005 edition of the contest. Among the new countries with Klurbloggen visitors, we find Georgia, Luxemburg, and Lithuania.

Planterad återförening? (Planted ze reunion?)

Det verkar vara klart att det kultförklarade bandet Led Zeppelin kommer att åter återförenas för första gången på tolv år. Datumet för den enda spelningen är satt till 26 november och det är här konspirationsteoretikerna drar igång. Det är måndagen före den planerade starten av Klurendrejeriet® 2008 och man undrar om de samlas för att lägga upp strategin för tävlingen. Kan det ha varit Plant, Page och Jones som har bloggat in tidigare? Det skulle förklara uppsvinget i besökare från de Brittiska öarna. Vi får väl se hur det blir med Led Zeppelin-deltagandet, men fram tills dess är det miniversionen som gäller!


Var det hela tolv år sen sist?
"Call me in another 12 years."It looks as if the cult band Led Zeppelin will be reunited once again for the first time in twelve years. The date for the single concert is set to November 26, which is why conspiracy theoreticians have started a small debate. That date is the last Monday before the start of Klurendrejeriet® 2008, and one cannot help wondering if the concert is just a cover-up for a strategy meeting for the contest. Is it possible that Plant, Page, and Jones have visited the site before? It would explain the rise in visitors from the British Isles. We will see if there is a Led Zeppelin answer in the end, but until then we have a mini version to solve.

Wednesday, 12 September 2007

Land i sikte? (Land ohoy?)

Det rapporteras att det möjligen ligger ett vikingaskepp under en parkeringsplats i närheten av Liverpool och att arkeologen Stephen Harding vill gräva ut det. Skeppet är i alla fall av nordisk skeppstyp och upptäcktes redan 1938, men begravdes åter för ett byggnadsprojekt. För er som undrar finns det lite vikingar i Klurendrejeriet® mini också, närmare bestämt i fråga 3. HANDUPPSTRECKNING:Jorvik or mine?

Reports from Liverpool tells us that there may be a Viking ship buried in a parking lot. Those who remember the previous discovery (in 1938!) are perhaps not as surprised, but now archaeologist Stephen Harding are currently seeking funds to complete a dig. There is, as you may have suspected, a Viking link in Klurendrejeriet® mini, more precisely in question 3. HAND BY HAND, LINE BY LINE (see picture above).

Tuesday, 11 September 2007

Mycket väsen ... (Much ado ...)

Ännu en gång har tvivlen om William Shakespeares verk väckts verkligen skrevs av den skäggbeprydde barden från Stratford-on-Avon, denna gång av ett antal skådespelare. Vi vet i alla fall att han inte skrev någon av frågorna i årets upplaga av Klurendrejeriet® mini, men riktigt säker kan man ju aldrig vara, eller hur?


Vad har jag gjort?
What have I done?


Once again, doubt whether the works of William Shakespeare indeed was written by the bearded bard from Stratford-on-Avon. This time, it is a group of actors that is requesting a more in-depth look on the subject. Either way, we at least know that none of questions in this year's version of Klurendrejeriet® mini was written by him. Then again, do we really know that?

Monday, 10 September 2007

Server nere? (Server down?)

Det var inte möjligt att uppdatera Klurbloggen under föregående helg. Vi gissar att felet har att göra med en krånglande server eller möjligen en utdragen kabel. De meddelanden som skulle publiceras då ligger uppe nu. Vi hoppas att ingen permament skada är skedd.

Oi?
Unplugged?


It was not possible to update Klurbloggen during the past weekend. We assume that there was a faulty server somewhere or perhaps an unplugged cord. The messages that were due for those days are up now. We hope that there was no permanent damage.

Sunday, 9 September 2007

Dyrt original! (Expensive original!)

Det sägs att aktieaffärer kan leda till snabba pengar, men i ett fall verkar snarare motsatsen vara sann. En aktie inhandlad för 100 kronor 1921 sägs idag vara värd uppåt en miljon, rapporterar Aftonbladets hemsida (även om aktiens värde då motsvarar cirka 15000 kronor idag). Vi kan inte lova att originalversionen av Klurendrejeriet® (publicerad i Ultunesaren 3-2005) någonsin ens kommer att bli värd 100 kronor, men om du har en sådan tidning - håll i den hårt - för man vet ju aldrig!
Värd en förmögenhet?
Worth a fortune?The stock market is often said to be the way to fast cash, but at least one case in Sweden shows us that can be the way to slow ones too. A bond purchased for 100 Swedish crowns in 1921 is said to be worth close to a million today, Swedish Aftonbladet reports (though its value at the time would correspond to roughly 15000 crowns today). We cannot promise that the original version of Klurendrejeriet® (published in Ultunesaren 3-2005) even will be worth a 100 crowns, but if you do have a copy of the magazine - hold on to it tight - you never know!

Saturday, 8 September 2007

Fotbollsfråga (Football question)

Efter en mållös match på Råsunda, vad kan väl passa bättre än att lägga ribban högt och komma till skott? Sätt igång och lös de tre frågor som Klurendrejeriet® mini erbjuder: de är garanterat fria från allt vad fotboll heter (ja, nästan helt fria, med undantag från de tidigare givna ledtrådarna, Super Bowl och den där korta artikeln i Ultunesaren 4-2006)!

0-0?


After a scoreless draw on the national football arena Råsunda, what could be better than to set your goals high and start doing something? Let's get going and start solving the three questions that Klurendrejeriet® mini offers: they are free from football - guaranteed (well, with the possible exception of the two previously given clues, Super Bowl, and that short article in Ultunesaren 4-2006)!

Friday, 7 September 2007

Hjälp? (Help?)

En förfrågan om den tidigare utlovade hjälpen har kommit. Om ni inte anser att den dykt upp än, kan ni alltid hoppas att den kommer under helgen eller läsa om hela veckans meddelanden.

A request for the previously promised help has appeared . If you do not think it has showed up yet, and no help is seemingly offered during the weekend, why not try reading this week's posts again?

Thursday, 6 September 2007

Surfa ostört? (Surf's up, but phones down?)

Man kan inte hjälpa att undra om Klurendrejeriet® löses en masse på Palm Island i Grenada, då det råder mobiltelefonförbud på stranden allt för att göra det enklare att anpassa sig till den karibiska livsstilen. Om det nu knäcks gåtor på stranden, kanske t.o.m. någon i pågående Klurendrejeriet® mini, verifieras dessa då med med hjälp av internet (för inte kan man väl förhindra surfning i ett turistparadis)?
Lurad på stranden?
Time to cell your phone?


One cannot help wondering if there are a lot of pondering done by Klurendrejeriet® mini participants on Palm Island in Grenada, where no mobile phones are allowed in an effort to embrace the caribbean lifestyle, as reported on the Danish financial site business.dk. If questions are solved, are they verified with internet as per usual (because it cannot be possible to prevent surfing in a tourist paradise, can it)?

Wednesday, 5 September 2007

Löst gåta eller biljett? (Less tickets or answers?)

Enligt ett meddelande från flygets branschorganisation IATA kommer flygbiljetter att helt tas bort från och med 1 juni nästa år. Det betyder att om vinnaren i Klurendrejeriet® 2008 kanske flyger biljettlöst, förutsatt att priset är en flygbiljett och att den är förlagd efter detta datum ... Än så länge koncentrerar vi oss på Klurendrejeriet® mini och dess tre frågor. Hur många har du löst: tre, två, en eller ingen?

I ate a ticket!

In a statement from the International Air Transport Association (IATA), it is reported that the paper ticket will be removed completely from the organization's members starting 1 June 2008. This means that the future winner of Klurendrejeriet® 2008 may very well fly ticketless, given that the first prize included a flight ticket and that it takes place after that date ... But for now, let us concentrate on
Klurendrejeriet® mini and its three questions. How many have you solved: three, two, one or none?

Tuesday, 4 September 2007

Swedish 101 (part 3)

Detta är tredje delen i Klurbloggens kurs i svenska. Håller du inte med eller vill du lägga till något? Svara då med en kommentar!Pippi on a Swedish commemorative coin (2002) for the 95th anniversary of the birth of Astrid Lindgren


There are many famous Swedes in the world, both real and fictional ones, but the first one listed in many surveys is often Astrid Lindgren's fantastic creation Pippi Longstocking (Pippi Långstrump in Swedish). Her name was taken out of the blue(?) by Astrid's 7-year old daughter Karin as she lay sick in pneumonia (1941). Pippi has since become an integral part of any given Swedish childhood, and also in many other parts of the world. Pippi's name has been used as a symbol of everything Swedish, ranging from (but not limited to) her supposed anarcho-socalist values to strong independent women. A part of understanding Swedish is thus understanding Pippi and her values, as seen through the eyes of a 9-year old girl (whether you like it or not).
(Note: This lesson in Swedish 101 has very little to do with Klurendrejeriet® mini, other than simply stating that sometimes the answer is obvious to a child, whereas grown-ups tend to complicate things!)

Monday, 3 September 2007

Flashback! (part 7)

Minns du denna fråga från Klurendrejeriet® 2005, den allra första upplagan av tävlingen?

6. RÄKNEUPPGIFT
Vilket tal skall stå under prinsessan?
This question appeared in the first edition of the contest, Klurendrejeriet® 2005, which was never translated into English (until now).

6. CALCULATION
Which number should be written under the princess (see above picture)?

Sunday, 2 September 2007

Tusen tack! (A thousand thanks!)

Som tack för alla besök kan ni räkna med att få en extra ledtråd till fråga 2. Ett tu, Brute i den pågående tävlingen Klurendrejeriet® mini! Vi hoppas även att senare i veckan kunna berätta om våra kommande sponsorer för Klurendrejeriet® 2008. Mer spänning kommer!
Nästan runt hörnet ...
Just around the corner ...As a token of our appreciation, you can count on an extra clue to question to question 2. Ett tu, Brute in the current contest Klurendrejeriet® mini! We also hope, later in the week, to be able to give some more information on our upcoming sponsors for Klurendrejeriet® 2008. More excitement awaits!

Saturday, 1 September 2007

Månadssammanfattning augusti (Monthly recap August)

Här följer augusti månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini sedan den senaste sammanfattningen för juli (1 augusti):

Tävlingen:
Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
9 och 22 augusti
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE:
5 och 22 augusti
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING:
19, 23 och 31 augusti.


Here is the August recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini since the last one for July (
1 August) - in case you have missed any - listed in order of appearance:

The contest:
Klurendrejeriet® mini (2007) [English translation]
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
2, 9 and 22 August
Clues to 2. ETT TU, BRUTE:
5 and 22 August
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
19, 23 and 31 August

Tusen besökare! (A thousand visitors!)

Klurbloggen har räknat in den tusende besökaren sedan omstarten inför Klurendrejeriet® mini och detta trots att så gott som ingen reklam gjorts för denna sida. Istället är det läsare/lösare som du som har bidragit till denna smärre succé! Tyvärr vet vi inte vem jubilaren är, eftersom nyheten om miljonhunden bidrog till en smärre anstormning av bloggen. Vi tackar Twingly och Svenska Dagbladet för hjälpen!
Needles: "Hey, the big M!"


Klurbloggen has now been visited by its thousandth visitor since the restart just before the beginning of
Klurendrejeriet® mini, in spite of the fact that virtually no advertising has been done for it (word-of-mouth only). Instead it is reading solvers like yourself that has made this success happen! Unfortunately, we do not know who the lucky numer 1000 is, since the report of the millionaire dog caused the blog to be swamped by visitors. We thank Twingly and Svenska Dagbladet for that push!