Monday, 5 February 2007

1. KLÄMKÄCK LINTOTT (1. TOTAL TOWHEAD)

Den första frågan såg förrädiskt lätt ut. "Det måste vara Kalles kaviar", sa många ovana klurendrejare. "Det är ju i alla fall inte Kalles kaviar", sa de vana lösarna. På något underligt sätt hade de rätt båda två! Det var en produkt som är identisk med Kalles kaviar, men som ändå inte var det! Om man hade löst allt annat rätt, insåg man att det inte passade med ett S som svar. Dessutom finns det väl ingen anledning att heller tro det, eller hur? En nogrannare kontroll av den tubförpackade varan avslöjar att den säljs under ett annat namn i Finland: Kallen mätitahna! Eftersom de båda svaren är likvärdiga, men bara ett passar in i den slugiltiga lösningen måste det var rätt svar. Bokstaven N står dessutom före S i alfabetet och det är ytterligare en version av ett "bättre" svar. Frågan besvarades korrekt av 0 % av lösarna och var värd 35 poäng. Rätt svar: N

Minä puhun vähän suomea.

The first questions looked easy (for Swedes) but was hard (for everyone), in fact the hardest! New Swedish solvers reasoned that it just had to be Kalles kaviar, a type of caviar sold in tubes. Equally sure of themselves were experienced participants who knew it could not be Kalles kaviar! As (un)luck would have it: both of them were correct (in a way). In Finland, the same product is offered in the same kind of tube. On one side, the text is in Swedish (though slightly altered to reflect the Finnish-Swedish: Kalles romkräm) and on the other side it is printed in Finnish (Kallen mätitahna). Since both answers at face value are equally correct, one needs to compare the final solution with the two option. S does not fit as good as N, and N is also listed before S in the alphabet, making it the better choice. The question was answered correctly by 0 % of the solvers and was worth 35 points. Correct answer: N

Sunday, 4 February 2007

9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (9. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE)

Ännu en gång en rödvit logotyp i Klurendrejeriet(R) och ännu en gång en jakt som leder till ett oväntat svar! I matchen Sverige-England i fjolårets fotbolls-VM fanns det som vanligt en mängd reklamskyltar runt planen, men handlade det egentligen om en reklamskylt? 55 minuter och 33 sekunder in i matchen gör nämligen Torsbys stolthet Sven-Göran Eriksson ett backbyte. I samband med bytet visas det strax inbytte spelarens ryggtavla ett par sekunder på den officiella tv-sändingen där det står: Campbell! Detta är Englands andra byte och för en kort sekund är Sol alltså Englands 13/12 på planen. Campbell är också namnet på världens mest kända fabrikant av soppor och har sedan starten erbjudits i konservburk. Denna förpackning blev odödlig när Andy Warhol målade av den i sina kända popkonstverk på 1960-talet. Frågan besvarades korrekt av 0 % av deltagarna och var värd 35 poäng. Rätt svar: a
Heard of the Campbells?

Once again a red-and-white logotype in Klurendrejeriet(R) and once again a hunt that leads to an unexpected answer! In the World Cup group stage game Sweden vs. England there were as usual an enormous amount of advertising boards around the playing field, but was the question truly about one of them? 55 minutes and 33 seconds into the game, English coach Sven-Göran Eriksson completes a substitution among the defenders. During the substitution, the back of the soon-to-be-playing defender is clearly visible for a few seconds and everyone can read: Campbell. This is England's second player exchange and, for a brief moment, Sol Campbell is England's 13/12 on the pitch. Campbell is also the name of the world's most famous soup manufacturer and has been offered in a tin can since the beginning. This packaging turned immortal when Andy Warhol painted it in his famous pop art paintings in the 1960's. The question was answered correctly by 0 % of the participants and was worth 35 points. Correct answer: a

Saturday, 3 February 2007

10. FLAGGSPEL (10. FLAG PARADE)

Fråga 10 handlade om någonting som serveras till de flesta rätter: sås! Denna palindrommat kommer i många former, men enligt det franska köket finns det inte ett oändligt antal grundsåser, tvärtom, för följer man Auguste Escoffiers skola finns det bara sex stycken. Auguste reviderade Antonin Carêmes fyra grundsåser (allemande, béchamel, espagnole och velouté) till att innehålla hollandaise, mayonnaise och tomate, medan allemande fick på foten. Frågan besvarades korrekt av 0 % av deltagarna och var värd 35 poäng. Rätt svar: LSe så(s), det var väl inget ...

Question 10 dealt with the "condiment" that is served to most dishes in one form or another: sauce! It may seem as if it comes in un endless amount of forms, but following the French cuisine there certainly is a limited amount of mother sauces. Chef Auguste Escoffier had revised the masterchef Antonin Carême's list of four sauces (allemande, béchamel, espagnole, and velouté) to include three more (hollandaise, mayonnaise, and tomate) and removing the Germany-inspired one. The question was answered correctly by 0 % of the participants and was worth 35 points. Correct answer: L

Friday, 2 February 2007

Direktkvalificeringen (Reserved Final Seat)

Med nästan alla svar avslöjade börjar "det lilla extra" tona fram mer och mer. Det skulle visa sig att ingen fann de tre svar som återstår! Detta resulterade i att den fjärde finalplatsen, reserverad för den som fann den slutgiltiga lösningen, kom att överföras till den person som löste alla 21 frågorna bäst. Efter timslång rättning stod det klart att denna finalplats förärades fjolårets segrare Harald Cederlund med en total poängsumma på 203,5 poäng.

With almost all answered revealed, the "final touch" is being more and more clear. No one, however, found the answers to the remaining three questions! This allowed the fourth final seat, reserved for whomever that would find the final solution, to be transferred to the person that best solved all 21 questions. After hours of correcting, it was found that this final seat was to be given to the winner of Klurendrejeriet(R) 2006, Harald Cederlund, with a total sum of 203.5 points.

Thursday, 1 February 2007

E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...

Vem har väl inte sett den berömda bilden på Edwin "Buzz" Aldrin på månen tagen av Neil Armstrong? Om man tittar riktigt noga ser man faktiskt Neil i reflektionen av svenskättlingen Edwins visir. Naturligtvis var båda deras dräkter tillverkade speciellt för dem och detta uppdrag. Bilden har förekommit flitigt i Burger King-reklamen i Sverige under senare tid, då brevid en konstig version av Mona Lisa. De platser vi letade efter var tre kratrar på månen inte långt från Örnens landningsplats och är alla döpta efter expeditionsmedlemmarnas efternamn: Aldrin, Armstrong och Collins. Frågan besvarades korrekt av 14 % av lösarna och var värd 50 poäng. Rätt svar: Collins
The photo that created the buzz ...

Who has not seen the famous picture of Edwin "Buzz" Aldrin taken on the moon by Neil Armstrong? If you look closely enough, one can even see Armstrong as a reflection in Aldrin's visor. For obvious reasons, their suits were tailored especially for the astronauts and the mission. The picture was shown quite often in the latest series of Burger King commercials in Sweden, standing next to a strange version of Mona Lisa. The locations we were looking for were three craters on the moon, not far from the landing site of The Eagle, and are named for the three members of the expedition: Aldrin, Armstrong, and Collins. The question was answered correctly by 14 % of the participants and was worth 50 points. Correct answer: Collins