Wednesday, 15 January 2014

TÄVLINGEN STÄNGD! (CONTEST CLOSED!)

Klockan 17 lokal tid stängde Klurendrejeriet 2013. Nu vidtar rättning.

At 5 p.m. local time, Klurendrejeriet 2013 closed. Correction of the submitted answers will follow.

Sunday, 5 January 2014

PÅMINNELSE (REMINDER)

Glöm inte bort tävlingens specialerbjudande!

Do not forget the special offer of the contest!

Saturday, 4 January 2014

Friday, 3 January 2014

KOMMENTAR (COMMENT)

Några ivriga lösare har påpekat att vissa av de ungefär-lika-med-tecken som står i fråga 9. DUBBELGRUBBEL snarare borde vara lika-med-tecken samt att detta matematiska tecken inte borde användas vid språkliga jämförelser. Tävlingsledningen kan inget annat än hålla med och hoppas att frågan inte ger irreparabla skador hos lösarnas matematiska och/eller språkliga begåvningar.

Some eager solvers have pointet out that the a few of the approximately-equal-to characters used in question 9. DOUBLE TROUBLE should rather be equal-to signs, and that these mathematical characters should not be used when doing linguistic comparisons. The Klur HQ can only agree and hopes that this question does not create irreparable damage to the solvers mathematical and/or linguistic skills.

Thursday, 2 January 2014

SPECIALERBJUDANDE! (SPECIAL OFFER!)

För att underlätta lösandet så här på det nya året kommer ett specialerbjudande: skicka en kommentar på detta inlägg där du anger vilka tre frågor du vill ha hjälp med. Det är även tillåtet att lägga en minusröst på en fråga man löst för att försvåra för andra medtävlande! De två frågor med högst röstetal får extra ledtrådar på måndag, 6 januari 2014.

To simplify the solving process early in the new year, here is a special offer: reply to this post with a comment stating which three questions you would like to get help with. It is also allowed to cast a negative vote on a question one has already solved to make it harder for fellow riddle solvers. The two questions with the highest number of votes will get extra clues published on Monday, January 6, 2014.

Wednesday, 1 January 2014

2. SEDELÄRANDE KUNSKAP [RÄTTELSE] (2. BILL OF RIGHTS [CORRECTION])

Vilket år var det nästsista den var giltig?

Which year was the second to last it was valid?

Tuesday, 31 December 2013

10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS [TILLÄGG] (10. NUMB NUMBER CROSSWORD [ADDITION])

Fråga 10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS har fått följande frågetext tillagd: Vilket är det absolutvärdet på kryssets fasansfulla men nödvändiga "lösenordsbyte"?

Question 10. NUMB NUMBER CROSSWORD has received the following question added: What is the absolute value of the crossword's numbifying but neccessary "solution exchange"?