Saturday, 22 August 2009

20. FRUKTSALLAD (20. FRUIT SALAD)

Två frukter gör ingen fruktsallad, men väl tre! Kompletteringen till bananen och druvorna var tänkt att vara ett halvt päron eller snarare en päronhalva. Just päronhalva var den skämtsamma beteckningen på Saabbilar med den klassiska utformningen allt som oftast med grön färg. Logotypen som här ersatte päronhalvan är den påhittade vapenskölden till prototypen eller Ur-Saaben, SAAB Exp. Vagn 001 eller 92001, och återfinns endast på motorhuven till denna. De väldigt stiliserade siffrorna som göms av bananen är således 92, vilket förklaras av bilens icke-militära användningsområde (9) och dess två cylindrar (2). Rätt svar: 92 (46 poäng)
A fruitful combination?


Two fruits does not constitute a fruit salad, but three would! The complimentary fruit to the banana and the grapes was supposed to be half a pear. Half a pear, or päronhalva, was the nickname of SAAB cars with the classic fruit like design most commonly with a green colour. The logotype replacing the pear half is solely for the car invented coat-of-arms for the
first SAAB prototype, SAAB Exp. Vagn 001 or 92001, and can only be seen on the front of the hood of that car. The very stylized digits hidden by the banana - 92 - are explained by the non-military project the car was (9) and its two cylinder engine (2). Correct answer: 92 (46 poäng)

No comments: