Saturday, 1 August 2009

15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)

Utan att känna till en tavlas konstnärs namn är det inte särskilt enkelt att hitta rätt - även om konstverket visas framför ögonen snudd på dagligen! I en av filmerna i McDonalds reklamkampanj med det mer än udda namnet Ingen big deal framträder en målare som använder fötterna för att styra penseln. I rummet återfinns utöver de två nämnda två burfåglarna även en lampa, en lång man och en stor trämöbel med fack. I slutet av filmen håller Mona Lisa en av de olika hamburgarna som ingår i kampanjen, t.ex. en ostburgare eller El Maco Chicken Jr. (länken ovan). Oavsett hamburgertyp, kallas dock alla rätt och slätt Ingen big deal. Rätt svar: Ingen big deal (30 poäng)


Fyra burgare med fritt till grabbarna på sågverket?

Four burgers with fries to the boys at the sawmill?


Without knowing the artist of a painting, it is not particularly to find your way through the myriad of art out there - even though it is shown right in front of you on a daily basis! In one of the movies in Swedish McDonald's advertising campaign
with the somewhat strange name Ingen big deal (No big deal) a foot-oriented painter appears. In the room, in addition to the mentioned caged birds, there is also a lamp, a tall man, and a wooden piece of furniture. In the end of the movie, Mona Lisa is holding one of the different hamburgers that are part of the campaign, for instance a cheeseburger or an El Maco Chicken Jr. (see link above). Regardless of hamburger type, all are referred to as Ingen big deal. Correct answer: Ingen big deal (30 points)

No comments: