Saturday, 8 August 2009

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Kungsträdgården är ett nav kring vilket mycket av Stockholms nöjesliv kretsar och utgör även ena änden av tunnelbanans blå linje. I denna park, som precis som namnet gör gällande tidigare användes för trädgårdsodling, står statyer av kungarna Karl - såväl XII (sedan 30 november 1868) som XIII (sedan 5 november 1821). Bilden är en visualisering av det skämtsamma stockholmska uttrycket "ett lejon mellan fyra krukor och en kruka mellan fyra lejon", då den senares insats bedömdes som mindre heroiska än den tidigares. Rätt svar: Karl (37 poäng)
Karl den 13 ... och 12


Kungsträdgården in the center of Stockholm is not only the end of the blue metro line, it is also the home of statues of two times Karl, Charles XII and Charles XIII of Sweden. The rebus picture is a visualization of the jocular Stockholm expression "ett lejon mellan fyra krukor och en kruka mellan fyra lejon" ("a lion surrounded by four pansy pots and a pansy pot surrounded by four lions"), as the latter was not regarded as brave as the former. Correct answer: Karl (37 points)

No comments: