Thursday, 2 January 2014

SPECIALERBJUDANDE! (SPECIAL OFFER!)

För att underlätta lösandet så här på det nya året kommer ett specialerbjudande: skicka en kommentar på detta inlägg där du anger vilka tre frågor du vill ha hjälp med. Det är även tillåtet att lägga en minusröst på en fråga man löst för att försvåra för andra medtävlande! De två frågor med högst röstetal får extra ledtrådar på måndag, 6 januari 2014.

To simplify the solving process early in the new year, here is a special offer: reply to this post with a comment stating which three questions you would like to get help with. It is also allowed to cast a negative vote on a question one has already solved to make it harder for fellow riddle solvers. The two questions with the highest number of votes will get extra clues published on Monday, January 6, 2014.

No comments: