Wednesday, 1 January 2014

2. SEDELÄRANDE KUNSKAP [RÄTTELSE] (2. BILL OF RIGHTS [CORRECTION])

Vilket år var det nästsista den var giltig?

Which year was the second to last it was valid?

No comments: