Friday, 31 July 2009

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

I dagens moderna samhälle är det knappt någon som använder den fysiska motsvarigheten av det dubbelgrubbelord vi sökte här, möjligtvis med undantag vid högtidsdagar. Detta till trots, valde Svenska Akademien att inkludera detta begrepp i den trettonde upplagan av dess ordlista, SAOL XIII, och tur var väl det för hur ofta ser man ord med samma bokstav upprepad tre gånger efter varandra? Ljudvärdesmässigt blir det till och med fyra bokstäver när man högläser det eftersökta ordet: TT-telegram! TT står naturligtvis för Tidningarnas telegrambyrå, vilket gör ordet självrefererande. Telegrammen läses numera inte upp i radiomen gjorde så länge sedan starten 1 januari 1922. TT är även det mer familjära namnet på ölvarumärket Three Towns, vars namn kommer från de stora bryggerierna i Göteborg (Pripps), Malmö (Skånebryggerier) och Stockholm (St. Erik) vid deras USA-lansering av ett exportöl 1955. I frågan angavs riktnumren till dessa tre städer i grönvit stil liknande den i senare tids reklam för drycken ifråga. Rätt svar: m (30 poäng)

Nånting te teet?
T for two?


In the modern world today, there is hardly any that uses the physical representation of the doubly troublesome word we were looking for here, with the possible exception of weddings. This fact, however, did not stop the Swedish Academy to include the term in the thirteenth edition of its dictionary,
SAOL XIII, allowing us to find a Swedish word with a triply repeated consonant! Soundwise, we would even have to include a fourth letter to get the sought-after entry: TT-telegram! TT is the official abbrevation of the news agency Tidningarnas telegrambyrå, making the word self-referencing. The first telegram sent by TT was issued January 1, 1922. TT is also the casual term for the Swedish beer brand Three Towns, whose name is derived from large breweries in Gothenburg (Pripps), Malmö (Skånebryggerier), and Stockholm (St. Erik) used at the US launch in 1955. The numbers given in the question were the telephone area codes for these three cities. Correct answer: m (30 points)

No comments: