Saturday, 18 July 2009

10. STOCKHOLMSVY (10. STOCKHOLM VIEW)

Filmen Hancock om den alkoholiserade superhjälten med samma namn marknadsfördes med hjälp av olika filmaffischer där speglingen i huvudpersonens solglasögon varierade mellan olika länder. Här nedan ses versionerna som användes i USA (Los Angeles), Australien (Sydney), Tyskland (Berlin) och Sverige (Stockholm). Titeln STOCKHOLMSVY anspelar även på en av filmens manusförfattare Vy Vincent Ngo och det efterfrågade "affischnamnet" är naturligtvis Hancocks eget som kompletteras med förnamnet John, precis som den första undertecknaren av amerikanska självständighetsförklaringen. Rätt svar: John (22 poäng)


Have specs Will travel.The movie Hancock, starring the eponymous alcoholic superhero, was marketed with the help of different movie posters where the reflection in the main character's sunglasses varied between countries. Shown above are some of the locations used in the US (Los Angeles), Australia (Sydney), Germany (Berlin), and Sweden (Stockholm). The Swedish title STOCKHOLMSVY also hints to one of the script writers, Vy Vincent Ngo, and Hancock's last name is supplemented, just like the top signature of the
U.S. Declaration of Independence, by the first name John. Correct answer: John (22 points)

No comments: