Thursday, 2 July 2009

06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)

Årets strikt matematiska 06. RÄKNEÖVNING hade sin beräkningsgrund i det svenska valsystemet. Även om länsbokstäverna officiellt har försvunnit ur rullorna, lever de kvar i vardagen i korsord och folkmun - och i Klurendrejeriet® såklart! Här motsvaras A av Stockholms stad (eller Stockholms kommun för att vara mer korrekt), som preliminärt tilldelades 24 fasta mandat i kommande riksdagsval. Vidare får Stockholms län (B) 36 för sin valkrets, Uppsala län (C) 11 etc. Det efterfrågade X:et står för Gävleborgs län och motsvaras nästan på romerskt vis av tio fasta mandat. Rätt svar: 10 (22 poäng)


Räkna med oss!
Count us in!This year's strict mathematical 06. CALCULATION originated from the Swedish election system. Even though the county codes, länsbokstäver, officially no longer are in use, they persist in crosswords, the general public - an in Klurendrejeriet® of course! Here, the letter A represents the Municipality of Stockholm, which preliminary was assigned 24 of the predetermined seats in the Swedish Riksdag. The system then allots 36 seats for the County of Stockholm (B), 11 for the County of Uppsala (C), etc. The missing X is deciphered as the County of Gävleborg and gets in, a Roman-esque fashion, ten parliamentary seats. Correct answer: 10 (22 points)

No comments: