Sunday, 26 July 2009

08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC)

Gissningarna var inte särskilt många på den svåra mosaikfrågan, men lösningen desto vackrare. Det hela handlade om den väldigt annorlunda tvillingstaden Baarle på gränsen mellan Belgien (gult) och Nederländerna (blått), som nog inspirerade Peyo till smurfalbumet Smurfbråk och bråksmurfar. Den belgiska delen heter Baarle-Hertog, medan den nederländska motsvarigheten heter Baarle-Nassau. En del hus i staden delas mellan städerna och därmed länderna, vilket har lett till att affärer flyttat ingången till den del som var mest gynnsam. Inuti vissa hus återfinns ett "regnbågsmönster" liknande det som användes vid Europamästerskapet i fotboll, Euro 2000, vars maskots ansikte var en ledtråd här på Klurbloggen. Rätt svar: Baa (30 poäng)
"Somewhere over the rainbow ..."


There were not that many guesses to the most difficult mosaic question, though the solution was neater than most. The abstract "painting" is a map of the very different twin city Baarle on the border between Belgium (yellow) and the Netherlands (blue). The Belgian side is called Baarle-Hertog, whereas the Dutch counterpart is referred to as Baarle-Nassau. Some houses in the city is split between the cities, and hence the countries, which once led to stores moving their entrance to benefit from certain country specific laws and regulations. Inside some stores it is possible to see a "rainbow pattern" similar to the one used at the European Championship in football, Euro 2000. The championship's mascot's face was given as a clue here at Klurbloggen.
Correct answer: Baa (30 points)

No comments: