Tuesday, 31 December 2013

10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS [TILLÄGG] (10. NUMB NUMBER CROSSWORD [ADDITION])

Fråga 10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS har fått följande frågetext tillagd: Vilket är det absolutvärdet på kryssets fasansfulla men nödvändiga "lösenordsbyte"?

Question 10. NUMB NUMBER CROSSWORD has received the following question added: What is the absolute value of the crossword's numbifying but neccessary "solution exchange"?

No comments: