Friday, 2 February 2007

Direktkvalificeringen (Reserved Final Seat)

Med nästan alla svar avslöjade börjar "det lilla extra" tona fram mer och mer. Det skulle visa sig att ingen fann de tre svar som återstår! Detta resulterade i att den fjärde finalplatsen, reserverad för den som fann den slutgiltiga lösningen, kom att överföras till den person som löste alla 21 frågorna bäst. Efter timslång rättning stod det klart att denna finalplats förärades fjolårets segrare Harald Cederlund med en total poängsumma på 203,5 poäng.

With almost all answered revealed, the "final touch" is being more and more clear. No one, however, found the answers to the remaining three questions! This allowed the fourth final seat, reserved for whomever that would find the final solution, to be transferred to the person that best solved all 21 questions. After hours of correcting, it was found that this final seat was to be given to the winner of Klurendrejeriet(R) 2006, Harald Cederlund, with a total sum of 203.5 points.

No comments: