Sunday, 4 February 2007

9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (9. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE)

Ännu en gång en rödvit logotyp i Klurendrejeriet(R) och ännu en gång en jakt som leder till ett oväntat svar! I matchen Sverige-England i fjolårets fotbolls-VM fanns det som vanligt en mängd reklamskyltar runt planen, men handlade det egentligen om en reklamskylt? 55 minuter och 33 sekunder in i matchen gör nämligen Torsbys stolthet Sven-Göran Eriksson ett backbyte. I samband med bytet visas det strax inbytte spelarens ryggtavla ett par sekunder på den officiella tv-sändingen där det står: Campbell! Detta är Englands andra byte och för en kort sekund är Sol alltså Englands 13/12 på planen. Campbell är också namnet på världens mest kända fabrikant av soppor och har sedan starten erbjudits i konservburk. Denna förpackning blev odödlig när Andy Warhol målade av den i sina kända popkonstverk på 1960-talet. Frågan besvarades korrekt av 0 % av deltagarna och var värd 35 poäng. Rätt svar: a
Heard of the Campbells?

Once again a red-and-white logotype in Klurendrejeriet(R) and once again a hunt that leads to an unexpected answer! In the World Cup group stage game Sweden vs. England there were as usual an enormous amount of advertising boards around the playing field, but was the question truly about one of them? 55 minutes and 33 seconds into the game, English coach Sven-Göran Eriksson completes a substitution among the defenders. During the substitution, the back of the soon-to-be-playing defender is clearly visible for a few seconds and everyone can read: Campbell. This is England's second player exchange and, for a brief moment, Sol Campbell is England's 13/12 on the pitch. Campbell is also the name of the world's most famous soup manufacturer and has been offered in a tin can since the beginning. This packaging turned immortal when Andy Warhol painted it in his famous pop art paintings in the 1960's. The question was answered correctly by 0 % of the participants and was worth 35 points. Correct answer: a

No comments: