Thursday, 1 February 2007

E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...

Vem har väl inte sett den berömda bilden på Edwin "Buzz" Aldrin på månen tagen av Neil Armstrong? Om man tittar riktigt noga ser man faktiskt Neil i reflektionen av svenskättlingen Edwins visir. Naturligtvis var båda deras dräkter tillverkade speciellt för dem och detta uppdrag. Bilden har förekommit flitigt i Burger King-reklamen i Sverige under senare tid, då brevid en konstig version av Mona Lisa. De platser vi letade efter var tre kratrar på månen inte långt från Örnens landningsplats och är alla döpta efter expeditionsmedlemmarnas efternamn: Aldrin, Armstrong och Collins. Frågan besvarades korrekt av 14 % av lösarna och var värd 50 poäng. Rätt svar: Collins
The photo that created the buzz ...

Who has not seen the famous picture of Edwin "Buzz" Aldrin taken on the moon by Neil Armstrong? If you look closely enough, one can even see Armstrong as a reflection in Aldrin's visor. For obvious reasons, their suits were tailored especially for the astronauts and the mission. The picture was shown quite often in the latest series of Burger King commercials in Sweden, standing next to a strange version of Mona Lisa. The locations we were looking for were three craters on the moon, not far from the landing site of The Eagle, and are named for the three members of the expedition: Aldrin, Armstrong, and Collins. The question was answered correctly by 14 % of the participants and was worth 50 points. Correct answer: Collins

No comments: