Monday, 5 February 2007

1. KLÄMKÄCK LINTOTT (1. TOTAL TOWHEAD)

Den första frågan såg förrädiskt lätt ut. "Det måste vara Kalles kaviar", sa många ovana klurendrejare. "Det är ju i alla fall inte Kalles kaviar", sa de vana lösarna. På något underligt sätt hade de rätt båda två! Det var en produkt som är identisk med Kalles kaviar, men som ändå inte var det! Om man hade löst allt annat rätt, insåg man att det inte passade med ett S som svar. Dessutom finns det väl ingen anledning att heller tro det, eller hur? En nogrannare kontroll av den tubförpackade varan avslöjar att den säljs under ett annat namn i Finland: Kallen mätitahna! Eftersom de båda svaren är likvärdiga, men bara ett passar in i den slugiltiga lösningen måste det var rätt svar. Bokstaven N står dessutom före S i alfabetet och det är ytterligare en version av ett "bättre" svar. Frågan besvarades korrekt av 0 % av lösarna och var värd 35 poäng. Rätt svar: N

Minä puhun vähän suomea.

The first questions looked easy (for Swedes) but was hard (for everyone), in fact the hardest! New Swedish solvers reasoned that it just had to be Kalles kaviar, a type of caviar sold in tubes. Equally sure of themselves were experienced participants who knew it could not be Kalles kaviar! As (un)luck would have it: both of them were correct (in a way). In Finland, the same product is offered in the same kind of tube. On one side, the text is in Swedish (though slightly altered to reflect the Finnish-Swedish: Kalles romkräm) and on the other side it is printed in Finnish (Kallen mätitahna). Since both answers at face value are equally correct, one needs to compare the final solution with the two option. S does not fit as good as N, and N is also listed before S in the alphabet, making it the better choice. The question was answered correctly by 0 % of the solvers and was worth 35 points. Correct answer: N

No comments: