Thursday, 5 February 2009

19. SKORSTENSKÄNDIS (19. CHIMNEY CELEB)

Det råder inget tvivel om att fråga 19. SKORSTENSKÄNDIS stod ut i mängden "enkla" frågor - den var nämligen en av de allra svåraste! I desperata försök att se fönstermönster eller ta reda på skorstenskändisens X riktiga namn försvann fokus från gåtans efterfrågade bildmiss. Vid en närmare titt på taken till de olikfärgade husen ser man de upp-och-ner-vända bokstäverna T till Y. För bokstaven X saknas dock två av benen, vilket gör att det ljusrosa huset var det som söktes. Rätt svar: 8 (16 poäng)


Xtra svår?
X marks the spot!


There is no doubt that
19. CHIMNEY CELEB stood out among all of the "easy" questions - simply by being one of the hardest! In the midst of desperate attempts to decipher complex window patterns or finding out the chimney celeb X's real name, the focus was drawn away from the mistake in the picture. Upon closer inspection of the roofs of the coloured houses, one can see the letter T to Y pictured upside down. For the letter X, however, both "legs" are missing, making the light red house the correct answer. Correct answer: 8 (16 points)

No comments: