Tuesday, 3 February 2009

22. PATRIARK (22. PATRIARCH)

Ingen kan väl ha undgått den senaste ABBA-vågen som dragit världen över i samband med filmen Mamma Mia! som bygger på musikalen med samma namn. Säga vad man vill om såväl ABBAs musik som Pierce Brosnans sångkunskaper, men det är lätt att ryckas med i tonerna från förr. I filmen postar huvudpersonen Sophie tre brev, varav ett har det frimärke som visades i frågans bild. Senare träffar Sophie sina möjliga fäder, tre till antalet, på den svenskflaggade segelbåten Fernando. Båtens namn i filmen knyts till ABBA genom den sång som gruppen framförde på engelska och som dessförinnan sjungits in av Frida på svenska. Historien om själva båten, som egentligen heter Tai-Mo-Shan, skulle kunna ligga till grund för en helt egen film. Rätt svar: Fernando (11,5 poäng)

På tre ark?
Pa, pa and pa?
Nobody can have missed the latest world-encompassing ABBA revival in the wake of the movie Mamma Mia!, which is based on the musical with the same name. No matter what one thinks of the ABBA sound or even Pierce Brosnans singing skills, it is easy to find oneself tapping along in the simple but intriguing rhythm of the past. In
the movie the main character Sophie mails three letter, of which one has the postage stamps shown in the question. Later, Sophie meets her possible fathers, all three of them, on the Swedish-flaggingp yacht Fernando. The name of the boat in the movie is, just like everything else, tightly linked to ABBA through the song the iconic group performed in English, and had previously been released by Frida in Swedish. The history of the real boat, with the real name Tai-Mo-Shan, could be the story of movie on its own. Correct avswer: Fernando (11.5 points)

No comments: