Sunday, 1 February 2009

07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)

Som vanligt bjöd årets tändsticksfråga på en ovanlig lösning, sin enkelhet till trots. Det gällde att låta två trianglar bli fyra genom att flytta så få tändstickor som möjligt. Eftersom en nollösning är utesluten i detta fall, insåg många att svaret skulle vara minst en tändsticka - vilket också var svaret. En möjlig lösning ser ni nedan, medan ett alternativ skulle vara att skriva fyran med romerska siffror, IV. Rätt svar: 1 (10 poäng)


Stick och brinn!
A perfect match?As usual, this year's matchstick problem offered an unusual solution, in spite of being fairly straightforward. The object was to take two triangles and make four by moving as few matches as possible. Since a null solution was out of the question, many realized that one needs to move at least one matchstick - which also turned out to be the correct solution. One possible solution is shown above, but it is also possible to write the four using Roman numerals, IV. Correct answer: 1 (10 points)

No comments: