Wednesday, 4 February 2009

24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL)

Redan 1965 kom den första versionen av GB:s glassgubbe i samband med lanseringen av en ny glassort, Pajaspinne, två år senare omdöpt till Cirkuspinne. Clownen, som fick namnet Clovve, ritades av Uno Hattling och har under senare år trist nog förekommit i en mängd brott, oftast där själva figuren stulits från en glasskiosk eller liknande inrättning, men den har även figurerat vid rena rån. De ursprungliga färgerna återspeglar inte nödvändigtvis den brittiska flaggan från anno dazumal, men möjligheten finns med tanke på landets dåvarande förkortning, GB. Sedan några år tillbaka har Clovve en ny färgkombination på vilken man kan läsa hans organiserade "liganamn": GB GLACE. Denna glassäsong står Clovve tillsammans med sin flickvän Clovina på Sveriges gator och torg, vilket kan vara slutet på den brottsliga bana som påbörjades för över 40 år sedan. Rätt svar: GB Glace (14 poäng)
Slut på busstreck?
Bad guy get girl?
Already back in 1965 the first version of the famous Swedish ice cream clown appeared when a new popsicle/creamsicle called Pajaspinne was introduced. The clown, aptly named Clovve, was designed by Uno Hattling and has unfortunately appeared in a number of crimes in the past years. Most of the time it is a theft of the actual plastic clown itself from an unsuspecting ice cream vendor, but there have been reports of robbieries as well. The originial colours does not necessarily reflect those of the old
Union flag from the history books, but the possibility exists given both the country and the company uses the abbreviation GB. Every once in a while, Clovve updates his outfit where one today can read his "gang affiliation": GB GLACE. This season, Clovve has found a girlfriend, Clovina, which hopefully may bring an end to the criminal path that started over 40 years ago. Correct answer: GB Glace (14 points)

No comments: