Friday, 6 February 2009

03. RYANAIR

De människor som tagit klivet från praktiskt taget okänd till världskänd i ett enda stort steg är förmodligen lätträknade. Det kan till och med vara så att detta tillhör en svunnen tid, men för dryga 80 år sedan lyckades en svenskättling med denna bedrift. Efter starten åtta minuter i åtta på morgonen 20 maj 1927 från New York flög Charles Lindbergh ensam i mer än 33 timmar för att landa till utanför Paris. Planet hette Spirit of St. Louis var en specialbyggd version av postplanet Ryan M-2 kallat Ryan NYP. Efter Frankrike fortsatte succéresan till en mängd andra länder som alla fick sin nationsflagga representerad på planets skrov, i tur och ordning Belgien och Storbritannien, innan en lång resa i Centralamerika och Västindien påbörjades. Idag kan man beskåda planet på Smithsonian Institute i New York. Rätt svar: Bel (18 poäng)

Ett belgiskt skrovmål?
A hell of a hull!The number of people that have taken the giant leap from unknown till world-renown are probably easy to name. It may even be possible that this is no longer possible in this day and age, but around 80 years ago a
Swedish-American managed to do just this feat. After the take-off from a small airfield outside New York eight minutes to eight in the morning of May 20, 1927, Charles Lindbergh flew alone for more than 33 hours to land outside Paris. The plane, called Spirit of St. Louis was a specially designed version of the mail delivery plane Ryan M-2 renamed Ryan NYP (New York to Paris). After the visit to France, the adventurous journey continued to a number of countries that all got their national flag painted on the hull, first Belgium then Great Britain, before a long journey to Central America and the Caribbean ended the trip. Today, the plane can be seen as part of the aviation history exhibition at the Smithsonian Institute. Rätt svar: Bel (18 points)

No comments: