Monday, 2 February 2009

14. VALKAMPANJ (14. ELECTION CAMPAIGN)

I val där man redan före valet vet namnet på vinnaren kan det faktiskt fortfarande vara viktigt att rösta - i alla fall om samtliga kandidater heter likadant! Så var fallet i samband med en reklamkampanj strax före filmen The Simpsons Movie hade premiär i USA. Bland fjorton städer i landet som heter Springfield, precis som i den tecknade serien, fördes en intensiv kampanj där den vinnande staden ligger på östkusten i Vermont, mycket tack vare deras valkampanjsfilm. Namnet Vermont kommer troligtvis från franskans les mons vert, de gröna bergen. Ledtrådsbilden i med-i-adventskalendern visar State Captiol Building i en av förlorarna, Springfield, Illinois. Rätt svar: Springfield (11,5 poäng)


Cirkeln är sluten
Donut miss it!


Even in elections where you know the name of the winner before the election may be worth voting in - at least if all the candidates have the same name. This was the case in a
promotional election just before the US premiere of The Simpsons Movie. In fourteen cities all named Springfield, just like in the animated series, intensive campaigns were held where the winning city was found on the east coast in Vermont. The name Vermont is likely derived from the French les mons vert, the green mountains. The photo hint in the med-i-adventskalender shows the Illinois State Captiol in one of the losing Springfields, Springfield, IL. Correct answer: Springfield (11.5 poäng)

No comments: