Tuesday, 10 December 2013

10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS (10. NUMB NUMBER CROSSWORD)


Tillägg (31 december 2013): Vilket är det absolutvärdet på kryssets fasansfulla men nödvändiga "lösenordsbyte"?

Addition (December 31, 2013): What is the absolute value of the crossword's numbifying but neccessary "solution exchange"?

No comments: