Tuesday, 1 May 2007

Klurendrejeriet och ...

Enligt beslut hos Patent- och registreringsverket registrerades 19 januari 2007 Klurendrejeriet som varumärke. Detta offentliggjordes i Svensk varumärkestidning nr 3-2007 tillsammans med ett av svaren i Klurendrejeriet® 2007: Returpack (med trianglar och allt)! Klurendrejeriet på sida 48 ligger (som vanligt) några sidor före! För alla er som sökte vilt bland internetlabyrinten för svar, låg alltså ytterligare ett helt öppet om man bara sökte på tävlingens namn ...

As of January 19, 2007 the Swedish Patent and Registration Office has registered Klurendrejeriet a trademark. This was publicly announced in their journal Svensk varumärkestidning nr 3-2007 (p. 48) together with one of the answers in Klurendrejeriet® 2007: Returpack (triangles and all)! This means that for all of you who searched the internet for answers, there was one right in front of you if you used the contest name as a search parameter ...

No comments: