Wednesday, 31 January 2007

D. PAKETLÖSNING (D. PACKAGE DEAL)

Många lösare blev nog förundrade över kryddblandningen på diskbänken. Visst såg det ut som innehållet i glögg, den traditionella vinterdrycken, men det var i själva verket något mycket vardagligare: ketchup! De två nämnda versionerna var de som går under namnen Felix (en koppling till namnsdagen i fråga 15!) och Heinz. Den förstnämnda firade 50-årsjubileum under 2006 med en tävling där man kunde tillverka sin egen etikett. Denna tävling vanns av Helena Svensson, Johanna Kanerud och Ann Karlsson. Frågan besvarades korrekt av 19 % av lösarna och var värd 25 poäng. Rätt svar: kHört talas om ketchupeffekten?

Many solvers were probably confused by the collection of spices on the kitchen bench. It looked like Swedish glögg, a mulled wine served hot during the winter, but was in fact the ever useful tomato sauce: ketchup! The versions mentioned in the text were Swedish Felix (link to question 15) and the American Heinz. The latter was part of the debate for the Kerry presidential campaign and is also liked to the occult Masonry number 57 (through the slogan "57 varieties"). The question was correctly answered by 19 % of the participants and was worth 25 points. Correct answer: k

No comments: