Monday, 22 December 2008

22. PATRIARK (22. PATRIARCH)

Detta frimärke med ortodoxt motiv här nedan har du säkert sett, även om affischernas juldekorationer är i vägen. Det skickades samtidigt som fyra andra frimärken av ungefär samma billiga valör, har ryktet visst spritts. Huruvida avsändaren är så smart kan ifrågasättas med tanke på de felaktiga adresserna, men rätt brev kom hursomhelst fram till rätt ”patriark”. Dessa patriarker och avsändaren samlades efter en tid på samma plats, döpt efter en gitarrist och revolutionshjälte(?), inte långt från det plats breven skickades. Vad heter gitarristen (åtta bokstäver)?

You have probably seen this stamp with its Orthodox motif already, even though the billboard X-Mas tree decorations are covering it. Rumour has it that it was sent at the same time with four other stamps of roughly the same cheap face value. Whether the sender is all that bright can be questioned given the erroneous addresses, but each letter reached the its intended ”patriarch”. These patriarchs and the sender gathered after some time on the same place, named after a guitarist and revolutionary hero(?), not far from the spot the letters were mailed. What is the name of the guitarist (eight letters)?

No comments: