Saturday, 27 December 2008

Ledtrådar, del 1 (Clues, part 1)

Efter många dagars hårt arbete har de tävlande gjort sig förtjänta av ett par ledtrådar:

01. Namnet på X ger vissa associationer till potatis.
10. "Fotografens" andra bild speglar en iögonfallande byggnad.
13. X är mindre än 13/12 km.

Håller masken?
Keeps a straight face?After many days of hard work, the contestants have deserved a few clues:

01. The name of X gives some associations to potatoes.
10. The "photographer's" second picture mirrors a conspicuous building.
13. X is less than 13/12 km.

No comments: