Tuesday, 5 June 2007

Fnurr på tråden? (Problem?)

Som den uppmärksamma läsaren har sett är det ibland en viss fördröjning på några bloggmeddelanden. Felsökning pågår.

Every careful reader of this blog has probably noticed that some posts are delayed (up to 24 hours). We still do not know what is causing this, but we are trying to correct it.

No comments: