Tuesday, 26 June 2007

Om ni undrar ... (If you happen to wonder ...)

Arbetet med Klurendrejeriet® 2008 är redan igång! Ännu återstår dock mycket arbete inom så gott som alla områden. Temat detta år är dock redan bestämt, men än är det för tidigt att avslöja det ...

Klurendrejeriet® 2008 is already underway! There is still much work to be done in essentially all areas of the contest, but at least the theme has been selected. It is, however, much too early to reveal that just yet ...

No comments: