Friday, 22 June 2007

Ultunesaren fyller/turns 5000!

Uppmärksamma läsare av Klurbloggen har säkert märkt att Ultunesarens hemsida tillfälligt har legat nere på grund av ett missförstånd. Nu är dock sidan uppe igen och kommer med glada nyheter. Besökarantalet har nämligen nyligen passerat 5000 besökare! Ultunesarens webbläsare kommer huvudsakligen från Sverige (87 %), men har regelbundna besök från Tyskland (4,5 %), Finland (3,4 %), Storbritannien (1,3 %) och USA (1,1 %). Andra länder inkluderar Nederländerna, Danmark, Australien, Norge och Österrike.

Careful readers of Klurbloggen have probably noticed that the homepage of Ultunesaren has been down for a few days (due to a missunderstanding). Now, the page is up and running again and brings good news as the number of visitors has passed 5'000! The web readers of Ultunesaren are mainly from Sweden (87 %), but a fair share come from Germany (4.5 %), Finland (3.4 %), the UK (1.3 %) and the US (1.1 %). Other countries include the Netherlands, Denmark, Australia, Norway, and Austria.

No comments: