Sunday, 10 June 2007

Gör din röst hörd! (Speak up!)

Även om vissa tidigare vinnare har hävdat att det inte behövs fler ledtrådar finns fortfarande möjligheten att rösta på den gåta man vill se nästa ledtråd till (klicka på ordet rösta för att gå till det ursprungliga meddelandet). Hittills har enbart en röst inkommit och den var snudd på en blankröst!

Even though certain previous winners argue that no more extra clues are needed, there is still an opportunity to vote for the question that one would like to get an additional clue to (click on the word vote to go to the original message). So far, only one vote has been dropped and that was virtually a blank one!

No comments: