Friday, 1 June 2007

Ingen hjälp? (No help?)

Periodvis händer det att allt står still i gåtlösandet. I normala skall man då vända sig till Klurbloggen och där hitta en ledtråd. Idag blir det ingen sådan hjälp, men vi uppmanar er läsare att bilda en grupp bland er lösare som kan kommentera Klurendrejeriet® mini på denna sida och på så sätt kanske hjälpa varandra på traven. Så ta chansen och ge en ledtråd på t.ex. fråga 1 - behöver man säga mer?

Periodically, one comes to a halt in solving riddles. Normally one would turn to Klurbloggen and there find a clue. This is not the case today, but we encourage you readers to form a group among solvers to comment on Klurendrejeriet® mini on this webpage and help each other. So grab you keyboard and type away you comments on question 1 for instance - need we say more?

No comments: