Friday, 15 June 2007

Klura (The word "klura")

Ordet klura behöver ingen närmare förklaring på svenska, men eftersom denna blogg har engelsktalande läsare kan det vara av intresse att förklara vad ordet betyder.

The word "(att) klura" means "(to) ponder or think". A person can be said to be klurig, if one wants to descibe her/him as ingenious. Remova the k and the remaining "(att) lura" means "(to) trick or fool".

No comments: