Wednesday, 6 June 2007

Extra ledtråd! (Extra clue!)

För att ni som publik skall få ut maximalt mycket från denna tävling vill vi att ni skall höra av er. Ni får helt enkelt bestämma vilken fråga som ni vill ha en ledtråd till! Hur många tävlingar ger denna möjlighet? Här har ni alternativen:

1. Ge mig en ledtråd till fråga 1!
2. Jag behöver hjälp med fråga 2!
3. Jag röstar på fråga 3!
4. Vadå hjälp? Jag vill ha en Flashback!
5. Jag klarar mig utan hjälp, men tack ändå.

To maximize the audience's appreciation of this contest, we would like to hear from you. To put is simple: you decide which question that you get the next clue to! How many contests offer this possibility? The alternatives are:

1. Give me a clue to question 1!
2. I need help with question 2!
3. I vote for question 3!
4. What do you mean help? I want a Flashback!
5. I am doing just fine without help, but thanks anyway.

3 comments:

Harald Cederlund said...

Det som krävs är inte fler ledtrådar utan en injektion små grå celler, lite geniknölsmassage och en direktträff av snilleblixten...

JoHo said...

Injektion i hjärnan tycker jag låter otäckt! Har du testat än H? Jag fick lite massage igår. Eventuellt hjälpte den... ;) Om INTE så röstar jag på fler ledtrådar på 2:an. Siffror brukar inte gilla mig. Och jag oftast inte dem.

Hur länge (och många gånger) får man rösta? :p

Mr. Klur said...

Enligt gällande förordning får man rösta en gång per person. Nuvarande valomgång pågår tills den avslutas, varvid en ny valomgång startar. Din röst för fråga 2 är noterad.