Monday, 4 June 2007

Ordning och reda (Order first)

Det finns ingen anledning att besvara frågorna i Klurendrejeriet® mini i ordning. Frågorna i den stora tävlingen brukar ju dessutom ha en del tvärlänkar, men så är inte fallet i denna tävling.

There is no real reason to answer the questions in Klurendrejeriet® mini in order. The questions in the large contest also often have crosslinks, but the ones in this smaller version do not.

No comments: