Monday, 4 June 2007

Välförtjänt paus? (A much needed break?)

Det kan ju hända att man behöver en paus i lösandet av gåtorna i Klurendrejeriet® mini och vad kan väl passa bättre då än Ultunesarens tvåspråkiga korsord? Det enda du behöver göra innan du börjar lösa är att bestämma dig om du vill lösa på svenska eller engelska!

It is possible that one needs a break from solving the questions in Klurendrejeriet® mini and what fits better than the bilingual crossword in Ultunesaren? The only thing you need to do before you start solving is to decide if you want to do it in Swedish or English!

No comments: