Saturday, 2 June 2007

Gör inget dumt! (Don't do anything stupid!)

Hur desperata ni än blir som gåtlösare, ta inte till några våldsamma metoder! Inget positivt kan komma från att vilt protestera eller attackera domarteamet. Tag istället hjälp från dina närmaste kompisar och se om ni inte kan lösa problemen tillsammans. Visst håller du med om att det är ett mycket trevligare alternativ?

No matter how desperate you get as riddle solver, do not seek solutions among violence! Nothing good can come out from wild protests or by attacking the decision makers. Instead, ask your friends for help and check if you can't solve the problems together. You do agree that this is a much more pleasant alternative, don't you?

No comments: