Sunday, 24 June 2007

Har du röstat? (Have you voted?)

Den andra omröstningen gällande extra hjälp till frågorna i Klurendrejeriet® mini är fortfarande igång och kommer att hålla på tills minst fem röster har kommit in (dock ej längre än 15 juli). Om du inte har röstat än, kan du göra det här och nu (lägg till en kommentar) eller klicka dig tillbaka till det ursprungliga meddelandet.
Vote now! Rösta nu!


The second vote for an extra clue to the questions in Klurendrejeriet® mini is still active and will remain so until at least five votes have been registered (though no longer than 15 July). If you have not yet voted, do it here and now (add comment) or click your way to the original post.

No comments: