Monday, 28 May 2007

Flashbackfokusflytt (Shifting focus)

Nu när Klurendrejeriet® mini är i full gång tar vi det lite lugnare med flashbackandet. Det kommer dock att återkomma med jämna mellanrum (ungefär en gång varannan vecka). Nu flyttar vi alltså vårt fokus till tävlingen!

Now when Klurendrejeriet® mini is running, we will publish less flashbacking questions from previous contests. You should, however, expect a flashback every fortnight or so. Let us shift the focus to the ongoing contest!

No comments: