Saturday, 19 May 2007

1. *TT**CK *Ö* **T**CK

Idag tittar vi lite närmare på fråga 1 och ger därför såväl en till bokstav (Ö) och lite blandade pilar. Imorgon fortsätter den noggrannare inspektionen av Klurendrejeriet® mini med fråga 2.Add 1 tbsp arrowroot?

Today, we offer a closer look on question 1, with yet another letter (Ö) and two differently shaped arrows. Tomorrow the inspection of Klurendrejeriet® mini continues with question 2.

No comments: