Wednesday, 2 May 2007

Klurendrejeriet mini

Nu är det klart! I sommarens nummer av Ultunesaren kommer en ny upplaga av Klurendrejeriet mini att publiceras. Tävlingen kommer att bestå av tre separata uppgifter för nybörjare och vana lösare. Reglerna baseras på de som användes i Klurendrejeriet(R) 2007 Väl mött om en knapp månad!

1 comment:

Harald Cederlund said...

Ah, sommaren är räddad!