Thursday, 17 May 2007

Flashback!

Det har blivit dags för den första tillbakablicken. Kan du svara på denna fråga - den allra första - från Klurendrejeriet® 2005?

1. KLÄMKÄCK LINTOTT
Vi känner igen dessa ögon, även om det var ett bra tag sedan bilden till vänster togs. Vems är ögonparet? Skriv ned den första bokstaven i personens förnamn på rad 1.It is time for the first historic visit. Are you ableto answer this question from Klurendrejeriet® 2005?

1. TOTAL TOWHEAD
We do recognize these eyes even though the picture was taken quite a while ago. To whom do the eyes belong? Write down the first letter in the person's firstname.

No comments: